Showing 48136 results

Archival description
Print preview View:

17246 results with digital objects Show results with digital objects

Correspondència amb la Junta Suprema de Sanitat

La correspondència de la Junta Superior de Sanitat de les Illes Balears amb la Junta Suprema de Sanitat forma un subfons diferenciat de la resta de correspondència a causa del seu volum, la seva importància i la pròpia diferenciació en l'estructura prèvia de l'Arxiu, la qual s'ha respectat.

La sèrie inclou actes de sessions de la Junta de Sanitat.

Junta Superior de Sanitat de les Illes Balears

Fons fotogràfic Jeroni Juan Tous

  • ES 7040 AHUIB FJJT
  • Fonds
  • 1903 - 1913

118 diapositives que retraten alguns fets remarcables i paisatges entre 1903 i 1913 a Palma i a Mallorca: sortida de València i arribada a Palma de les restes de Jaume III,visita de la infanta Isabel de Borbó a Palma, enderrocament e les murades, reforma de la Seu, vistes d'alguns llocs de Mallorca i convents de Palma.
Jeroni Juan les va rebre, suposadament, d'un eclesiàstic amic seu. Per altra banda, no sabem ben bé qui és l'autor de les diapositives, però segons l'especialista Maria Josep Mulet podrien atribuir-se a Emilio Sagristà (capellà contemporani als esdeveniments històrics que s'hi reprodueixen). A més, cal esmentar que Jeroni Juan, a més de fer fotografies, es dedicà a recollir material fotogràfic d'Emili Sagristà, de Julio Virenque i d'Antoni Vives. La gran col·lecció de Jeroni Juan Tous es troba al Museu de Mallorca en procés d'inventari i catalogació.

Juan Tous, Jeroni

Fons Arxiu de Folklore

  • ES 7040 AHUIB FOLK
  • Fonds

L’objectiu fonamental de l’AFUIB és l’ordenació, la classificació i l’emmagatzament adequats dels materials que n’integren el fons i la constitució d’un fons bibliogràfic i de recursos especialitzat en folklorística. Tant els materials com el fons bibliogràfic i de recursos han d’estar al servei dels futurs estudiants i dels investigadors que hi puguin estar interessats.
L’activitat de l’AFUIB, però, no només hauria de limitar-se a l’arxivística folklòrica, sinó que també hauria d’impulsar l’activitat investigadora i la difusió de la investigació sobre folklore que es dugui a terme des del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General.
En aquest moment, el fons de l’AFUIB conté més de 300 treballs, que inclouen més de 3.000 documents etnopoètics, amb mostres de pràcticament tots els gèneres. Així mateix, conté una secció de folklore electrònic.

Departament de Filologia Catalana i Lingüística General

Puig de Sant Nofre

Fotografia del puig de Sant Nofre, situat al terme municipal de Sant Joan. La fotografia està realitzada al peu del puig. Aquesta taca terrosa que es veu a la paret despoblada es coneix amb el nom de la Taula de Sant Nofre.
Un contarella sineuera diu que quan el sol de migdia pega en aquella zona i és vista des de les escales de l'església de Sineu sant Nofre posa taula.

Expedients individuals d'alumnes: Serra-Simonet

Inclou els expedients dels següents alumnes:
-Serra, Agustín (Filosofia)
-Cabrer, Felipe (Filosofia)
-Serra y Tous, Antonio (Batxiller)
-Serra Marino, Juan (Filosofia)
-Serra, Pedro José (Filosofia i Teologia)
-Serra y Seguí, Damián (Filosofia i Teologia)
-Serra, Antonio (Lleis)
-Serrano y Soler, Simon
-Simonet y Mulet, Juan (Teologia)

Expedients individuals d'alumnes: Tous-Vera

Inclou els expedients dels següents alumnes:
-Tous y Calvo, Sebastián (Filosofia)
-Trias Capó, José Miguel (Lleis)
-Truyols y Amer, Lorenzo (Filosofia)
-Urrech, Casimiro (Lleis)
-Vallori Pons, Gabriel (Filosofia)
-Vallori y Morro de Selva, Antonio (Filosofia)
-Venys y Maymó, Gabriel (Filosofia)
-Venys y Maymó, Juan (Filosofia)
-Venys y Maymó, Miguel (Filosofia)
-Vera, Francisco (Lleis)

Expedients individuals d'alumnes: Marcó-Mateu

Inclou els expedients dels següents alumnes:
-Marcó y Socías, Gabriel (Lleis)
-Martí, Miguel (Filosofia i Teologia)
-Martorell y Olivas, Pedro (Lleis)
-Massanet y Vives, Pedro Ignacio (Filosofia)
-Mateu y Mateu, Arnaldo (Filosofia)
-Mateu y Mateu, Sebastián (Filosofia i Teologia)

Expedients individuals d'alumnes: Mora-Moyà

Inclou els expedients dels següents alumnes:
-Mora Vaquer, Jaime (Filosofia)
-Moragues, Juan Bautista (Lleis)
-Moragues y Barceló, Miguel (Lleis)
-Moragues Pio, Miguel (Lleis)
-Morlá Tomás, Bartolomé (Filosofia i Lleis)
-Mornau de Amat, Félix (Lleis)
-Moyá Llabrés, Jaime (Filosofia i Lleis)

Expedients individuals d'alumnes: Pons-Pons

Inclou els expedients dels següents alumnes:
-Pons Rullán, Antonio (Lleis)
-Pons y Fabregues, Juan
-Pons Rullán, Miguel (Filosofia)
-Pons Sitjar, Miguel
-Pons, Pedro José (Filosofia)
-Pons y Fabregues, Benito (Lleis)
-Pons y Torrent, Francisco (Lleis)
-Pons y Jimenez, Francisco (Lleis)

Expedients individuals d'alumnes: Riutort-Rosselló

Inclou els expedients dels següents alumnes:
-Riutort y Font, Antonio (Filosofia i Teologia)
-Roig, Juan (Lleis)
-Rosselló, Jaime (Filosofia i Teologia)
-Rosselló, Miguel (Filosofia)
-Rosselló, Onofre (Filosofia)
-Rosselló, Pedro Juan (Filosofia)
-Rosselló y Cabot, Bartolomé (Filosofia i Lleis)
-Rosselló y Monserrat, Gabriel José (Lleis)
-Rosselló y Soler, Antonio (Filosofia)

Expedients individuals d'alumnes: Palou-Palou

Inclou els expedients dels següents alumnes:
-Palou de Comasema, Antonio (Filosofia)
-Palou Tous, Arnaldo (Filosofia)
-Palou Borras, Narciso (Filosofia i Lleis)
-Palou, Pedro Juan (Filosofia)
-Palou Serra, Sebastián (Filosofia)
-Palou y Borrás, Guillermo (Teologia)
-Palou y Borrás, Mateo (Teologia)
-Palou y Ferrá, Vicente (Filosofia i Lleis)
-Palou y Nadal, Bernardo (Lleis)
-Palou y Vicens, Juan (Filosofia i Teologia)

Expedients individuals d'alumnes: Ribas-Ripoll

Inclou els expedients dels següents alumnes:
-Ribas, Juan (Filosofia)
-Ribas, Martín
-Ribas y Palou, Pedro (Filosofia)
-Riera, Mariano (Lleis)
-Riera y Canals, Pablo (Lleis)
-Ripoll, Antonio
-Ripoll y Bestard, Nicolás (Lleis)
-Ripoll y Mesquida, Antonio (Lleis)
-Ripoll y Mesquida, Jose (Lleis)

Expedients individuals d'alumnes: Salord-Sans

Inclou els expedients dels següents alumnes:
-Salord y Montañés, Diego (Lleis)
-Salvá, Antonio (FIlosofia)
-Salvá, Bartolomé
-Salvá y Pons, Miguel (Filosofia)
-Sampol y Rullán, Jaime (Filosofia i Teologia)
-Sancho, Pedro José (Teologia i Lleis)
-Sancho y Pujol, Bartolomé (Filosofia)
-Sanjurjo, Juan (Filosofia i Lleis)
-Sans, Ignacio (Filosofia)
-Sans y Serra, Francisco (Lleis)

Expedients individuals d'alumnes: Rotger-Salom

Inclou els expedients dels següents alumnes:
-Rotger, Bartolomé (Filosofia)
-Rotger y Jordá, José (FIlosofia)
-Rotger y Sureda, Miguel (Filosofia)
-Sacarés Sorá, Gabriel (Teologia)
-Sala, Pedro Antonio (Teologia)
-Salom Gomila, Antonio (Filosofia i Lleis)
-Salom y Umbert, Nicolás (Filosofia i Teologia)
-Salom y Umbert, Simón (Lleis)

Expedients individuals d'alumnes: Fajarnés-Feliu

Inclou els expedients dels següents alumnes:
-Fajarnés y Ferrer, Jose (Lleis i Filosofia)
-Far, Antoni (Filosofia i Teologia)
-Far y Muntaner, Vicente (Filosofia)
-Fernández Gómez de Abelló, Santiago (Lleis)
-Feliu, Cristoval (Filosofia i Teologia)
-Feliu Bonet, Sebastián (Filosofia)
-Feliu Bonet, Jacinto (Filosofia i Lleis)

Expedients individuals d'alumnes: Fiol-Fullana

Inclou els expedients dels següents alumnes:
-Fiol, Guillermo (Filosofia i Lleis)
-Fiol y Cañellas, Bartolomé (Lleis)
-Font, Pedro (Filosofia)
-Font y Esterás, José (Lleis)
-Frau, Juan
-Frau, Vicente (Teologia)
-Frau, Francisco (Teologia i Filosofia)
-Fullana, José (Filosofia)

Expedients individuals d'alumnes: Daviu-Esteva

Inclou els expedients dels següents alumnes:
-Danis y Basagoda, Juan (Lleis)
-Escafi y Miró, Tomás (Filosofia)
-Escalas Vidal, Mateo (FIlosofia)
-Escat y Gibert, Jaime (Filosofia)
-Estarellas, Gregorio (Filosofia)
-Estela y Colom, Mateo (Filosofia)
-Estelrrich y Gomila, Antonio Maria (Lleis)
-Esteva, Antonio (Teologia)

Expedients individuals d'alumnes: Jaume-Julià

Inclou els expedients dels següents alumnes:
-Jaume, Franco (Teologia)
-Jaume, Miguel (Filosofia)
-Jaume y Garau, Mateo (Filosofia)
-Jaume y Vidal, Francisco (Filosofia i Teologia)
-Jaume y Vidal, Juan (Filosofia)
-Jordà, Juan (Filosofia)
-Jordà y Capó, Miguel (Filosofia i Teologia)
-Juan, Lucas (Filosofia i Teologia)
-Julia y Bisguerra, Geronimo (Filosofia)

Results 1 to 100 of 48136