Mostrando 48136 resultados

Descripción archivística
Imprimir vista previa Ver :

17208 resultados con objetos digitales Muestra los resultados con objetos digitales

Fons Arxiu de Folklore

  • ES 7040 AHUIB FOLK
  • Fondo

L’objectiu fonamental de l’AFUIB és l’ordenació, la classificació i l’emmagatzament adequats dels materials que n’integren el fons i la constitució d’un fons bibliogràfic i de recursos especialitzat en folklorística. Tant els materials com el fons bibliogràfic i de recursos han d’estar al servei dels futurs estudiants i dels investigadors que hi puguin estar interessats.
L’activitat de l’AFUIB, però, no només hauria de limitar-se a l’arxivística folklòrica, sinó que també hauria d’impulsar l’activitat investigadora i la difusió de la investigació sobre folklore que es dugui a terme des del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General.
En aquest moment, el fons de l’AFUIB conté més de 300 treballs, que inclouen més de 3.000 documents etnopoètics, amb mostres de pràcticament tots els gèneres. Així mateix, conté una secció de folklore electrònic.

Departament de Filologia Catalana i Lingüística General

Puig de Sant Nofre

Fotografia del puig de Sant Nofre, situat al terme municipal de Sant Joan. La fotografia està realitzada al peu del puig. Aquesta taca terrosa que es veu a la paret despoblada es coneix amb el nom de la Taula de Sant Nofre.
Un contarella sineuera diu que quan el sol de migdia pega en aquella zona i és vista des de les escales de l'església de Sineu sant Nofre posa taula.

Expedients individuals d'alumnes: Serra-Simonet

Inclou els expedients dels següents alumnes:
-Serra, Agustín (Filosofia)
-Cabrer, Felipe (Filosofia)
-Serra y Tous, Antonio (Batxiller)
-Serra Marino, Juan (Filosofia)
-Serra, Pedro José (Filosofia i Teologia)
-Serra y Seguí, Damián (Filosofia i Teologia)
-Serra, Antonio (Lleis)
-Serrano y Soler, Simon
-Simonet y Mulet, Juan (Teologia)

Expedients individuals d'alumnes: Tous-Vera

Inclou els expedients dels següents alumnes:
-Tous y Calvo, Sebastián (Filosofia)
-Trias Capó, José Miguel (Lleis)
-Truyols y Amer, Lorenzo (Filosofia)
-Urrech, Casimiro (Lleis)
-Vallori Pons, Gabriel (Filosofia)
-Vallori y Morro de Selva, Antonio (Filosofia)
-Venys y Maymó, Gabriel (Filosofia)
-Venys y Maymó, Juan (Filosofia)
-Venys y Maymó, Miguel (Filosofia)
-Vera, Francisco (Lleis)

Expedients individuals d'alumnes: Marcó-Mateu

Inclou els expedients dels següents alumnes:
-Marcó y Socías, Gabriel (Lleis)
-Martí, Miguel (Filosofia i Teologia)
-Martorell y Olivas, Pedro (Lleis)
-Massanet y Vives, Pedro Ignacio (Filosofia)
-Mateu y Mateu, Arnaldo (Filosofia)
-Mateu y Mateu, Sebastián (Filosofia i Teologia)

Expedients individuals d'alumnes: Mora-Moyà

Inclou els expedients dels següents alumnes:
-Mora Vaquer, Jaime (Filosofia)
-Moragues, Juan Bautista (Lleis)
-Moragues y Barceló, Miguel (Lleis)
-Moragues Pio, Miguel (Lleis)
-Morlá Tomás, Bartolomé (Filosofia i Lleis)
-Mornau de Amat, Félix (Lleis)
-Moyá Llabrés, Jaime (Filosofia i Lleis)

Expedients individuals d'alumnes: Pons-Pons

Inclou els expedients dels següents alumnes:
-Pons Rullán, Antonio (Lleis)
-Pons y Fabregues, Juan
-Pons Rullán, Miguel (Filosofia)
-Pons Sitjar, Miguel
-Pons, Pedro José (Filosofia)
-Pons y Fabregues, Benito (Lleis)
-Pons y Torrent, Francisco (Lleis)
-Pons y Jimenez, Francisco (Lleis)

Expedients individuals d'alumnes: Riutort-Rosselló

Inclou els expedients dels següents alumnes:
-Riutort y Font, Antonio (Filosofia i Teologia)
-Roig, Juan (Lleis)
-Rosselló, Jaime (Filosofia i Teologia)
-Rosselló, Miguel (Filosofia)
-Rosselló, Onofre (Filosofia)
-Rosselló, Pedro Juan (Filosofia)
-Rosselló y Cabot, Bartolomé (Filosofia i Lleis)
-Rosselló y Monserrat, Gabriel José (Lleis)
-Rosselló y Soler, Antonio (Filosofia)

Expedients individuals d'alumnes: Mesadas-Monfort

Inclou els expedients dels següents alumnes:
-Mesadas y Teixidor, Jaime
-Mir y Subirás, Roque (Lleis)
-Moncadas y Roger, Martín (Filosofia)
-Molinas Amengual, Juan (Filosofia)
-Moner Enseñat, Gaspar (Filosofia)
-Monfort y Miguel, Francisco de Asís (Filosofia i Lleis)

Expedients individuals d'alumnes: Palou-Palou

Inclou els expedients dels següents alumnes:
-Palou de Comasema, Antonio (Filosofia)
-Palou Tous, Arnaldo (Filosofia)
-Palou Borras, Narciso (Filosofia i Lleis)
-Palou, Pedro Juan (Filosofia)
-Palou Serra, Sebastián (Filosofia)
-Palou y Borrás, Guillermo (Teologia)
-Palou y Borrás, Mateo (Teologia)
-Palou y Ferrá, Vicente (Filosofia i Lleis)
-Palou y Nadal, Bernardo (Lleis)
-Palou y Vicens, Juan (Filosofia i Teologia)

Expedients individuals d'alumnes: Ribas-Ripoll

Inclou els expedients dels següents alumnes:
-Ribas, Juan (Filosofia)
-Ribas, Martín
-Ribas y Palou, Pedro (Filosofia)
-Riera, Mariano (Lleis)
-Riera y Canals, Pablo (Lleis)
-Ripoll, Antonio
-Ripoll y Bestard, Nicolás (Lleis)
-Ripoll y Mesquida, Antonio (Lleis)
-Ripoll y Mesquida, Jose (Lleis)

Expedients individuals d'alumnes: Salord-Sans

Inclou els expedients dels següents alumnes:
-Salord y Montañés, Diego (Lleis)
-Salvá, Antonio (FIlosofia)
-Salvá, Bartolomé
-Salvá y Pons, Miguel (Filosofia)
-Sampol y Rullán, Jaime (Filosofia i Teologia)
-Sancho, Pedro José (Teologia i Lleis)
-Sancho y Pujol, Bartolomé (Filosofia)
-Sanjurjo, Juan (Filosofia i Lleis)
-Sans, Ignacio (Filosofia)
-Sans y Serra, Francisco (Lleis)

Expedients individuals d'alumnes: Manera-Marimon

Inclou els expedients dels següents alumnes:
-Manera y Martorell, Miguel (Filosofia)
-Maranges y Molinas, Francisco
-Marban y Pérez, Henrique (Filosofia)
-Marcel y Rullán, Claudio (Lleis)
-March y Doménech, José (Lleis)
-Marimon Juan, Antonio (Filosofia)

Expedients individuals d'alumnes: Planes-Pomar

Inclou els expedients dels següents alumnes:
-Planas y Nadal, Antonio (Lleis)
-Planas, Jaime (Teologia)
-Planas y Nadal, Luis (Filosofia i Lleis)
-Planas Carrió, Miguel (Filosofia)
-Planas y Nadal, Bernardo (Teologia i Lleis)
-Pomar y Forteza, José

Expedients individuals d'alumnes: Rotger-Salom

Inclou els expedients dels següents alumnes:
-Rotger, Bartolomé (Filosofia)
-Rotger y Jordá, José (FIlosofia)
-Rotger y Sureda, Miguel (Filosofia)
-Sacarés Sorá, Gabriel (Teologia)
-Sala, Pedro Antonio (Teologia)
-Salom Gomila, Antonio (Filosofia i Lleis)
-Salom y Umbert, Nicolás (Filosofia i Teologia)
-Salom y Umbert, Simón (Lleis)

Expedients individuals d'alumnes: Sansó-Seguí

Inclou els expedients dels següents alumnes:
-Sansó, Sebastián (Lleis)
-Santandreu y Sureda, Juan (Lleis)
-Sastre Rotger, Jaime (Filosofia)
-Sbert, Miguel (Lleis)
-Seguí y Mercadal, José
-Seguí y Vallespir, Gabriel (Filosofia)
-Pons y Jiménez, Francisco

Expedients individuals d'alumnes: Fajarnés-Feliu

Inclou els expedients dels següents alumnes:
-Fajarnés y Ferrer, Jose (Lleis i Filosofia)
-Far, Antoni (Filosofia i Teologia)
-Far y Muntaner, Vicente (Filosofia)
-Fernández Gómez de Abelló, Santiago (Lleis)
-Feliu, Cristoval (Filosofia i Teologia)
-Feliu Bonet, Sebastián (Filosofia)
-Feliu Bonet, Jacinto (Filosofia i Lleis)

Expedients individuals d'alumnes: Fiol-Fullana

Inclou els expedients dels següents alumnes:
-Fiol, Guillermo (Filosofia i Lleis)
-Fiol y Cañellas, Bartolomé (Lleis)
-Font, Pedro (Filosofia)
-Font y Esterás, José (Lleis)
-Frau, Juan
-Frau, Vicente (Teologia)
-Frau, Francisco (Teologia i Filosofia)
-Fullana, José (Filosofia)

Expedients individuals d'alumnes: Daviu-Esteva

Inclou els expedients dels següents alumnes:
-Danis y Basagoda, Juan (Lleis)
-Escafi y Miró, Tomás (Filosofia)
-Escalas Vidal, Mateo (FIlosofia)
-Escat y Gibert, Jaime (Filosofia)
-Estarellas, Gregorio (Filosofia)
-Estela y Colom, Mateo (Filosofia)
-Estelrrich y Gomila, Antonio Maria (Lleis)
-Esteva, Antonio (Teologia)

Expedients individuals d'alumnes: Ferrer-Ferrer

Inclou els expedients dels següents alumnes:
-Ferrer, Lorenzo (Medicina)
-Ferrer y Barceló, Antonio (Filosofia)
-Ferrer y Gili, Salvador (Filosofia i Teologia)
-Ferrer y Mas, Antonio (Lleis)
-Ferrer y Oliver, José (Medicina)
-Ferrer y Vidal, Joaquín (Batxiller)

Expedients individuals d'alumnes: Jaume-Julià

Inclou els expedients dels següents alumnes:
-Jaume, Franco (Teologia)
-Jaume, Miguel (Filosofia)
-Jaume y Garau, Mateo (Filosofia)
-Jaume y Vidal, Francisco (Filosofia i Teologia)
-Jaume y Vidal, Juan (Filosofia)
-Jordà, Juan (Filosofia)
-Jordà y Capó, Miguel (Filosofia i Teologia)
-Juan, Lucas (Filosofia i Teologia)
-Julia y Bisguerra, Geronimo (Filosofia)

Expedients individuals d'alumnes: Garau-Garnier

Inclou els expedients dels següents alumnes:
-Garau, Damián (Filosofia)
-Garau, Jaime Luis (Lleis)
-Garau y Nogueral, Miguel (Lleis)
-Garau y Ferretjans, Jaime (Teologia)
-Garau y Garau, Miguel (FIlosofia)
-Garcias, Clemente (Filosofia)
-Garnier, José (Filosofia)

Expedients individuals d'alumnes: Barbarín-Barceló

Inclou els expedients dels següents alumnes:
-Barbarin y Vanrrell, Francisco (Lleis)
-Barbarin, Miguel (Lleis)
-Barceló y Carrió, Antonio (Filosofia)
-Barceló y Barceló, Bartolomé (Filosofia i Teologia)
-Barceló, Jose (Filosofia)
-Barceló Gomila, José María (Lleis)
-Barceló Gomila, Mariano (Lleis)
-Barceló, Pedro Antonio (Lleis)

Expedients individuals d'alumnes: Bauló-Bisellach

Inclou els expedients dels següents alumnes:
-Bauló Cerdá, Juan (Filosofia)
-Bauzá, Antonio (Filosofia)
-Bauzá Parelló, Juan (Filosofia i Teologia)
-Beltrán, Andrés (Lleis)
-Billoch y Domenge, Juan (Filosofia)
-Bizañez y Cerdá, Gabriel (FIlosofia i Teologia)
-Bissallach, Juan (Filosofia)

Expedients individuals d'alumnes: Cabanelles-Cànaves

Inclou els expedients dels següents alumnes:
-Cabanellas, Juan (Teologia)
-Caymari, Lorenzo (Teologia)
-Calafat Lluchmajor, Miguel
-Campaner, Álvaro (Lleis)
-Camps Suñer, Bernardo (Filosofia)
-Canals y Mayol, Antonio (Filosofia)
-Canavas y Ramis, Mariano (Filosofia i Lleis)
-Canavas y Socias, Bernardino (Filosofia)

Expedients individuals d'alumnes: Capellà-Català

Inclou els expedients dels següents alumnes:
-Capellà y Amengual, Sebastián (Filosofia)
-Capellà y Cuadrado, Matías (Lleis)
-Capó, Claudio (Filosofia i Lleis)
-Cardell y Parets, Francisco (Filosofia i Lleis)
-Castellà, Mateo (Medicina)
-Castellà, Gabriel (Filosofia i Teologia)
-Castelló y Palou, José (Lleis)
-Català, Antonio (Filosofia)
-Català y Ramonell, Juan (Filosofia)

Expedients individuals d'alumnes: Colom-Cortès

Inclou els expedients dels següents alumnes:
-Colom, Bartolomé (Filosofia)
-Colom, Miguel (Teologia)
-Colom y Ros, Francisco (Filosofia)
-Company, Juan (Teologia)
-Cortés, Bruno (Filosofia)
-Cortés Forteza, Francisco (Filosofia)
-Cortés, José (Filosofia)
-Cortés, Rafael Enrique (Lleis)

Expedients individuals d'alumnes: Alzina-Arnau

Inclou els expedients dels següents alumnes:
-Alzina Duran, Simon (Filosofia i Teologia)
-Amengual, Juan (Filosofia)
-Amengual Salvá, Miguel (Filosofia i Teologia)
-Amer y Cortés, Antonio (Lleis)
-Andreu y Sala, Pedro (Lleis)
-Arbós y Rubí, Antonio (Filosofia)
-Arnau y Eymar, Cristobal (Lleis)

Expedients individuals d'alumnes: Bonet-Bover

Inclou els expedients dels següents alumnes:
-Boet y Carbó, Andrés (Lleis)
-Bonet y Soler, Guillermo (Filosofia i Lleis)
-Bonet y Soler, Martín (Filosofía)
-Borras y Pascual, Juan (Lleis)
-Bosch, Bartolomé (Filosofia)
-Bosch y Rotger, Guillermo (Filosofia, Teologia)
-Bover, Jose Maria (Filosofia)

Expedients individuals d'alumnes: Catany-Coll

Inclou els expedients dels següents alumnes:
-Catany, Juan (Filosofia)
-Cerdà, Juan Antonio (Filosofia)
-Clar y Salvà, Antonio (Filosofia)
-Climent y Arara, Antonio (Lleis)
-Coll Crespí, Antonio Maria (Filosofia i Lleis)
-Coll, Salvador (Medicina)
-Coll y Crespí, Lorenzo Francisco (Lleis)
-Coll y Ferragut, José (Filosofia)
-Coll y Obrador, Andrés (Filosofia)

Expedients individuals d'alumnes: Adrover-Alzamora

Inclou els expedients dels següents alumnes:
-Adrover y Planas, Miguel (Filosofia i Teologia)
-Aguera y Marcó, Francisco Antonio (Lleis)
-Aguiló y Forteza, Bernardo (Teologia)
-Aguiló Fuster, Juan (Filosofia)
-Alcover y Bibiloni, Juan (Filosofia)
-Alemany y Marcel, Miguel (Filosofia)
-Alonso Caballero, Julián (Lleis)
-Alomar y Pujol, Juan (Filosofia)
-Alos y Perelló, Miguel (Filosofia i Teologia)
-Alzamora, Juan (Filosofia)

Resultados 1 a 100 de 48136