Showing 12769 results

Archival description
With digital objects
Print preview View:

Pergamí 22

Carta de les quarteres de xeixa que compra la dona Gual a la parròquia de Montuïri en concepte de censal per les conseqüències dels "insults a cassos" seguits arran de la revolta. Notari: Pere Martorell.

Pergamí 37

Qüestió de talles entre el ciutadà militar Joan Miquel Antich de Llorach i els jurats de Montuïri sobre la possessió de Son Fornés. Notari: Antoni Estela.

Pergamí 38

Quitació de 12 lliures i 10 sous firmada per Pere Florit, prevere, procurador major de la cofraria i hospital de Sant Pere i Sant Bernat a favor de la vila de Montuïri. Notari: Jaume Antoni Fiol.

Results 1 to 100 of 12769