Mostrando 45332 resultados

Descripción archivística
Imprimir vista previa Ver :

14646 resultados con objetos digitales Muestra los resultados con objetos digitales

Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Joan Canyelles 1641-1643 (SIG 343/4)
Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Joan Canyelles 1641-1643 (SIG 343/4)
Llibre d'albarans del clavari. Clavari:Miquel Far 1639-1641 (SIG 343/3)
Llibre d'albarans del clavari. Clavari:Miquel Far 1639-1641 (SIG 343/3)
Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Bartomeu Oliver 1637-1642  (SIG 343/2)
Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Bartomeu Oliver 1637-1642 (SIG 343/2)
Llibre d'albarans del clavari. Clavari:Miquel Far 1633-1635 (SIG 343/1)
Llibre d'albarans del clavari. Clavari:Miquel Far 1633-1635 (SIG 343/1)
Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Bartomeu Oliver 1631-1640   (SIG 342/13)
Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Bartomeu Oliver 1631-1640 (SIG 342/13)
Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Francesc Bibiloni 1628-1631   (SIG 342/12)
Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Francesc Bibiloni 1628-1631 (SIG 342/12)
Llibre d'albarans del clavari. Clavari:Joan Canyelles 1627-1633  (SIG 342/11)
Llibre d'albarans del clavari. Clavari:Joan Canyelles 1627-1633 (SIG 342/11)
Llibre d'albarans del clavari. Clavari:Miquel Far 1626-1627  (SIG 342/10)
Llibre d'albarans del clavari. Clavari:Miquel Far 1626-1627 (SIG 342/10)
Llibre d'albarans del clavari. Clavari:Miquel Far 1622-1625  (SIG 342/9)
Llibre d'albarans del clavari. Clavari:Miquel Far 1622-1625 (SIG 342/9)
Llibre d'albarans del clavari. Clavari:Miquel Far 1620-1621  (SIG 342/8)
Llibre d'albarans del clavari. Clavari:Miquel Far 1620-1621 (SIG 342/8)
Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Joan Jaume 1619-1623 (SIG 342/7)
Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Joan Jaume 1619-1623 (SIG 342/7)
Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Pere Mascaró 1614-1615 (SIG 342/6)
Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Pere Mascaró 1614-1615 (SIG 342/6)
Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Bartomeu Horrach 1594-1599 (SIG 342/5)
Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Bartomeu Horrach 1594-1599 (SIG 342/5)
Llibre d'albarans del clavari. Clavari: ?? 1575-1585 (SIG 342/4)
Llibre d'albarans del clavari. Clavari: ?? 1575-1585 (SIG 342/4)
Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Antoni Canyelles, Pere Bibiloni 1563-1574 (SIG 342/3)
Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Antoni Canyelles, Pere Bibiloni 1563-1574 (SIG 342/3)
Declaracions de sembrada i collita de garroves 1941 (sig 117/5)
Declaracions de sembrada i collita de garroves 1941 (sig 117/5)
Declaracions de sembrada i collita de faves 1947-1949 (sig 117/4)
Declaracions de sembrada i collita de faves 1947-1949 (sig 117/4)
Llibre registre de màquila 1941-1942 (sig 116/5)
Llibre registre de màquila 1941-1942 (sig 116/5)
Cartilles de màquila 1941 (sig 116/4)
Cartilles de màquila 1941 (sig 116/4)
Declaracions de collita d'ametlles 1946-1950 (sig 115/6)
Declaracions de collita d'ametlles 1946-1950 (sig 115/6)
Expedients de sol·licitud de construcció d'una escola de nins, nines i pàrvuls per part de l'Estat 1932-1935 (sig 112/6)
Expedients de sol·licitud de construcció d'una escola de nins, nines i pàrvuls per part de l'Estat 1932-1935 (sig 112/6)
Centres escolars
Centres escolars
Biblioteca
Biblioteca
Convenis
Convenis
Activitats recreatives
Activitats recreatives
Inventaris
Inventaris
Renúncies a la titularitat de sepultures 1987 (sig 77/6)
Renúncies a la titularitat de sepultures 1987 (sig 77/6)
Títols de propietat de sepultures
Títols de propietat de sepultures
Actes de compromís per la compra de sepultures 1983-1985 (sig 76/9)
Actes de compromís per la compra de sepultures 1983-1985 (sig 76/9)
Llibre d'actes de la Junta Local de protecció a la infància i repressió de la mendicitat 1926-1935 (sig 77/17)
Llibre d'actes de la Junta Local de protecció a la infància i repressió de la mendicitat 1926-1935 (sig 77/17)
Llibre d'actes de la Junta Municipal de beneficència 1925 (sig 77/15)
Llibre d'actes de la Junta Municipal de beneficència 1925 (sig 77/15)
Serveis socials i assistencials
Serveis socials i assistencials
Nòmines d'estàncies a la Casa de Misericòrdia i Clínica Mental 1944; 1948 (sig 77/10)
Nòmines d'estàncies a la Casa de Misericòrdia i Clínica Mental 1944; 1948 (sig 77/10)
Serveis
Serveis
Sanitat i Assistència social
Sanitat i Assistència social
Sanejament i medi ambient
Sanejament i medi ambient
Centres sanitaris
Centres sanitaris
Campanyes de vacunació
Campanyes de vacunació
Junta municipal de sanitat
Junta municipal de sanitat
Inspeccions
Inspeccions
Sanitaris locals
Sanitaris locals
Censos de Requisió militar
Censos de Requisió militar
Reclutament
Reclutament
Allistament
Allistament
Fons Municipal de Mancor de la Vall
Fons Municipal de Mancor de la Vall
Milícies
Milícies
Correspondència
Correspondència
Població
Població
Padró d'habitants
Padró d'habitants
Quaderns auxiliars 1925-1929, 1931-1932, 1934-1936, 1938-1949, 1951-1969 i 1986 (sig 46/1)
Quaderns auxiliars 1925-1929, 1931-1932, 1934-1936, 1938-1949, 1951-1969 i 1986 (sig 46/1)
Acta d'aprovació d'estadístiques d'edificis i albergs 1930 (sig 44/6)
Acta d'aprovació d'estadístiques d'edificis i albergs 1930 (sig 44/6)
Relació de corporacions provincials que empren segell mutual 1967~-1976 (sig 72/3)
Relació de corporacions provincials que empren segell mutual 1967~-1976 (sig 72/3)
Pòlisses d'assegurances
Pòlisses d'assegurances
Pòlisses d'assegurances i liquidacions de MUNPAL, subsidis de vellesa i assegurances de maternitat i d'accidents 1934~-1986 (sig 73/5)
Pòlisses d'assegurances i liquidacions de MUNPAL, subsidis de vellesa i assegurances de maternitat i d'accidents 1934~-1986 (sig 73/5)
Personal
Personal
Expedients de gratificacions, augments de sou i reconeixements de drets 1957;1960, 1970 1974-1978 (sig 71/5)
Expedients de gratificacions, augments de sou i reconeixements de drets 1957;1960, 1970 1974-1978 (sig 71/5)
Expedients de destitució, cessament i dimissió 1942; 1950, 1974 (sig 71/3)
Expedients de destitució, cessament i dimissió 1942; 1950, 1974 (sig 71/3)
Expedients de nomentament d'apoderat i dipositari de l'Ajuntament 1953; 1958, 1969-1970 1983 (sig 71/1)
Expedients de nomentament d'apoderat i dipositari de l'Ajuntament 1953; 1958, 1969-1970 1983 (sig 71/1)
Expedients contenciosos administratius
Expedients contenciosos administratius
Relació de corporacions provincials que empren segell mutual 1967-1976 (sig 72/3)
Relació de corporacions provincials que empren segell mutual 1967-1976 (sig 72/3)
Contractació
Contractació
Oposicions i concursos
Oposicions i concursos
Expedients de destitució, cessament i dimissió 1942; 1950, 1974 (sig 71/3)
Expedients de destitució, cessament i dimissió 1942; 1950, 1974 (sig 71/3)
Expedients de subhastes
Expedients de subhastes
Registre General
Registre General
Llibres de registre general
Llibres de registre general
Llibres de registre general d'entrada
Llibres de registre general d'entrada
Administració General
Administració General
Secretaria general
Secretaria general
Secretaria
Secretaria
Correspondència
Correspondència
Expedient de canvi de denominació toponímica de Mancor del Valle per Mancor de la Vall 1984 (sig 2/6)
Expedient de canvi de denominació toponímica de Mancor del Valle per Mancor de la Vall 1984 (sig 2/6)
Expedient per concedir la Gran Creu de beneficiència a Don Pere Salas Garau 1952 (sig 2/3)
Expedient per concedir la Gran Creu de beneficiència a Don Pere Salas Garau 1952 (sig 2/3)
Expedients de concessió de títols d'honor, fills predilectes i adoptius 1946; 1948; 1960; 1965-1966; 1971-1975 (sig 2/2)
Expedients de concessió de títols d'honor, fills predilectes i adoptius 1946; 1948; 1960; 1965-1966; 1971-1975 (sig 2/2)
Òrgans de Govern
Òrgans de Govern
Resolucions de Batlia
Resolucions de Batlia
Batlia
Batlia
Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Benet Vidal, Pere Crespí 1716 (SIG 346/16)
Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Benet Vidal, Pere Crespí 1716 (SIG 346/16)
Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Joan Fiol 1717-1718 (SIG 346/17)
Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Joan Fiol 1717-1718 (SIG 346/17)
Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Pere Bibiloni 1718-1719 (SIG 347/1)
Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Pere Bibiloni 1718-1719 (SIG 347/1)
Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Pere Bibiloni 1719-1720 (SIG 347/2)
Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Pere Bibiloni 1719-1720 (SIG 347/2)
Albarans, censals, comptes, deutes i restes, jornals, pòlisses i sentències
Albarans, censals, comptes, deutes i restes, jornals, pòlisses i sentències
Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Joan Cabot, Rei 1721-1722 (SIG 347/3)
Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Joan Cabot, Rei 1721-1722 (SIG 347/3)
Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Josep Canyelles 1722-1723 (SIG 347/4)
Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Josep Canyelles 1722-1723 (SIG 347/4)
Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Joan Cabot, Rei 1724-1725 (SIG 347/5)
Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Joan Cabot, Rei 1724-1725 (SIG 347/5)
Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Joan Cabot, Rei 1725-1726 (SIG 347/6)
Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Joan Cabot, Rei 1725-1726 (SIG 347/6)
Serveis
Serveis
Ordre públic i policia municipal
Ordre públic i policia municipal
Vigilància pública
Vigilància pública
Protecció civil
Protecció civil
Permisos d'armes
Permisos d'armes
Passaports i Guiatges
Passaports i Guiatges
Registre d'estrangers
Registre d'estrangers
"Guarderia rural"
"Guarderia rural"
Empresonats
Empresonats
Denúncies i multes
Denúncies i multes
Correspondència
Correspondència
Associacions polítiques i culturals
Associacions polítiques i culturals
Escorxador
Escorxador
Bestiar sacrificat
Bestiar sacrificat
Resultados 1 a 100 de 45332