Showing 45304 results

Archival description
Print preview View:

14559 results with digital objects Show results with digital objects

Primer pla de fill de Climent
Primer pla de fill de Climent
Nina amb una flor a la mà
Nina amb una flor a la mà
Pla mitjà de Climent a la platja
Pla mitjà de Climent a la platja
Dona asseguda a una butaca al carrer
Dona asseguda a una butaca al carrer
Dona agafant una senalla
Dona agafant una senalla
Joc d'imatge entre el cul i el canal
Joc d'imatge entre el cul i el canal
Entre ametlers en flor
Entre ametlers en flor
Pla mitjà d'un home amb un gall
Pla mitjà d'un home amb un gall
Primer pla de fill de Climent
Primer pla de fill de Climent
Primer pla de Toni Bonet
Primer pla de Toni Bonet
Primer pla de fill de Climent
Primer pla de fill de Climent
Pla mitjà de fill de Climent a fora vila
Pla mitjà de fill de Climent a fora vila
Home a un escar mig esbucat
Home a un escar mig esbucat
Primer pla de fill de Climent a fora vila
Primer pla de fill de Climent a fora vila
Primer pla de fill de Climent
Primer pla de fill de Climent
Home mirant a l'horitzó
Home mirant a l'horitzó
Actes del Col·legi de Teologia (1807-1809)
Actes del Col·legi de Teologia (1807-1809)
Actes del Col·legi de Teologia (1804-1807)
Actes del Col·legi de Teologia (1804-1807)
Actes del Col·legi de Teologia (1789)
Actes del Col·legi de Teologia (1789)
Actes del Col·legi de Teologia (1786-1788)
Actes del Col·legi de Teologia (1786-1788)
Actes del Col·legi de Teologia (1785)
Actes del Col·legi de Teologia (1785)
Actes del Col·legi de Teologia (1785)
Actes del Col·legi de Teologia (1785)
Actes del Col·legi de Teologia (1785)
Actes del Col·legi de Teologia (1785)
Actes del Col·legi de Teologia (1784)
Actes del Col·legi de Teologia (1784)
Actes del Col·legi de Teologia (1784)
Actes del Col·legi de Teologia (1784)
Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Pere Bibiloni 1732-1733 (SIG 347/11)
Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Pere Bibiloni 1732-1733 (SIG 347/11)
Actes del Col·legi de Teologia (1782-1784)
Actes del Col·legi de Teologia (1782-1784)
Actes del Col·legi de Teologia (1781-1782)
Actes del Col·legi de Teologia (1781-1782)
Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Pere Bibiloni 1733-1734 (SIG 347/12)
Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Pere Bibiloni 1733-1734 (SIG 347/12)
Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Masià Bibiloni 1734-1735 (SIG 347/13)
Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Masià Bibiloni 1734-1735 (SIG 347/13)
Cadastre
Cadastre
Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Joan Canyelles, del Torrent Fals 1736-1737 (SIG 347/14)
Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Joan Canyelles, del Torrent Fals 1736-1737 (SIG 347/14)
Actes del Col·legi de Teologia (1781)
Actes del Col·legi de Teologia (1781)
Amillarament
Amillarament
Actes del Col·legi de Teologia (1779-1781)
Actes del Col·legi de Teologia (1779-1781)
Actes del Col·legi de Teologia (1773-1778)
Actes del Col·legi de Teologia (1773-1778)
Amillerament
Amillerament
Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Joan Canyelles, del Torrent Fals 1737-1738 (SIG 347/15)
Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Joan Canyelles, del Torrent Fals 1737-1738 (SIG 347/15)
Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Sebastià Horrach 1738-1739 (SIG 347/16)
Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Sebastià Horrach 1738-1739 (SIG 347/16)
Relacions i esborranys de relacions d'alumnes aprovats (sense data)
Relacions i esborranys de relacions d'alumnes aprovats (sense data)
Relacions i esborranys de relacions d'alumnes aprovats (1760-1762)
Relacions i esborranys de relacions d'alumnes aprovats (1760-1762)
Certificats
Certificats
Actes de visita al Jutjat
Actes de visita al Jutjat
Avortaments
Avortaments
Rectificacions al Registre civil
Rectificacions al Registre civil
Relacions i esborranys de relacions d'alumnes aprovats (1744-1745)
Relacions i esborranys de relacions d'alumnes aprovats (1744-1745)
Plecs dels col·lectors de les execucions, penyores i crides
Plecs dels col·lectors de les execucions, penyores i crides
Llibres de tutories
Llibres de tutories
Llibres de suplicacions
Llibres de suplicacions
Llibres de subhastes
Llibres de subhastes
Llibres de segrets
Llibres de segrets
Relacions i esborranys de relacions d'alumnes aprovats (1742-1743)
Relacions i esborranys de relacions d'alumnes aprovats (1742-1743)
Llibres de "querimoniarum"
Llibres de "querimoniarum"
Llibres de provisions i sentències
Llibres de provisions i sentències
Llibres de penyores
Llibres de penyores
Llibres d'obligacions
Llibres d'obligacions
Relacions i esborranys de relacions d'alumnes aprovats (1740-1741)
Relacions i esborranys de relacions d'alumnes aprovats (1740-1741)
Llibres de manaments
Llibres de manaments
Llibres de judicis
Llibres de judicis
Llibres d'enquestes o inquisicions
Llibres d'enquestes o inquisicions
Llibres de drets reials
Llibres de drets reials
Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Sebastià Horrach 1739-1740 (SIG 347/17)
Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Sebastià Horrach 1739-1740 (SIG 347/17)
Llibres de determinacions o resolucions
Llibres de determinacions o resolucions
Llibres d'adjudicacions
Llibres d'adjudicacions
Inventaris de béns
Inventaris de béns
Diligències judicials
Diligències judicials
Comptes de la Cúria
Comptes de la Cúria
Actuacions de la Cúria
Actuacions de la Cúria
Normativa electoral
Normativa electoral
Llibres d'actes del pòsit
Llibres d'actes del pòsit
Concessions de crèdits del pòsit agrícola
Concessions de crèdits del pòsit agrícola
Pòlisses 1784
Pòlisses 1784
Correspondència
Correspondència
Registre de Recaptació
Registre de Recaptació
Recaptació executiva
Recaptació executiva
Multes
Multes
Nòmines
Nòmines
Liquidacions a la Seguretat Social
Liquidacions a la Seguretat Social
Liquidacions a la Mutualitat
Liquidacions a la Mutualitat
Llibres majors
Llibres majors
Subauxiliar d'ingressos i despeses
Subauxiliar d'ingressos i despeses
Subauxiliar de despeses
Subauxiliar de despeses
Subauxiliar d'ingressos
Subauxiliar d'ingressos
Morabetí
Morabetí
Contribució de la riquesa rústica i urbana
Contribució de la riquesa rústica i urbana
Subhastes
Subhastes
Normativa
Normativa
Correspondència
Correspondència
Manaments d'ingrés
Manaments d'ingrés
Diaris d'esborranys d'ingressos i de pagaments
Diaris d'esborranys d'ingressos i de pagaments
Diari d'esborranys d'ingressos i de despeses
Diari d'esborranys d'ingressos i de despeses
Diari d'esborranys de despeses
Diari d'esborranys de despeses
Llibre clavaria i pòlisses 1782
Llibre clavaria i pòlisses 1782
Correspondència
Correspondència
Emprèstits
Emprèstits
Concerts amb altres institucions
Concerts amb altres institucions
Certificats
Certificats
Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Josep Santandreu 1740-1741 (SIG 348/1)
Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Josep Santandreu 1740-1741 (SIG 348/1)
Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Antoni Pau 1741-1742 (SIG 348/2)
Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Antoni Pau 1741-1742 (SIG 348/2)
Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Antoni Pau 1742-1743 (SIG 348/3)
Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Antoni Pau 1742-1743 (SIG 348/3)
Results 1 to 100 of 45304