Es mostren 22405 resultats

Descripció arxivística
Vista prèvia d'impressió Vista:

8562 resultats amb objectes digitals Mostra els resultats amb objectes digitals

Llibre d'albarans del clavari

Llibre d'albarans del clavari

Llibre d'albarans del clavari

Llibre d'albarans del clavari

Llibre d'albarans del clavari

Llibre d'albarans del clavari

Llibre d'albarans del clavari

Llibre d'albarans del clavari

Llibre d'albarans del clavari

Llibre d'albarans del clavari

Llibre d'albarans del clavari

Llibre d'albarans del clavari

Llibre d'albarans del clavari

Llibre d'albarans del clavari

Llibre d'albarans del clavari

Llibre d'albarans del clavari

Llibre d'albarans del clavari

Llibre d'albarans del clavari

Llibre d'albarans del clavari

Llibre d'albarans del clavari

Llibre d'albarans del clavari

Llibre d'albarans del clavari

Llibre d'albarans del clavari

Llibre d'albarans del clavari

Llibre d'albarans del clavari

Llibre d'albarans del clavari

Llibres de comptes del clavari

Llibres de comptes del clavari

Llibres de comptes del clavari

Llibres de comptes del clavari

Llibres de comptes del clavari

Llibres de comptes del clavari

Llibres de comptes del clavari

Llibres de comptes del clavari

Llibres de comptes del clavari

Llibres de comptes del clavari

Llibres de comptes del clavari

Llibres de comptes del clavari

Llibres de comptes del clavari

Llibres de comptes del clavari

Llibres de comptes del clavari

Llibres de comptes del clavari
Llibre de la Cort Reial 1662
Llibre de la Cort Reial 1662

Matrimonis

Matrimonis

Fons Municipal Històric de Montuiri

Fons Municipal Històric de Montuiri

Bàndols 1717

Bàndols 1717
Llibre de la Cort Reial 1708-1709
Llibre de la Cort Reial 1708-1709
Llibre de la Cort Reial 1704-1706
Llibre de la Cort Reial 1704-1706
Llibre de la Cort Reial 1699-1704
Llibre de la Cort Reial 1699-1704
Llibre de la Cort Reial 1686-1691
Llibre de la Cort Reial 1686-1691
Llibre de la Cort Reial 1685-1686
Llibre de la Cort Reial 1685-1686

Projectes tècnics

Projectes tècnics

Pavimentació asfàltica del camí de Ses Rotes i S’Avenc

Pavimentació asfàltica del camí de Ses Rotes i S’Avenc

Pla d’obres i serveis

Pla d’obres i serveis

Substitució de la coberta de Ca Ses Monges

Substitució de la coberta de Ca Ses Monges

Construcció d’una pista de tennis

Construcció d’una pista de tennis

Construcció d’un Centre d’Activitats Juvenils a Son Fornés

Construcció d’un Centre d’Activitats Juvenils a Son Fornés

Pavimentació asfàltica camí de Son Mut i Son Monjo

Pavimentació asfàltica camí de Son Mut i Son Monjo

Pavimentació asfàltica camí de Son Vaquer

Pavimentació asfàltica camí de Son Vaquer

Pavimentació asfàltica del camí Pelut i altres

Pavimentació asfàltica del camí Pelut i altres

Pavimentació asfàltica i encintat d’aceres al C/ Sta. Catalina Tomàs i enllaç...

Pavimentació asfàltica i encintat d’aceres al C/ Sta. Catalina Tomàs i enllaç entre els Molins i Garcia Ruiz

Instal·lació subterrànea d’una línea B.T. al carrer Ramón-Llull – Avda. Es Dau

Instal·lació subterrànea d’una línea B.T. al carrer Ramón-Llull – Avda. Es Dau

Piscina Municipal

Piscina Municipal

Avantprojecte d’obertura d’un carrer, enllaç entre el carrer Vinyeta i Alexan...

Avantprojecte d’obertura d’un carrer, enllaç entre el carrer Vinyeta i Alexandre Rosselló

Reposició d’un mur a la síquia de Ca’n Pelut, tramo situat a la Corona, T.M d...

Reposició d’un mur a la síquia de Ca’n Pelut, tramo situat a la Corona, T.M de Montuïri

Projecte d’il·luminació pública ala carrer Manacor de Montuïri

Projecte d’il·luminació pública ala carrer Manacor de Montuïri

Bacheo i millora del camí de Son Palou

Bacheo i millora del camí de Son Palou

Pavimentació asfàltica i encintat d’aceres a l’Avda d’Es Dau

Pavimentació asfàltica i encintat d’aceres a l’Avda d’Es Dau

Avantprojecte d’obertura de varis carrers que enllacen el carrer de Palma i e...

Avantprojecte d’obertura de varis carrers que enllacen el carrer de Palma i el carrer des Pujol

Construcció d’uns banys públics a la Sala Mariana

Construcció d’uns banys públics a la Sala Mariana

Poliesportiu Municipal

Poliesportiu Municipal

Remodelació Plaça Es Dau

Remodelació Plaça Es Dau

Rehabilitació barri Es Dau

Rehabilitació barri Es Dau

Construcció d’un mur de contenció al camí de Ses Pelades

Construcció d’un mur de contenció al camí de Ses Pelades

Conservació i manteniment del camí de Son Bascós

Conservació i manteniment del camí de Son Bascós

Declaració d’interès social del Centre Recreatiu i Esportiu Montuïri

Declaració d’interès social del Centre Recreatiu i Esportiu Montuïri

Projecte d’execució Residència

Projecte d’execució Residència

Obres a l’escola d’EGB

Obres a l’escola d’EGB

Adentecement de la Plaça Vella

Adentecement de la Plaça Vella

Sanejament de les façanes del col·legi públic

Sanejament de les façanes del col·legi públic

Projecte de Plaça, aparcament i Centre Civic a Es Dau

Projecte de Plaça, aparcament i Centre Civic a Es Dau

Delimitació del sòl urbà

Delimitació del sòl urbà

Construcció de unes aules de preescolar

Construcció de unes aules de preescolar

Reforma acera i il·luminació crta. Cementeri

Reforma acera i il·luminació crta. Cementeri

Reforma enllumenat públic FASE 1

Reforma enllumenat públic FASE 1

Pavimentació asfàltica camí de Ses Donades

Pavimentació asfàltica camí de Ses Donades

Pavimentació asfàltica varis camins

Pavimentació asfàltica varis camins

Projecte accés a centre comercial

Projecte accés a centre comercial

Enllumenat públic zones camp de futbol i s’Hostal (ampliació)

Enllumenat públic zones camp de futbol i s’Hostal (ampliació)

Projecte d’acondicionament de camins rurals

Projecte d’acondicionament de camins rurals

Projecte d’instal·lació de gespa al camp de futbol

Projecte d’instal·lació de gespa al camp de futbol

Voravies Es Dau i Plaça Major

Voravies Es Dau i Plaça Major

Projecte d’abastiment i clavagueram en el T.M. de Montuïri

Projecte d’abastiment i clavagueram en el T.M. de Montuïri

Projecte de dotació de serveis de dues naus

Projecte de dotació de serveis de dues naus

Projecte d’acondicionament C/ Pere Capellà i C/ Velar de sa Torre

Projecte d’acondicionament C/ Pere Capellà i C/ Velar de sa Torre

Projecte de voravies i vorades

Projecte de voravies i vorades

Pavimentació centre vila: Carrer Major, Pujol i Calvari

Pavimentació centre vila: Carrer Major, Pujol i Calvari

Projecte d’acondicionament de camins

Projecte d’acondicionament de camins

IDEM

IDEM

Reforma col·legi públic Joan Mas i Verd

Reforma col·legi públic Joan Mas i Verd

Pla general de carreteres CAIB

Pla general de carreteres CAIB

Projecte d’abastiment i clavagueram en el T.M. de Montuïri

Projecte d’abastiment i clavagueram en el T.M. de Montuïri

Residència de persones majors amb centre d’estàncies diürnes

Residència de persones majors amb centre d’estàncies diürnes

Es Molinar, un museu a l’aire lliure

Es Molinar, un museu a l’aire lliure

Projecte d’abastiment d’aigua potable i acabament xarxa sanejament a Montuïri

Projecte d’abastiment d’aigua potable i acabament xarxa sanejament a Montuïri

Ampliació Cementeri

Ampliació Cementeri

Projecte de xarxa de clavagueram en la crta. C-715

Projecte de xarxa de clavagueram en la crta. C-715

Projecte d’evaquació d’aigües pluvials zones Es Dau i camp d’esports

Projecte d’evaquació d’aigües pluvials zones Es Dau i camp d’esports

Voravies, jardineria i enllumenat Es Dau

Voravies, jardineria i enllumenat Es Dau

Pavimentació Carrer Molinar

Pavimentació Carrer Molinar

Rehabilitació façana ajuntament

Rehabilitació façana ajuntament

Adecentament accés a Montuïri

Adecentament accés a Montuïri

Pavimentació vials urbans

Pavimentació vials urbans

Arreglo instal·lacions esportives

Arreglo instal·lacions esportives

Restauració Es Graons

Restauració Es Graons

Pavimentació carrers Major, Pujol, Plaça Major i Centre Vila

Pavimentació carrers Major, Pujol, Plaça Major i Centre Vila

Pavimentació vials urbans

Pavimentació vials urbans

Millora enllumenat públic

Millora enllumenat públic

Projecte d’acondicionament camí des Cementeri

Projecte d’acondicionament camí des Cementeri

Projecte de construcció d’un pou

Projecte de construcció d’un pou

Projecte d’adequació d’un edifici per a residència de la tercera edat

Projecte d’adequació d’un edifici per a residència de la tercera edat
Resultats 1 a 100 de 22405