Mostrando 616 resultados

Descripción archivística
Subserie
Imprimir vista previa Ver :

12 resultados con objetos digitales Muestra los resultados con objetos digitales

Matrimonis

Matrimonis

Projectes tècnics

Projectes tècnics

Resums estadístics del Registre Civil

Resums estadístics del Registre Civil

Certificacions del Registre Civil

Certificacions del Registre Civil

Actes de visita al Jutjat

Actes de visita al Jutjat

Defuncions

Defuncions

Avortaments

Avortaments

Naixements

Naixements

Eleccions del Tribunal Jurat

Eleccions del Tribunal Jurat

Rectificacions al Registre Civil

Rectificacions al Registre Civil

Registre Civil de ciutadanies

Registre Civil de ciutadanies

Jurisdicció voluntària

Jurisdicció voluntària

Jurisdicció contenciosa civil i penal

Jurisdicció contenciosa civil i penal

Governatiu

Governatiu

Correspondència, cartes-ordres i exhortaments

Correspondència, cartes-ordres i exhortaments

Expedients d'eleccions

Expedients d'eleccions

Expedients de referèndums

Expedients de referèndums

Expedients d'eleccions

Expedients d'eleccions

Expedients d'eleccions

Expedients d'eleccions

Expdients d'eleccions

Expdients d'eleccions

Correspondència

Correspondència

Normativa electoral

Normativa electoral

Rectificacions del cens electoral

Rectificacions del cens electoral

Cens electoral

Cens electoral

Actes

Actes

Llibres de moviments i comunicacions mensuals del Pòsit

Llibres de moviments i comunicacions mensuals del Pòsit

Correspondència

Correspondència

Censos

Censos

Resguards bancaris

Resguards bancaris

Comptes corrents i dipòsits bancaris

Comptes corrents i dipòsits bancaris

Concessions de crèdits del Pòsit agrícola

Concessions de crèdits del Pòsit agrícola

Extractes de comptes corrents

Extractes de comptes corrents

Llibres d'actes del Pòsit

Llibres d'actes del Pòsit

Liquidacions

Liquidacions

Correspondència

Correspondència

Registre de recaptació

Registre de recaptació

Multes

Multes

Recaptació diària

Recaptació diària

Recaptació executiva

Recaptació executiva

Liquidacions a la Seguretat Social

Liquidacions a la Seguretat Social

Nòmines

Nòmines

Auxiliar de comptes del recaptador

Auxiliar de comptes del recaptador

Comptes del recaptador

Comptes del recaptador

Liquidacions a la Mutualitat

Liquidacions a la Mutualitat

Llibres majors

Llibres majors

Auxiliar de caixa

Auxiliar de caixa

Llibres de cabals

Llibres de cabals

Llibres de comptes

Llibres de comptes

Auxiliar d'ingressos i despeses

Auxiliar d'ingressos i despeses

Llibres de caixa

Llibres de caixa

Auxiliar de despeses

Auxiliar de despeses

Auxiliars d'ingressos

Auxiliars d'ingressos

Actes d'arqueig

Actes d'arqueig

Rosecs

Rosecs

Prestació personal i de transport

Prestació personal i de transport

Taxes

Taxes

Imposts municipals

Imposts municipals

Contribucions especials

Contribucions especials

"Usos y consumos"

"Usos y consumos"

Riquesa provincial

Riquesa provincial

Talles

Talles

Repartiment general d'utilitats

Repartiment general d'utilitats

Patent nacional de circulació de vehicles

Patent nacional de circulació de vehicles

"Paja y utensilios"

"Paja y utensilios"

Impost industrial

Impost industrial

Impost de luxe

Impost de luxe

Morabetí

Morabetí

Fruits civils

Fruits civils

Delme

Delme

Junta Pericial i Municipal

Junta Pericial i Municipal

Contribucions extraordinaries

Contribucions extraordinaries

Contribució de la riquesa urbana

Contribució de la riquesa urbana

Contribució de la riquesa rústica i pecuària

Contribució de la riquesa rústica i pecuària

Contribució de la riquesa rústica

Contribució de la riquesa rústica

Contribució d'immobles, conreus i ramaderia

Contribució d'immobles, conreus i ramaderia

Contribució d'edificis i solars

Contribució d'edificis i solars

Contribució territorial

Contribució territorial

Amillaraments

Amillaraments

Contribució industrial i de comerç

Contribució industrial i de comerç

Cèdules personals

Cèdules personals

Contribució de quota fixa

Contribució de quota fixa

Contribució de la sal

Contribució de la sal

Contribució del tabac

Contribució del tabac

Contribució general

Contribució general

Reclamacions de contribuents

Reclamacions de contribuents

Subhastes

Subhastes

Normativa

Normativa

Correspondència

Correspondència

Certificacions

Certificacions

"Apeos"

"Apeos"

Cadastres i estims

Cadastres i estims

Llibres de valors independents i auxiliars del pressupost

Llibres de valors independents i auxiliars del pressupost

Manaments d'ingrés i de pagament

Manaments d'ingrés i de pagament

Manaments de pagament

Manaments de pagament

Llibres generals de rendes i exaccions

Llibres generals de rendes i exaccions

Diari d'intervenció d'ingressos

Diari d'intervenció d'ingressos

Diari d'intervencions de pagaments

Diari d'intervencions de pagaments

Llibres generals de despeses

Llibres generals de despeses

Diari d'esborrany d'ingressos i pagaments

Diari d'esborrany d'ingressos i pagaments

Manaments d'ingrés

Manaments d'ingrés
Resultados 1 a 100 de 616