Showing 12860 results

Archival description
With digital objects
Print preview View:
Dona a la platja
Dona a la platja
Retrat d'home
Retrat d'home
Nin a la platja
Nin a la platja
Retrat de nina
Retrat de nina
Nin d'excursió
Nin d'excursió
Retrat de nina
Retrat de nina
Retrat de nin
Retrat de nin
Home remenant el saïm
Home remenant el saïm
Retrat de dona
Retrat de dona
Subsidis familiars 1939-1953 (633)
Subsidis familiars 1939-1953 (633)
Auxili Social 1939-1941 (590c)
Auxili Social 1939-1941 (590c)
Beneficència 1721-1942 (582)
Beneficència 1721-1942 (582)
Salconduits 1939-1947 (585b)
Salconduits 1939-1947 (585b)
Llibre de criminals 1721-1739 (9)
Llibre de criminals 1721-1739 (9)
Padrons veïns 1899-1924 (559)
Padrons veïns 1899-1924 (559)
Estadístiques militars 1889-1922 (634b)
Estadístiques militars 1889-1922 (634b)
Defensa. Allistament i sortejos 1703-1844 (634)
Defensa. Allistament i sortejos 1703-1844 (634)
Expedients quintes 1955-1972 (693)
Expedients quintes 1955-1972 (693)
Reemplaçaments 1866-1888 (623)
Reemplaçaments 1866-1888 (623)
Expedients mossos quintats 1861-1945 (637)
Expedients mossos quintats 1861-1945 (637)
Serveis mensuals: ramaderia sacrificada 1949-1956 (585)
Serveis mensuals: ramaderia sacrificada 1949-1956 (585)
Llibre de registre del bestiar que s’ha mort en la carnisseria 1747-1747 (26)
Llibre de registre del bestiar que s’ha mort en la carnisseria 1747-1747 (26)
LLibre de béns 1786 (19)
LLibre de béns 1786 (19)
Correspondència 1770-1861 (510)
Correspondència 1770-1861 (510)
Ordenances 1975-1984 (145)
Ordenances 1975-1984 (145)
Llibre de resolucions de la batlia 1953 (77)
Llibre de resolucions de la batlia 1953 (77)
Pragmàtiques, Reials Cèdules, Reials Provisions, Sancions, etc... 1768-1800 (93)
Pragmàtiques, Reials Cèdules, Reials Provisions, Sancions, etc... 1768-1800 (93)
Llibre de registre d’ordres 1747-1759 (4)
Llibre de registre d’ordres 1747-1759 (4)
Llibre ...d’ordres de la vila de Deià 1624-1636 (13)
Llibre ...d’ordres de la vila de Deià 1624-1636 (13)
Pregons i Edictes Sense data (134f)
Pregons i Edictes Sense data (134f)
Junta Provincial de Beneficència 1962-1982 (585c)
Junta Provincial de Beneficència 1962-1982 (585c)
Junta Agrícola Local 1927-1940 (600)
Junta Agrícola Local 1927-1940 (600)
Llibre d'Actes de la Junta de Sanitat 1908 (50)
Llibre d'Actes de la Junta de Sanitat 1908 (50)
Actes i documents de la Junta de Sanitat 1849-1910 (588)
Actes i documents de la Junta de Sanitat 1849-1910 (588)
Llibre d'actes de la Comissió Municipal Permanent 1928 (63)
Llibre d'actes de la Comissió Municipal Permanent 1928 (63)
Llibre d'actes de la Comissió Municipal Permanent 1926 (62)
Llibre d'actes de la Comissió Municipal Permanent 1926 (62)
Llibre d'actes de la Junta Municipal 1919 (57)
Llibre d'actes de la Junta Municipal 1919 (57)
Llibre d'actes de la Junta Municipal 1911 (52)
Llibre d'actes de la Junta Municipal 1911 (52)
Constitució Ajuntament 1931 (602b)
Constitució Ajuntament 1931 (602b)
Llibre d'actes de sessions de l'Ajuntament 1941 (71)
Llibre d'actes de sessions de l'Ajuntament 1941 (71)
Llibre d'actes de sessions de l'Ajuntament 1939-1941 (70)
Llibre d'actes de sessions de l'Ajuntament 1939-1941 (70)
Llibre d'actes de sessions de l'Ajuntament 1937-1939 (69)
Llibre d'actes de sessions de l'Ajuntament 1937-1939 (69)
Comissió gestora. Agrupació Valldemossa-Deià 1936-1938 (124)
Comissió gestora. Agrupació Valldemossa-Deià 1936-1938 (124)
Llibre d'actes de sessions de l'Ajuntament 1936-1937 (68)
Llibre d'actes de sessions de l'Ajuntament 1936-1937 (68)
Llibre d'actes de sessions de l'Ajuntament 1934-1936 (67)
Llibre d'actes de sessions de l'Ajuntament 1934-1936 (67)
Llibre d'actes de sessions de l'Ajuntament 1933-1934 (66)
Llibre d'actes de sessions de l'Ajuntament 1933-1934 (66)
Llibre d'actes de sessions de l'Ajuntament 1931-1933 (65)
Llibre d'actes de sessions de l'Ajuntament 1931-1933 (65)
Llibre d'actes de sessions de l'Ajuntament 1929 (64)
Llibre d'actes de sessions de l'Ajuntament 1929 (64)
Llibre d'actes de sessions de l'Ajuntament 1924 (61)
Llibre d'actes de sessions de l'Ajuntament 1924 (61)
Llibre d'actes de sessions de l'Ajuntament 1924 (60)
Llibre d'actes de sessions de l'Ajuntament 1924 (60)
Llibre d'actes de sessions de l'Ajuntament 1923 (59)
Llibre d'actes de sessions de l'Ajuntament 1923 (59)
Llibre d'actes de sessions de l'Ajuntament 1921 (58)
Llibre d'actes de sessions de l'Ajuntament 1921 (58)
Llibre d'actes de sessions de l'Ajuntament 1919 (56)
Llibre d'actes de sessions de l'Ajuntament 1919 (56)
Llibre d'actes de sessions de l'Ajuntament 1918 (55)
Llibre d'actes de sessions de l'Ajuntament 1918 (55)
Llibre d'actes de sessions de l'Ajuntament 1916 (54)
Llibre d'actes de sessions de l'Ajuntament 1916 (54)
Llibre d'actes de sessions de l'Ajuntament 1912 (53)
Llibre d'actes de sessions de l'Ajuntament 1912 (53)
Llibre d'actes de sessions de l'Ajuntament 1910 (51)
Llibre d'actes de sessions de l'Ajuntament 1910 (51)
Llibre d'actes de sessions de l'Ajuntament 1908 (49)
Llibre d'actes de sessions de l'Ajuntament 1908 (49)
Llibre d'actes de sessions de l'Ajuntament 1903-1907 (47)
Llibre d'actes de sessions de l'Ajuntament 1903-1907 (47)
Quadern que conté les notes dels acords de les sessions celebrades per l’Ajuntament de Deià 1898-...
Quadern que conté les notes dels acords de les sessions celebrades per l’Ajuntament de Deià 1898-1944 (94)
Llibre d'actes de sessions de l'Ajuntament 1895-1902 (46)
Llibre d'actes de sessions de l'Ajuntament 1895-1902 (46)
Llibre d'actes de sessions de l'Ajuntament 1888-1894 (45)
Llibre d'actes de sessions de l'Ajuntament 1888-1894 (45)
Llibre d'actes de sessions de l'Ajuntament 1877-1887 (44)
Llibre d'actes de sessions de l'Ajuntament 1877-1887 (44)
Llibre d'actes de sessions de l'Ajuntament 1865-1876 (43)
Llibre d'actes de sessions de l'Ajuntament 1865-1876 (43)
Llibre d'actes de sessions de l'Ajuntament 1850-1864 (42)
Llibre d'actes de sessions de l'Ajuntament 1850-1864 (42)
Llibre d'actes de sessions de l'Ajuntament 1842-1849 (41)
Llibre d'actes de sessions de l'Ajuntament 1842-1849 (41)
Llibre d'actes de sessions de l'Ajuntament 1822-1841 (40)
Llibre d'actes de sessions de l'Ajuntament 1822-1841 (40)
Llibre de resolucions 1763-1827
Llibre de resolucions 1763-1827
Llibre de Manaments, Actes, Informacions i altres de la Vila de Deià 1752-1761 (20)
Llibre de Manaments, Actes, Informacions i altres de la Vila de Deià 1752-1761 (20)
Llibre de determinacions de la Vila de Deià 1718-1758 (1) abans (2)
Llibre de determinacions de la Vila de Deià 1718-1758 (1) abans (2)
Llibre la Cort Real de la Vila de Deià 1696-1708 (31)
Llibre la Cort Real de la Vila de Deià 1696-1708 (31)
Llibre d'actes del Consell 1670-1797 (38)
Llibre d'actes del Consell 1670-1797 (38)
Llibre de Cúria Reial 1641-1696 (36)
Llibre de Cúria Reial 1641-1696 (36)
Llibre de Consells de la Villa de Deià 1623-1648 (23)
Llibre de Consells de la Villa de Deià 1623-1648 (23)
Llibre de la parròquia ... de la vila de Deià 1620 (37)
Llibre de la parròquia ... de la vila de Deià 1620 (37)
Llibre de determinacions 1612-1618 (21)
Llibre de determinacions 1612-1618 (21)
Llibre de consells 1608-1612 (12)
Llibre de consells 1608-1612 (12)
Segon Llibre de Consells 1597-1609 (29)
Segon Llibre de Consells 1597-1609 (29)
Comptes del pressuposts 1934-1934 (189)
Comptes del pressuposts 1934-1934 (189)
Comptes del pressuposts 1933-1933 (190)
Comptes del pressuposts 1933-1933 (190)
Comptes del pressuposts 1932-1932 (191)
Comptes del pressuposts 1932-1932 (191)
Comptes del pressuposts 1931-1931 (192)
Comptes del pressuposts 1931-1931 (192)
Comptes del pressuposts 1930-1930 (193)
Comptes del pressuposts 1930-1930 (193)
Comptes del pressuposts 1940-1940 (183)
Comptes del pressuposts 1940-1940 (183)
Comptes del pressuposts 1939-1939 (184)
Comptes del pressuposts 1939-1939 (184)
Comptes del pressuposts 1938-1938 (185)
Comptes del pressuposts 1938-1938 (185)
Comptes del pressuposts 1937-1937 (186)
Comptes del pressuposts 1937-1937 (186)
Comptes del pressuposts 1936-1936 (187)
Comptes del pressuposts 1936-1936 (187)
Comptes del pressuposts 1935-1935 (188)
Comptes del pressuposts 1935-1935 (188)
Llibre d'albarans del clavari
Llibre d'albarans del clavari
Llibre d'actes 1931-1933
Llibre d'actes 1931-1933
Llibre d'actes 1930-1931
Llibre d'actes 1930-1931
Llibre d'actes 1927-1930
Llibre d'actes 1927-1930
Llibre d'albarans del clavari
Llibre d'albarans del clavari
Nomenaments i juraments de càrrecs
Nomenaments i juraments de càrrecs
Nomenaments i juraments de càrrecs
Nomenaments i juraments de càrrecs
Llibre d'albarans del clavari
Llibre d'albarans del clavari
Llibre d'albarans del clavari
Llibre d'albarans del clavari
Llibre d'albarans del clavari
Llibre d'albarans del clavari
Llibre d'albarans del clavari
Llibre d'albarans del clavari
Results 1 to 100 of 12860