Imprimir vista previa Cerrar

Mostrando 667 resultados

Descripción archivística
Subserie
Imprimir vista previa Ver :

12 resultados con objetos digitales Muestra los resultados con objetos digitales

Cavalls i montures
Cavalls i montures

Bans i edictes 1717-1974

Bans i edictes 1717-1974
Llicenciats de cavalleria
Llicenciats de cavalleria

Expedients de possessió de finques

Expedients de possessió de finques

Certificats

Certificats

Ajudes municipals

Ajudes municipals

Correspondència

Correspondència

Bestiar sacrificat

Bestiar sacrificat

Expedients de pressuposts extraordinaris

Expedients de pressuposts extraordinaris

Cèdules personals

Cèdules personals

Correspondència

Correspondència

Actes

Actes

Campanyes de vacunació

Campanyes de vacunació

Almoines

Almoines

Allistament

Allistament

Expdients d'eleccions

Expdients d'eleccions

Expedients d'eleccions

Expedients d'eleccions

Actes d'arqueig

Actes d'arqueig

Liquidacions a la Mutualitat

Liquidacions a la Mutualitat

Actes

Actes

Mancomunitat

Mancomunitat

Administració

Administració

Consells de Família, Herències i Emancipacions

Consells de Família, Herències i Emancipacions

Provisions i Providències

Provisions i Providències

Auxiliar d’ingressos

Auxiliar d’ingressos

Convocatòries

Convocatòries

Secretaria General

Secretaria General

Convenis

Convenis

Associaciions polítiques culturals

Associaciions polítiques culturals

Llicències i autoritzacions d'auto-taxis i altres vehicles de lloguer

Llicències i autoritzacions d'auto-taxis i altres vehicles de lloguer

Albarans del clavari

Albarans del clavari

Sentències dels oïdors de comptes

Sentències dels oïdors de comptes

Amillaraments

Amillaraments

Actes de quintes

Actes de quintes

Certificacions

Certificacions

Expedients

Expedients

Enterraments

Enterraments

Expedients d'eleccions

Expedients d'eleccions

Esglèsia

Esglèsia

Actes de Conciliació

Actes de Conciliació

Administració

Administració

Expedients contenciosos administratius

Expedients contenciosos administratius

Denúncies

Denúncies

Comptes corrents i dipòsits bancaris

Comptes corrents i dipòsits bancaris

Actes

Actes

Expedients d'eleccions

Expedients d'eleccions

Correspondència, cartes-ordres i exhortaments

Correspondència, cartes-ordres i exhortaments

Rectificacions al Registre Civil

Rectificacions al Registre Civil

Esglèsia

Esglèsia

Llibres del Mostassaf

Llibres del Mostassaf

Certificacions

Certificacions

Manaments d'ingrés

Manaments d'ingrés

"Apeos"

"Apeos"

Expedients de pressuposts ordinaris i comptes municipals

Expedients de pressuposts ordinaris i comptes municipals

Béns de caràcter històric-artístic

Béns de caràcter històric-artístic

Concessions de crèdits del Pòsit agrícola

Concessions de crèdits del Pòsit agrícola

Actes de Conciliació

Actes de Conciliació

Cèdules personals

Cèdules personals

Llibres d'Universitat

Llibres d'Universitat

Llibre de registre general d'entrada

Llibre de registre general d'entrada

Censos

Censos

Inventaris

Inventaris

Expedients

Expedients

Delimitació del sòl urbà

Delimitació del sòl urbà

Activitats culturals

Activitats culturals

Documentació Notarial

Documentació Notarial

Contribucions especials

Contribucions especials

Censos d'indústries

Censos d'indústries

Agricultura

Agricultura

Aprofitament forestal

Aprofitament forestal

Censos

Censos

Expedients de referèndums

Expedients de referèndums

Auxiliar de comptes del recaptador

Auxiliar de comptes del recaptador

Correspondència

Correspondència

Expedients de ruïna

Expedients de ruïna

Arxius Eclesiàstics

Arxius Eclesiàstics

Judicis de Pau

Judicis de Pau

Expedients de llicències d'obertura

Expedients de llicències d'obertura

Activitats recreatives

Activitats recreatives

Expedients d'expropiació forçosa

Expedients d'expropiació forçosa

Llibres de registre de pliques

Llibres de registre de pliques

Expedients

Expedients

Consejo Local del Movimiento

Consejo Local del Movimiento

Expedients d'obres

Expedients d'obres

Llibre de registre general de sortida

Llibre de registre general de sortida

Imposts municipals

Imposts municipals

Llicències de voluntariat

Llicències de voluntariat

Taxes Judicials

Taxes Judicials

Actes de Conciliació

Actes de Conciliació

Contribucions de la sal, tabac, usos i consums

Contribucions de la sal, tabac, usos i consums

Centres escolars

Centres escolars

Expedients

Expedients

IME

IME

Diari d'intervenció d'ingressos

Diari d'intervenció d'ingressos

Contribució de quota fixa

Contribució de quota fixa

Auxiliars d'ingressos

Auxiliars d'ingressos

Liquidacions a la Seguretat Social

Liquidacions a la Seguretat Social

Assistència social

Assistència social

Comissió Mixta de Reclutament

Comissió Mixta de Reclutament

Expedients

Expedients
Resultados 1 a 100 de 667