Showing 37336 results

Archival description
Print preview View:

12779 results with digital objects Show results with digital objects

Albarans del Clavari 1401-1402 (SIG. 1119/1)

La documentació consta de dues parts: la primera part conté els assentaments del clavari, compresos entre els fulls 1 i el 20. La resta de la documentació, i dins els buits de les pàgines, donen un inventari de l'església, de 1514, i llistes de batles i oficials municipals, des del dia 8 de maig de 1513 fins el dia 13 de maig de 1526.

Pergamí 22

Carta de les quarteres de xeixa que compra la dona Gual a la parròquia de Montuïri en concepte de censal per les conseqüències dels "insults a cassos" seguits arran de la revolta. Notari: Pere Martorell.

Pergamí 23

Carta de quitació de 68 lliures censals feta per la parròquia de Montuïri als magnífics mossèn Marià Forteza, donzell de la ciutat de Mallorca, i dona Beatriu, la seva esposa.

Pergamí 24

Quitació d'un censal a favor de Joan de Palou i a càrrec del venerable Antoni Picornell, clavari síndic de la parròquia de Montuïri.

Pergamí 26

Redempció de 20 lliures censals firmada pel magnífic mossèn Bartomeu Sa-Forteza a favor dels jurats de Montuïri. Notari: Pere Moranta.

Pergamí 28

Quitació de 16 lliures de censal al favor del 8% pagadores a Perot des Cors pel discret Bartomeu Company, jurat de la Universitat de Montuïri i per en Miquel Ribes. Notari: Pere Martorell.

Results 1 to 100 of 37336