Showing 352 results

Archival description
File With digital objects
Print preview View:
Cadastre 1600
Cadastre 1600
Llibre de la Cort Reial
Llibre de la Cort Reial
Llibre de judicis criminals
Llibre de judicis criminals
Nomenaments i juraments de càrrecs
Nomenaments i juraments de càrrecs
LLibre d'actes 1720-1728
LLibre d'actes 1720-1728
Testament Matheu Binimelis 1546
Testament Matheu Binimelis 1546
Consells
Consells
Llibre d'adjudicacions
Llibre d'adjudicacions
Correspondència 1321-1495
Correspondència 1321-1495
Diners i forments 1571
Diners i forments 1571
Llibre de determinacions de consells 1452-1525
Llibre de determinacions de consells 1452-1525
Diners i forments 1585-1607
Diners i forments 1585-1607
Registre reses carnisseria 1736, 1752, 1814-1817
Registre reses carnisseria 1736, 1752, 1814-1817
Llibre de judicis
Llibre de judicis
Llibre de determinacions de consells 1521-1544
Llibre de determinacions de consells 1521-1544
Cadastre 1601
Cadastre 1601
Nomenaments i juraments de càrrecs
Nomenaments i juraments de càrrecs
Llibre d'actes 1739-1791
Llibre d'actes 1739-1791
Pergamí 2
Pergamí 2
Consells
Consells
Llibre d’oïdors de comptes 1596-1610
Llibre d’oïdors de comptes 1596-1610
Llibre de la Cort Reial
Llibre de la Cort Reial
Correspondència 1497-1799
Correspondència 1497-1799
Cadastre 1606-1607
Cadastre 1606-1607
Llibre d'actes 1791-1795
Llibre d'actes 1791-1795
Pergamí 3
Pergamí 3
Consells
Consells
Llibre de provisions i sentències
Llibre de provisions i sentències
Llibre de la Cort Reial
Llibre de la Cort Reial
Llibre de crides reials
Llibre de crides reials
Llibres de judicis
Llibres de judicis
Diners i forments 1607-1612
Diners i forments 1607-1612
Llibre de determinacions de consells 1542-1551
Llibre de determinacions de consells 1542-1551
Llibre de la Cort Reial
Llibre de la Cort Reial
Llibre d'edictes 1622-1646
Llibre d'edictes 1622-1646
Diners i forments 1617-1637
Diners i forments 1617-1637
Llibre de determinacions de consells 1551-1559
Llibre de determinacions de consells 1551-1559
LLibre d'actes 1796-1800
LLibre d'actes 1796-1800
Pergamí 4
Pergamí 4
Consells
Consells
Cadastre 1607
Cadastre 1607
Pergamí 5
Pergamí 5
Consells 1578-1581
Consells 1578-1581
Llibre d'edictes 1646-1651
Llibre d'edictes 1646-1651
Diners i forments 1638-1678
Diners i forments 1638-1678
Cadastre 1610
Cadastre 1610
Llibre de la Cort Reial
Llibre de la Cort Reial
Llibre de determinacions de consells
Llibre de determinacions de consells
Llibre d'actes
Llibre d'actes
Diners i forments 1678-1690
Diners i forments 1678-1690
Llibre d'edictes 1654-1709
Llibre d'edictes 1654-1709
Cadastre 1610
Cadastre 1610
Llibre d'actes
Llibre d'actes
Pergamí 6
Pergamí 6
Consells 1581-1584
Consells 1581-1584
Llibre de determinacions de consells
Llibre de determinacions de consells
Pergamí 7
Pergamí 7
Consells 1585-1600
Consells 1585-1600
Llibre de determinacions de consells
Llibre de determinacions de consells
Llibre de la Cort Reial
Llibre de la Cort Reial
Diners i forments 1690-1691
Diners i forments 1690-1691
Cadastre 1621
Cadastre 1621
Llibre d'actes
Llibre d'actes
Diners i forments 1705, 1711, 1712
Diners i forments 1705, 1711, 1712
Llibre de la Cort Reial
Llibre de la Cort Reial
Llibre d'actes
Llibre d'actes
Pergamí 8
Pergamí 8
Consells 1600-1607
Consells 1600-1607
Llibre de determinacions de consells
Llibre de determinacions de consells
LLlibre de determinacions de consells i d'actes de l'Ajuntament
LLlibre de determinacions de consells i d'actes de l'Ajuntament
Llibre clavaria 1611-1612
Llibre clavaria 1611-1612
Pergamí 9
Pergamí 9
Consells 1607-1611
Consells 1607-1611
Llibre de edictes de la Curia
Llibre de edictes de la Curia
Inventaris 1528-1534
Inventaris 1528-1534
Llibre Comú de la Cúria 1305-1338
Llibre Comú de la Cúria 1305-1338
Libro de actas de las sesiones literarias del Colegio Médico-Farmacéutico (1882-1885)
Libro de actas de las sesiones literarias del Colegio Médico-Farmacéutico (1882-1885)
Juntas Generales Extraordinarias del Colegio Oficial de Médicos de Baleares (1920-1936)
Juntas Generales Extraordinarias del Colegio Oficial de Médicos de Baleares (1920-1936)
Colegio Provincial de Médicos de Baleares. Libro de Actas de la Junta de Gobierno (1917-1925)
Colegio Provincial de Médicos de Baleares. Libro de Actas de la Junta de Gobierno (1917-1925)
Libro de Actas de la Junta Directiva del Colegio Médico-Farmacéutico (1886-1909)
Libro de Actas de la Junta Directiva del Colegio Médico-Farmacéutico (1886-1909)
Sesiones ordinarias y extraordinarias. Juntas Generales (1887-1906)
Sesiones ordinarias y extraordinarias. Juntas Generales (1887-1906)
Libro de Actas. Sección de Titulares. Mallorca (1925-1926)
Libro de Actas. Sección de Titulares. Mallorca (1925-1926)
Pergamí 10
Pergamí 10
Consells 1627-1642
Consells 1627-1642
Llibre de la Cort Reial
Llibre de la Cort Reial
Determinació del consell
Determinació del consell
Llibre de la Curia Real de la vila de Campanet del any 1637
Llibre de la Curia Real de la vila de Campanet del any 1637
Llibre clavaria 1613-1614
Llibre clavaria 1613-1614
Pergamí 11
Pergamí 11
Consells 1641-1652
Consells 1641-1652
Determinacions de consells
Determinacions de consells
Pergamí 12
Pergamí 12
Consells 1653-1691
Consells 1653-1691
Llibre de provisions i sentències
Llibre de provisions i sentències
Determinació de consell
Determinació de consell
Llibre de la Curia Real
Llibre de la Curia Real
Llibre de la Curia Real
Llibre de la Curia Real
Pergamí 13
Pergamí 13
Consells 1691-1718
Consells 1691-1718
Cadastre 1695
Cadastre 1695
Results 1 to 100 of 352