Print preview Close

Showing 709 results

Archival description
Series
Print preview View:

14 results with digital objects Show results with digital objects

Correspondència amb la Junta Suprema de Sanitat de l'any 1815

Correspondència amb la Junta Suprema de Sanitat de l'any 1815

Correspondència amb la Junta Suprema de Sanitat de l'any 1816

Correspondència amb la Junta Suprema de Sanitat de l'any 1816

Correspondència amb la Junta Suprema de Sanitat de l'any 1817

Correspondència amb la Junta Suprema de Sanitat de l'any 1817

Correspondència amb la Junta Suprema de Sanitat de l'any 1818

Correspondència amb la Junta Suprema de Sanitat de l'any 1818

Correspondència amb la Junta Suprema de Sanitat de l'any 1819

Correspondència amb la Junta Suprema de Sanitat de l'any 1819

Correspondència amb la Junta Suprema de Sanitat de l'any 1820

Correspondència amb la Junta Suprema de Sanitat de l'any 1820

Correspondència amb la Junta Suprema de Sanitat de l'any 1821

Correspondència amb la Junta Suprema de Sanitat de l'any 1821

Correspondència amb la Junta Suprema de Sanitat de l'any 1822

Correspondència amb la Junta Suprema de Sanitat de l'any 1822

Correspondència amb la Junta Suprema de Sanitat de l'any 1823

Correspondència amb la Junta Suprema de Sanitat de l'any 1823

Certificats

Certificats

Actes

Actes

Actes

Actes

Expedients de col·legis primària

Expedients de col·legis primària

Actes

Actes

Informes

Informes

Expedients, projectes i registres

Expedients, projectes i registres

Talla ordinària, comuna i vecinal

Talla ordinària, comuna i vecinal

Pressuposts

Pressuposts

Activitats Culturals i recreatives

Activitats Culturals i recreatives

Planejament

Planejament

Convocatòries

Convocatòries

Certificacions

Certificacions

Subvencions

Subvencions

Eleccions municipals i autonòmiques

Eleccions municipals i autonòmiques

Curia Real

Curia Real

Jutjat

Jutjat

Naixements

Naixements

Judicis de conciliació

Judicis de conciliació

Consells

Consells

Decrets i Pregons

Decrets i Pregons

Expedients d'administració

Expedients d'administració

Registres de personal

Registres de personal

Requisició militar

Requisició militar

Actes

Actes

Expedients, projectes i registres

Expedients, projectes i registres

Dipòsits, avals i garanties

Dipòsits, avals i garanties

Actes

Actes

Convocatòries

Convocatòries

Correspondència

Correspondència

Pressuposts

Pressuposts

Bans i Edictes

Bans i Edictes

Entrades

Entrades

Consentiments paterns

Consentiments paterns

Actes

Actes

Llibre d’entrades

Llibre d’entrades

Administració frumentària

Administració frumentària

Informe de serveis

Informe de serveis

Administració

Administració

Padrons i eleccions

Padrons i eleccions

Guarderia rural

Guarderia rural

Actes

Actes

Projectes d’urbanització

Projectes d’urbanització

Albarans, censals, comptes, deutes i restes, jornals, pòlisses i sentències

Albarans, censals, comptes, deutes i restes, jornals, pòlisses i sentències

Actes pericals

Actes pericals

Actes de Consells

Actes de Consells

Administració

Administració

Junta Municipal del Cens Electoral

Junta Municipal del Cens Electoral

Actuacions de la Cúria

Actuacions de la Cúria

Caixa

Caixa

Convocatòries

Convocatòries

Convocatòries

Convocatòries

Secretaria

Secretaria

expedients de constitució

expedients de constitució

Llibres de jurats i determinacions de consells

Llibres de jurats i determinacions de consells

Sequier

Sequier

Clavari

Clavari

Personal

Personal

Judicis verbals civils

Judicis verbals civils

Actes

Actes

Capbreus

Capbreus

Registres de béns

Registres de béns

Diversos

Diversos

Registre d’enterraments

Registre d’enterraments

Societats

Societats

Administració

Administració

Correspondència

Correspondència

Expedients de disciplina i control

Expedients de disciplina i control

Actes

Actes

Llibre d’actes d’arqueig

Llibre d’actes d’arqueig

Multes

Multes

Llibres de Cort Reial

Llibres de Cort Reial

Personal

Personal

Sanitaris Locals

Sanitaris Locals

Activitats esportives

Activitats esportives

Assumtes generals del pressupost

Assumtes generals del pressupost

Gestió tributària

Gestió tributària

Diversos

Diversos

Correspondència amb la Junta Suprema de Sanitat de l'any 1824

Correspondència amb la Junta Suprema de Sanitat de l'any 1824

Correspondència amb la Junta Suprema de Sanitat de l'any 1825

Correspondència amb la Junta Suprema de Sanitat de l'any 1825

Correspondència amb la Junta Suprema de Sanitat de l'any 1826

Correspondència amb la Junta Suprema de Sanitat de l'any 1826

Correspondència amb la Junta Suprema de Sanitat de l'any 1827

Correspondència amb la Junta Suprema de Sanitat de l'any 1827

Correspondència amb la Junta Suprema de Sanitat de l'any 1828

Correspondència amb la Junta Suprema de Sanitat de l'any 1828

Correspondència amb la Junta Suprema de Sanitat de l'any 1829

Correspondència amb la Junta Suprema de Sanitat de l'any 1829

Llibre de sortides

Llibre de sortides

Racionament

Racionament

Civil

Civil

Crides i Proclames

Crides i Proclames

Diversos

Diversos

Llibre de caixa

Llibre de caixa

Amillarament

Amillarament
Results 1 to 100 of 709