Es mostren 655 resultats

Descripció arxivística
Subseries
Vista prèvia d'impressió Vista:

12 resultats amb objectes digitals Mostra els resultats amb objectes digitals

Mancomunitat

Mancomunitat

Imposts municipals

Imposts municipals

Patent nacional de circulació de vehicles

Patent nacional de circulació de vehicles

Contribució de la riquesa rústica

Contribució de la riquesa rústica

Béns de caràcter històric-artístic

Béns de caràcter històric-artístic

Padró d'habitants

Padró d'habitants

Contribucions especials

Contribucions especials

Organització Interna

Organització Interna

Actes

Actes

Oci

Oci

Comptabilitat

Comptabilitat

Música

Música

Documents i papers diversos

Documents i papers diversos

Comissió gestora

Comissió gestora

Activitats diverses del Cercle

Activitats diverses del Cercle

Comptabilitat

Comptabilitat

Cine. Diversos

Cine. Diversos

Viatges i excursions

Viatges i excursions

Teatre

Teatre

Beneficiència

Beneficiència

Socis. Informació diversa

Socis. Informació diversa

Cèdules d'admissió

Cèdules d'admissió

Socis malalts. Informe d'altes i de baixes

Socis malalts. Informe d'altes i de baixes

Comptabilitat diversos

Comptabilitat diversos

Preparadors de caixa

Preparadors de caixa

Auxiliars de despeses i ingressos

Auxiliars de despeses i ingressos

Llibres de caixa

Llibres de caixa

Llibres majors

Llibres majors

Justificants de pagament

Justificants de pagament

Llibres i documentació diversos

Llibres i documentació diversos

Correspondència (entrades i sortides)

Correspondència (entrades i sortides)

Actes Juntes Generals

Actes Juntes Generals

Actes Juntes Directives

Actes Juntes Directives

Jurisdicció contenciosa civil i penal

Jurisdicció contenciosa civil i penal

Llibre de registre general de sortida

Llibre de registre general de sortida

Documentació Notarial

Documentació Notarial

Mutilats, ferits i orfes de guerra

Mutilats, ferits i orfes de guerra

Prestacions socials

Prestacions socials

Projectes tècnics

Projectes tècnics

Activitats culturals

Activitats culturals

Delimitació del sòl urbà

Delimitació del sòl urbà

Pla General d'ordenació urbana

Pla General d'ordenació urbana

Pla Parcial

Pla Parcial

Expedients d'obres

Expedients d'obres

Esglèsia

Esglèsia

Esglèsia

Esglèsia

Arxius de Fè Pública

Arxius de Fè Pública

Secció Femenina

Secció Femenina

Arxius Particulars

Arxius Particulars

Corporacions Administratives

Corporacions Administratives

Consejo Local del Movimiento

Consejo Local del Movimiento

Arxius Eclesiàstics

Arxius Eclesiàstics

Resums estadístics del Registre Civil

Resums estadístics del Registre Civil

Certificacions del Registre Civil

Certificacions del Registre Civil

Actes de visita al Jutjat

Actes de visita al Jutjat

Avortaments

Avortaments

Defuncions

Defuncions

Matrimonis

Matrimonis

Naixements

Naixements

Eleccions del Tribunal Jurat

Eleccions del Tribunal Jurat

Rectificacions al Registre Civil

Rectificacions al Registre Civil

Registre Civil de ciutadanies

Registre Civil de ciutadanies

Jurisdicció voluntària

Jurisdicció voluntària

Governatiu

Governatiu

Correspondència, cartes-ordres i exhortaments

Correspondència, cartes-ordres i exhortaments

Expedients d'eleccions

Expedients d'eleccions

Expedients de referèndums

Expedients de referèndums

Expedients d'eleccions

Expedients d'eleccions

Expedients d'eleccions

Expedients d'eleccions

Expdients d'eleccions

Expdients d'eleccions

Correspondència

Correspondència

Normativa electoral

Normativa electoral

Rectificacions del cens electoral

Rectificacions del cens electoral

Actes

Actes

Cens electoral

Cens electoral

Censos

Censos

Llibres de moviments i comunicacions mensuals del Pòsit

Llibres de moviments i comunicacions mensuals del Pòsit

Correspondència

Correspondència

Llibres d'actes del Pòsit

Llibres d'actes del Pòsit

Resguards bancaris

Resguards bancaris

Correspondència

Correspondència

Comptes corrents i dipòsits bancaris

Comptes corrents i dipòsits bancaris

Concessions de crèdits del Pòsit agrícola

Concessions de crèdits del Pòsit agrícola

Extractes de comptes corrents

Extractes de comptes corrents

Liquidacions

Liquidacions

Registre de recaptació

Registre de recaptació

Multes

Multes

Recaptació diària

Recaptació diària

Recaptació executiva

Recaptació executiva

Auxiliar de comptes del recaptador

Auxiliar de comptes del recaptador

Comptes del recaptador

Comptes del recaptador

Liquidacions a la Mutualitat

Liquidacions a la Mutualitat

Liquidacions a la Seguretat Social

Liquidacions a la Seguretat Social

Nòmines

Nòmines

Llibres majors

Llibres majors

Llibres de comptes

Llibres de comptes

Auxiliar de caixa

Auxiliar de caixa

Llibres de cabals

Llibres de cabals

Auxiliar d'ingressos i despeses

Auxiliar d'ingressos i despeses

Llibres de caixa

Llibres de caixa
Resultats 1 a 100 de 655