Showing 565 results

Archival description
Arxiu Municipal de Montuïri With digital objects
Print preview View:
Bàndols 1717
Bàndols 1717
Bàndols 1728
Bàndols 1728
Bàndols 1792
Bàndols 1792
Bàndols 1795
Bàndols 1795
Bàndols 1810
Bàndols 1810
Bàndols 1817
Bàndols 1817
Bàndols 1817
Bàndols 1817
Bàndols 1817
Bàndols 1817
Bàndols 1817
Bàndols 1817
Bàndols 1818
Bàndols 1818
Bàndols 1829
Bàndols 1829
Bàndol 1831
Bàndol 1831
Bàndols 1836
Bàndols 1836
Llibre d'edictes 1622-1646
Llibre d'edictes 1622-1646
Llibre d'edictes 1654-1709
Llibre d'edictes 1654-1709
Ordres i disposicions
Ordres i disposicions
Protocols
Protocols
Registre de multes
Registre de multes
Llibre de determinacions de consells 1452-1525
Llibre de determinacions de consells 1452-1525
Nomenaments i juraments de càrrecs 1529-1823
Nomenaments i juraments de càrrecs 1529-1823
Convocatòries
Convocatòries
Llibre d'actes 1801-1811
Llibre d'actes 1801-1811
Llibre d'actes 1811-1815
Llibre d'actes 1811-1815
Llibre d'actes 1816-1820
Llibre d'actes 1816-1820
Llibre d'actes 1936-1938
Llibre d'actes 1936-1938
Correspondencia:entrades i sortides
Correspondencia:entrades i sortides
Correspondència: entrades i sortides
Correspondència: entrades i sortides
Llibre de registre general d'entrada
Llibre de registre general d'entrada
Junta Municipal del Cens de Població
Junta Municipal del Cens de Població
Padró d'habitants
Padró d'habitants
Padró d'habitants 1800-1835
Padró d'habitants 1800-1835
Padró d'habitants 1873-1879
Padró d'habitants 1873-1879
Padró d'habitants 1880-1888
Padró d'habitants 1880-1888
Padró d'habitants 1924
Padró d'habitants 1924
Padró d'habitants 1940-1945
Padró d'habitants 1940-1945
Comissió Mixta de Reclutament
Comissió Mixta de Reclutament
Albarans
Albarans
Expedients
Expedients
Béns mobles
Béns mobles
Expedients
Expedients
Oposicions i concursos
Oposicions i concursos
Actes
Actes
Informes
Informes
Ordres
Ordres
Títols de propietat de sepultures
Títols de propietat de sepultures
Assistència social
Assistència social
Junta Municipal de Beneficència
Junta Municipal de Beneficència
Junta Municipal de Protecció a la Infància
Junta Municipal de Protecció a la Infància
Estadístiques
Estadístiques
Serveis forestals
Serveis forestals
Bestiar sacrificat
Bestiar sacrificat
"Guarderia rural"
"Guarderia rural"
Vigilància pública
Vigilància pública
Llibre d'albarans del clavari 1516 - 1677
Llibre d'albarans del clavari 1516 - 1677
Llibre d'albarans del clavari 1522 - 1543
Llibre d'albarans del clavari 1522 - 1543
Llibre d'albarans del clavari 1598 - 1600
Llibre d'albarans del clavari 1598 - 1600
Llibre d'albarans del clavari 1709
Llibre d'albarans del clavari 1709
Llibre d'albarans del clavari 1737 - 1738
Llibre d'albarans del clavari 1737 - 1738
Llibre d'albarans del clavari 1754 - 1755
Llibre d'albarans del clavari 1754 - 1755
Llibre d'albarans del clavari 1757 - 1759
Llibre d'albarans del clavari 1757 - 1759
Llibre d'albarans del clavari 1762 - 1776
Llibre d'albarans del clavari 1762 - 1776
Llibre d'albarans del clavari 1777 - 1813
Llibre d'albarans del clavari 1777 - 1813
Llibre d'albarans del clavari 1782 - 1783
Llibre d'albarans del clavari 1782 - 1783
Llibre d'albarans del clavari 1787 - 1789
Llibre d'albarans del clavari 1787 - 1789
Llibre d'albarans del clavari 1791 - 1792
Llibre d'albarans del clavari 1791 - 1792
Llibre d'albarans del clavari 1802 - 1803
Llibre d'albarans del clavari 1802 - 1803
Llibre d'albarans del clavari 1809 - 1810
Llibre d'albarans del clavari 1809 - 1810
Llibre d'albarans del clavari 1811
Llibre d'albarans del clavari 1811
Llibre d'albarans del clavari 1827
Llibre d'albarans del clavari 1827
Llibre d'albarans del clavari 1831 - 1832
Llibre d'albarans del clavari 1831 - 1832
Rebuts que ha de pagar el clavari 1743 - 1845
Rebuts que ha de pagar el clavari 1743 - 1845
Llibres de comptes del clavari 1606 - 1630
Llibres de comptes del clavari 1606 - 1630
Llibres de comptes del clavari 1654 - 1682
Llibres de comptes del clavari 1654 - 1682
Activitats culturals
Activitats culturals
Convenis
Convenis
Esborranys d'actes
Esborranys d'actes
Correspondència: entrades
Correspondència: entrades
Correspondència: sortides
Correspondència: sortides
Llibre registre de defuncions 1851
Llibre registre de defuncions 1851
Llibre registre de defuncions 1871
Llibre registre de defuncions 1871
Llibre registre de defuncions 1883-1885
Llibre registre de defuncions 1883-1885
Llibre registre de defuncions 1885-1888
Llibre registre de defuncions 1885-1888
Fons Pergamins
Fons Pergamins
Pergamí 1
Pergamí 1
Pergamí 14
Pergamí 14
Pergamí 15
Pergamí 15
Pergamí 19
Pergamí 19
Pergamí 20
Pergamí 20
Pergamí 21
Pergamí 21
Pergamí 23
Pergamí 23
Pergamí 25
Pergamí 25
Pergamí 26
Pergamí 26
Pergamí 32
Pergamí 32
Pergamí 33
Pergamí 33
Pergamí 40
Pergamí 40
Cadastre 1674 - 1831
Cadastre 1674 - 1831
Cadastre 1717
Cadastre 1717
Cadastre 1717
Cadastre 1717
Cadastre 1863
Cadastre 1863
Cadastre 1863
Cadastre 1863
Results 1 to 100 of 565