Showing 3603 results

Archival description
Arxiu Municipal de Sa Pobla
Print preview View:

259 results with digital objects Show results with digital objects

Correspondència : entrades 1992 (SIG. 195)
Correspondència : entrades 1992 (SIG. 195)
Correspondència : entrades 1992 (SIG. 196)
Correspondència : entrades 1992 (SIG. 196)
Correspondència : entrades 1992 (SIG. 197)
Correspondència : entrades 1992 (SIG. 197)
Correspondència : entrades 1992 (SIG. 198)
Correspondència : entrades 1992 (SIG. 198)
Correspondència : sortides 1992 (SIG. 261)
Correspondència : sortides 1992 (SIG. 261)
Correspondència : sortides 1992 (SIG. 262)
Correspondència : sortides 1992 (SIG. 262)
Correspondència : sortides 1992 (SIG. 264)
Correspondència : sortides 1992 (SIG. 264)
Correspondència : entrades 1992 (SIG. 193)
Correspondència : entrades 1992 (SIG. 193)
Correspondència : entrades 1992 (SIG. 194)
Correspondència : entrades 1992 (SIG. 194)
Correspondència : sortides 1992 (SIG. 263)
Correspondència : sortides 1992 (SIG. 263)
Correspondència : entrades 1991 (SIG. 192)
Correspondència : entrades 1991 (SIG. 192)
Correspondència : entrades 1991 (SIG. 187)
Correspondència : entrades 1991 (SIG. 187)
Correspondència : entrades 1991 (SIG. 191)
Correspondència : entrades 1991 (SIG. 191)
Correspondència : sortides 1991 (SIG. 257)
Correspondència : sortides 1991 (SIG. 257)
Correspondència : sortides 1991 (SIG. 258)
Correspondència : sortides 1991 (SIG. 258)
Correspondència : sortides 1991 (SIG. 259)
Correspondència : sortides 1991 (SIG. 259)
Correspondència : sortides 1991 (SIG. 260)
Correspondència : sortides 1991 (SIG. 260)
Correspondència : entrades 1991 (SIG. 188)
Correspondència : entrades 1991 (SIG. 188)
Correspondència : entrades 1991 (SIG. 189)
Correspondència : entrades 1991 (SIG. 189)
Correspondència : entrades 1991 (SIG. 190)
Correspondència : entrades 1991 (SIG. 190)
Correspondència : entrades 1990 (SIG. 186)
Correspondència : entrades 1990 (SIG. 186)
Cens electoral 1990 (SIG. 2453)
Cens electoral 1990 (SIG. 2453)
Correspondència : entrades 1990 (SIG. 182)
Correspondència : entrades 1990 (SIG. 182)
Correspondència : entrades 1990 (SIG. 183)
Correspondència : entrades 1990 (SIG. 183)
Correspondència : sortides 1990 (SIG. 255)
Correspondència : sortides 1990 (SIG. 255)
Correspondència : sortides 1990 (SIG. 256)
Correspondència : sortides 1990 (SIG. 256)
Receptes 1990 (SIG. 642)
Receptes 1990 (SIG. 642)
Correspondència : entrades 1990 (SIG. 181)
Correspondència : entrades 1990 (SIG. 181)
Correspondència : entrades 1990 (SIG. 184)
Correspondència : entrades 1990 (SIG. 184)
Correspondència : entrades 1990 (SIG. 185)
Correspondència : entrades 1990 (SIG. 185)
Correspondència : sortides 1990 (SIG. 254)
Correspondència : sortides 1990 (SIG. 254)
Correspondència : entrades 1989 (SIG. 179)
Correspondència : entrades 1989 (SIG. 179)
Nòmines 1989-1990 (SIG. 628/1)
Nòmines 1989-1990 (SIG. 628/1)
Projecte de millora de la depuradora de Sa Pobla 1989 (SIG. 694)
Projecte de millora de la depuradora de Sa Pobla 1989 (SIG. 694)
Projecte de millora de la depuradora de Sa Pobla 1989 (SIG. 695)
Projecte de millora de la depuradora de Sa Pobla 1989 (SIG. 695)
Projecte de millora de la depuradora de Sa Pobla 1989 (SIG. 697)
Projecte de millora de la depuradora de Sa Pobla 1989 (SIG. 697)
Sol·licituds d'exempció de l'impost de Tracció Mecànica 1989 (SIG. 2268)
Sol·licituds d'exempció de l'impost de Tracció Mecànica 1989 (SIG. 2268)
Cens electoral 1989 (SIG. 2452)
Cens electoral 1989 (SIG. 2452)
Manaments de pagament 1989 (SIG. 1437)
Manaments de pagament 1989 (SIG. 1437)
Manaments de pagament 1989 (SIG. 1438)
Manaments de pagament 1989 (SIG. 1438)
Manaments de pagament 1989 (SIG. 1440)
Manaments de pagament 1989 (SIG. 1440)
Manaments d'ingrés 1989 (SIG. 1259)
Manaments d'ingrés 1989 (SIG. 1259)
Sol·licituds d'exempció de l'impost de Tracció Mecànica 1989 (SIG. 2267)
Sol·licituds d'exempció de l'impost de Tracció Mecànica 1989 (SIG. 2267)
Manaments de pagament 1989 (SIG. 1441)
Manaments de pagament 1989 (SIG. 1441)
Manaments de pagament 1989 (SIG. 1442)
Manaments de pagament 1989 (SIG. 1442)
Manaments de pagament 1989 (SIG. 1443)
Manaments de pagament 1989 (SIG. 1443)
Correspondència : entrades 1989 (SIG. 180)
Correspondència : entrades 1989 (SIG. 180)
Correspondència : sortides 1989 (SIG. 251)
Correspondència : sortides 1989 (SIG. 251)
Correspondència : sortides 1989 (SIG. 252)
Correspondència : sortides 1989 (SIG. 252)
Correspondència : sortides 1989 (SIG. 253)
Correspondència : sortides 1989 (SIG. 253)
Projecte de millora de la depuradora de Sa Pobla 1989 (SIG. 696)
Projecte de millora de la depuradora de Sa Pobla 1989 (SIG. 696)
Projecte de millora de la depuradora de Sa Pobla 1989 (SIG. 699)
Projecte de millora de la depuradora de Sa Pobla 1989 (SIG. 699)
Projecte de millora de la depuradora de Sa Pobla 1989 (SIG. 700)
Projecte de millora de la depuradora de Sa Pobla 1989 (SIG. 700)
Sol·licituds d'exempció de l'impost de Tracció Mecànica 1989 (SIG. 2266)
Sol·licituds d'exempció de l'impost de Tracció Mecànica 1989 (SIG. 2266)
Manaments d'ingrés 1989 (SIG. 1258)
Manaments d'ingrés 1989 (SIG. 1258)
Manaments de pagament 1989 (SIG. 1439)
Manaments de pagament 1989 (SIG. 1439)
Manaments de pagament 1989 (SIG. 1444)
Manaments de pagament 1989 (SIG. 1444)
Altes de l'impost de circulació 1989-1990 (SIG. 2269)
Altes de l'impost de circulació 1989-1990 (SIG. 2269)
Cens electoral 1989 (SIG. 2451)
Cens electoral 1989 (SIG. 2451)
Receptes 1989 (SIG. 641)
Receptes 1989 (SIG. 641)
Projecte de millora de la depuradora de Sa Pobla 1989 (SIG. 698)
Projecte de millora de la depuradora de Sa Pobla 1989 (SIG. 698)
Projecte de millora de la depuradora de Sa Pobla 1989 (SIG. 701)
Projecte de millora de la depuradora de Sa Pobla 1989 (SIG. 701)
Manaments d'ingrés 1989 (SIG. 1260)
Manaments d'ingrés 1989 (SIG. 1260)
Altes i baixes en el padró d'habitants 1988-1989 (SIG. 528)
Altes i baixes en el padró d'habitants 1988-1989 (SIG. 528)
Nòmines 1988 (SIG. 626)
Nòmines 1988 (SIG. 626)
Manaments d'ingrés 1988 (SIG. 1256)
Manaments d'ingrés 1988 (SIG. 1256)
Llistats de rebuts dels padró fiscal, d'ingressos de rodatge i del padró de carrers 1988 (SIG. 2264)
Llistats de rebuts dels padró fiscal, d'ingressos de rodatge i del padró de carrers 1988 (SIG. 2264)
Llistat d'ingressos per el padró de carrers i per el cementtiri. Fulls del padró de conservació del cementiri 1988 (SIG. 2265)
Llistat d'ingressos per el padró de carrers i per el cementtiri. Fulls del padró de conservació del cementiri 1988 (SIG. 2265)
Censos electorals 1988-1989 (SIG. 2450)
Censos electorals 1988-1989 (SIG. 2450)
Declaracions d'agricultors de plantacions de patates afectades per les gelades 1988 (SIG. 1045)
Declaracions d'agricultors de plantacions de patates afectades per les gelades 1988 (SIG. 1045)
Manaments d'ingrés 1988 (SIG. 1257)
Manaments d'ingrés 1988 (SIG. 1257)
Manaments de pagament 1988 (SIG. 1434)
Manaments de pagament 1988 (SIG. 1434)
Correspondència : entrades 1988 (SIG. 177)
Correspondència : entrades 1988 (SIG. 177)
Correspondència : sortides 1988 (SIG. 249)
Correspondència : sortides 1988 (SIG. 249)
Correspondència : sortides 1988 (SIG. 250)
Correspondència : sortides 1988 (SIG. 250)
Rectificacions del padró d'habitants 1988-1990 (SIG. 530)
Rectificacions del padró d'habitants 1988-1990 (SIG. 530)
Relacions mensuals de nòmines, fulles salarials, relacions de transferències i nòmines 1988-1989 (SIG. 627)
Relacions mensuals de nòmines, fulles salarials, relacions de transferències i nòmines 1988-1989 (SIG. 627)
Correspondència : sortides 1988 (SIG. 248)
Correspondència : sortides 1988 (SIG. 248)
Correspondència : entrades 1988 (SIG. 176)
Correspondència : entrades 1988 (SIG. 176)
Correspondència : entrades 1988 (SIG. 178)
Correspondència : entrades 1988 (SIG. 178)
Altes i baixes en el padró d'habitants 1988-1989 (SIG. 529)
Altes i baixes en el padró d'habitants 1988-1989 (SIG. 529)
Manaments de pagament 1988 (SIG. 1432)
Manaments de pagament 1988 (SIG. 1432)
Manaments de pagament 1988 (SIG. 1435)
Manaments de pagament 1988 (SIG. 1435)
Nòmines 1988 (SIG. 625)
Nòmines 1988 (SIG. 625)
Manaments de pagament 1988 (SIG. 1433)
Manaments de pagament 1988 (SIG. 1433)
Manaments de pagament 1988 (SIG. 1436)
Manaments de pagament 1988 (SIG. 1436)
Correspondència : sortides 1987 (SIG. 247)
Correspondència : sortides 1987 (SIG. 247)
Rectificacions del padró d'habitants 1987 (SIG. 527)
Rectificacions del padró d'habitants 1987 (SIG. 527)
Padró de la llicència fiscal industrial (per "epígrafes") 1987 (SIG. 2154)
Padró de la llicència fiscal industrial (per "epígrafes") 1987 (SIG. 2154)
Censos electorals 1987-1988 (SIG. 2449)
Censos electorals 1987-1988 (SIG. 2449)
Rectificacions del cens electoral 1987 (SIG. 2455)
Rectificacions del cens electoral 1987 (SIG. 2455)
Manaments de pagament 1987 (SIG. 1429)
Manaments de pagament 1987 (SIG. 1429)
Manaments de pagament 1987 (SIG. 1431)
Manaments de pagament 1987 (SIG. 1431)
Llibres de caixa 1987 (SIG. 2413)
Llibres de caixa 1987 (SIG. 2413)
Llibres diaris de caixa de pagaments i d'ingressos 1987-1990 (SIG. 2414)
Llibres diaris de caixa de pagaments i d'ingressos 1987-1990 (SIG. 2414)
Manaments d'ingrés 1987 (SIG. 1254)
Manaments d'ingrés 1987 (SIG. 1254)
Llibre diari d'intervenció de pagaments 1987 (SIG. 1737)
Llibre diari d'intervenció de pagaments 1987 (SIG. 1737)
Correspondència : entrades 1987 (SIG. 175)
Correspondència : entrades 1987 (SIG. 175)
Correspondència : sortides 1987 (SIG. 246)
Correspondència : sortides 1987 (SIG. 246)
Correspondència : entrades 1987 (SIG. 174)
Correspondència : entrades 1987 (SIG. 174)
Results 1 to 100 of 3603