Showing 285 results

Archival description
Campanet With digital objects
Print preview View:
Padró d'habitants 1801
Padró d'habitants 1801
Pagament de censals 1541-1573
Pagament de censals 1541-1573
Comptes municipals 1778-1780
Comptes municipals 1778-1780
Llibre del Blat i l'Ordi 1705
Llibre del Blat i l'Ordi 1705
Llibre d’actes 1718-1759
Llibre d’actes 1718-1759
Correspondència militar 1899-1900
Correspondència militar 1899-1900
Documentació militar 1617-1696
Documentació militar 1617-1696
Talla de visindari 1730-1773
Talla de visindari 1730-1773
Amillarament 184(?)
Amillarament 184(?)
Diners i forments 1571
Diners i forments 1571
Junta Local de Subscripció pro-Moviment
Junta Local de Subscripció pro-Moviment
Cadastre 1600
Cadastre 1600
Actes almoïnes parròquia 1595-1614
Actes almoïnes parròquia 1595-1614
Certificats 1696-1794
Certificats 1696-1794
Denúncies carnisseria 1747-1786
Denúncies carnisseria 1747-1786
Llibre d’actes 1760-1779
Llibre d’actes 1760-1779
Cadastre 1601
Cadastre 1601
Capbrevacions 1715-1776
Capbrevacions 1715-1776
Diners i forments 1585-1607
Diners i forments 1585-1607
Quintes 1773
Quintes 1773
Correspondència amb l'Organització de Milícies Juvenils
Correspondència amb l'Organització de Milícies Juvenils
Llibre del Fogatje 1727
Llibre del Fogatje 1727
Comptes municipals 1781-1790
Comptes municipals 1781-1790
Cens requisició militar 1926-1937
Cens requisició militar 1926-1937
Correspondència militar 1902-1911
Correspondència militar 1902-1911
Consells 1542-1549
Consells 1542-1549
Correspondència 1801-1814
Correspondència 1801-1814
Registre reses carnisseria 1736, 1752, 1814-1817
Registre reses carnisseria 1736, 1752, 1814-1817
Llibre d’oïdors de comptes 1596-1610
Llibre d’oïdors de comptes 1596-1610
Quintes 1775-1777
Quintes 1775-1777
Talla 1730
Talla 1730
Consells 1569-1573
Consells 1569-1573
Comptes municipals 1791-1799
Comptes municipals 1791-1799
Capbrevacions 1778-1779
Capbrevacions 1778-1779
Llibre d’actes 1780-1801
Llibre d’actes 1780-1801
Correspondència (ordres, decrets i providències) 1811-1812
Correspondència (ordres, decrets i providències) 1811-1812
Diners i forments 1607-1612
Diners i forments 1607-1612
Subscripció pro-Mov. Nacional. Declaracions Jurades
Subscripció pro-Mov. Nacional. Declaracions Jurades
Amillarament 1863
Amillarament 1863
Llibre clavaria 1601-1602
Llibre clavaria 1601-1602
Allistaments i sortejos milícies 1774-1794
Allistaments i sortejos milícies 1774-1794
Circulars d’hisenda 1820-1821
Circulars d’hisenda 1820-1821
Sobres per la correspondència del Cap Local de FET i de las JONS de Campanet
Sobres per la correspondència del Cap Local de FET i de las JONS de Campanet
Diners i forments 1617-1637
Diners i forments 1617-1637
Llibre clavaria 1602-1603
Llibre clavaria 1602-1603
Talla 1731
Talla 1731
Llibre d’actes 1801-1813
Llibre d’actes 1801-1813
Vista camperola
Vista camperola
Diners i forments 1638-1678
Diners i forments 1638-1678
Allistaments i sortejos milícies 1798
Allistaments i sortejos milícies 1798
Fitxes d'afiliats en blanc i emplenades
Fitxes d'afiliats en blanc i emplenades
Consells 1578-1581
Consells 1578-1581
Correspondència (ordres, decrets i providències) 1813
Correspondència (ordres, decrets i providències) 1813
Padró d’habitants 1801
Padró d’habitants 1801
Cadastre 1610
Cadastre 1610
Talla 1732
Talla 1732
Certificats de conducta 1939
Certificats de conducta 1939
Llibre d’actes 1816-1818
Llibre d’actes 1816-1818
Relación de las enfermedades que ha havido en esta villa de Campanet en los meses últimos vencido...
Relación de las enfermedades que ha havido en esta villa de Campanet en los meses últimos vencidos de agosto, setiembre y octubre. Firmada por Jaime Seguí.
Correspondència 1814-1819
Correspondència 1814-1819
Visindari 1734
Visindari 1734
Llibre d’actes 1819
Llibre d’actes 1819
Obres i millores públiques. Abastiment aigua 1934-1936
Obres i millores públiques. Abastiment aigua 1934-1936
Consells 1581-1584
Consells 1581-1584
Diners i forments 1678-1690
Diners i forments 1678-1690
Llista de milicians que han de fer guàrdies
Llista de milicians que han de fer guàrdies
Expedient de verola a Campanet
Expedient de verola a Campanet
Zona camperola de Míner
Zona camperola de Míner
Llibre clavaria 1609-1610
Llibre clavaria 1609-1610
Cadastre 1621
Cadastre 1621
Diners i forments 1690-1691
Diners i forments 1690-1691
Consells 1585-1600
Consells 1585-1600
Llibre d’actes 1826-1832
Llibre d’actes 1826-1832
Obres i millores públiques. Escorxador 1935-1937
Obres i millores públiques. Escorxador 1935-1937
Visindari 1737
Visindari 1737
FET i de las JONS. Delegació Provincial d'Informació i Investigació
FET i de las JONS. Delegació Provincial d'Informació i Investigació
Llibre del Blat i l'Ordi 1736?
Llibre del Blat i l'Ordi 1736?
Padró 1830
Padró 1830
Cadastre 1635
Cadastre 1635
Diners i forments 1705, 1711, 1712
Diners i forments 1705, 1711, 1712
Consells 1600-1607
Consells 1600-1607
Llibre clavaria 1610-1611
Llibre clavaria 1610-1611
Llibre d’actes 1833-1840
Llibre d’actes 1833-1840
Correspondència 1827-1828
Correspondència 1827-1828
FET i de las JONS
FET i de las JONS
Talla de visindari 1759-1760
Talla de visindari 1759-1760
Visindari 1736
Visindari 1736
Llibre d’actes 1841-1843
Llibre d’actes 1841-1843
FET i de las JONS. Correspondència Secció Femenina
FET i de las JONS. Correspondència Secció Femenina
Llibre clavaria 1611-1612
Llibre clavaria 1611-1612
Diners i forments 1719
Diners i forments 1719
Llibre d’actes 1845-1847
Llibre d’actes 1845-1847
Llibre clavaria 1612-1613
Llibre clavaria 1612-1613
Diners i forments 1722-1723
Diners i forments 1722-1723
Llibre del Fogatje 1739
Llibre del Fogatje 1739
Consells 1627-1642
Consells 1627-1642
Talles comunes de Pera Torrens Bover 1764
Talles comunes de Pera Torrens Bover 1764
Diners i forments 1722-1723
Diners i forments 1722-1723
Consell Local del Moviment
Consell Local del Moviment
Llibre d’actes 1850-1869
Llibre d’actes 1850-1869
Results 1 to 100 of 285