Showing 669 results

Archival description
Series
Print preview View:

14 results with digital objects Show results with digital objects

Correspondència amb la Junta Suprema de Sanitat de l'any 1815

Correspondència amb la Junta Suprema de Sanitat de l'any 1815

Correspondència amb la Junta Suprema de Sanitat de l'any 1816

Correspondència amb la Junta Suprema de Sanitat de l'any 1816

Correspondència amb la Junta Suprema de Sanitat de l'any 1817

Correspondència amb la Junta Suprema de Sanitat de l'any 1817

Correspondència amb la Junta Suprema de Sanitat de l'any 1818

Correspondència amb la Junta Suprema de Sanitat de l'any 1818

Correspondència amb la Junta Suprema de Sanitat de l'any 1819

Correspondència amb la Junta Suprema de Sanitat de l'any 1819

Correspondència amb la Junta Suprema de Sanitat de l'any 1820

Correspondència amb la Junta Suprema de Sanitat de l'any 1820

Correspondència amb la Junta Suprema de Sanitat de l'any 1821

Correspondència amb la Junta Suprema de Sanitat de l'any 1821

Correspondència amb la Junta Suprema de Sanitat de l'any 1822

Correspondència amb la Junta Suprema de Sanitat de l'any 1822

Correspondència amb la Junta Suprema de Sanitat de l'any 1823

Correspondència amb la Junta Suprema de Sanitat de l'any 1823

Certificats

Certificats

Actes

Actes

Actes

Actes

Expedients de col·legis primària

Expedients de col·legis primària

Actes

Actes

Informes

Informes

Expedients, projectes i registres

Expedients, projectes i registres

Talla ordinària, comuna i vecinal

Talla ordinària, comuna i vecinal

Pressuposts

Pressuposts

Jutjat

Jutjat

Convocatòries

Convocatòries

Certificacions

Certificacions

Planejament

Planejament

Activitats Culturals i recreatives

Activitats Culturals i recreatives

Eleccions municipals i autonòmiques

Eleccions municipals i autonòmiques

Curia Real

Curia Real

Consells

Consells

Decrets i Pregons

Decrets i Pregons

Actes

Actes

Expedients d'administració

Expedients d'administració

Registres de personal

Registres de personal

Requisició militar

Requisició militar

Actes

Actes

Expedients, projectes i registres

Expedients, projectes i registres

Dipòsits, avals i garanties

Dipòsits, avals i garanties

Convocatòries

Convocatòries

Correspondència

Correspondència

Bans i Edictes

Bans i Edictes

Actes

Actes

Llibre d’entrades

Llibre d’entrades

Administració frumentària

Administració frumentària

Informe de serveis

Informe de serveis

Administració

Administració

Administració

Administració

Padrons i eleccions

Padrons i eleccions

Guarderia rural

Guarderia rural

Actes

Actes

Projectes d’urbanització

Projectes d’urbanització

Albarans, censals, comptes, deutes i restes, jornals, pòlisses i sentències

Albarans, censals, comptes, deutes i restes, jornals, pòlisses i sentències

Actes pericals

Actes pericals

expedients de constitució

expedients de constitució

Convocatòries

Convocatòries

Convocatòries

Convocatòries

Secretaria

Secretaria

Sequier

Sequier

Clavari

Clavari

Caixa

Caixa

Junta Municipal del Cens Electoral

Junta Municipal del Cens Electoral

Actuacions de la Cúria

Actuacions de la Cúria

Llibres de jurats i determinacions de consells

Llibres de jurats i determinacions de consells

Actes

Actes

Capbreus

Capbreus

Registres de béns

Registres de béns

Diversos

Diversos

Registre d’enterraments

Registre d’enterraments

Societats

Societats

Administració

Administració

Correspondència

Correspondència

Expedients de disciplina i control

Expedients de disciplina i control

Actes

Actes

Llibre d’actes d’arqueig

Llibre d’actes d’arqueig

Multes

Multes

Llibres de Cort Reial

Llibres de Cort Reial

Gestió tributària

Gestió tributària

Personal

Personal

Sanitaris Locals

Sanitaris Locals

Assumtes generals del pressupost

Assumtes generals del pressupost

Activitats esportives

Activitats esportives

Correspondència amb la Junta Suprema de Sanitat de l'any 1824

Correspondència amb la Junta Suprema de Sanitat de l'any 1824

Correspondència amb la Junta Suprema de Sanitat de l'any 1825

Correspondència amb la Junta Suprema de Sanitat de l'any 1825

Correspondència amb la Junta Suprema de Sanitat de l'any 1826

Correspondència amb la Junta Suprema de Sanitat de l'any 1826

Correspondència amb la Junta Suprema de Sanitat de l'any 1827

Correspondència amb la Junta Suprema de Sanitat de l'any 1827

Correspondència amb la Junta Suprema de Sanitat de l'any 1828

Correspondència amb la Junta Suprema de Sanitat de l'any 1828

Correspondència amb la Junta Suprema de Sanitat de l'any 1829

Correspondència amb la Junta Suprema de Sanitat de l'any 1829

Llibre de sortides

Llibre de sortides

Racionament

Racionament

Civil

Civil

Crides i Proclames

Crides i Proclames

Diversos

Diversos

Llibre de caixa

Llibre de caixa

Amillarament

Amillarament

Pressuposts ordinaris

Pressuposts ordinaris

Junta Municipal de Sanitat

Junta Municipal de Sanitat

Assumptes mutual, classes passives i seguretat social

Assumptes mutual, classes passives i seguretat social

Eleccions a diputats a Corts

Eleccions a diputats a Corts

Contribucions generals

Contribucions generals

Inventari patrimonial

Inventari patrimonial

Campanyes agrícoles

Campanyes agrícoles

Documentació militar

Documentació militar

Servei de manescal

Servei de manescal

Recaptació

Recaptació
Results 1 to 100 of 669