Showing 32759 results

Archival description
Print preview View:

9491 results with digital objects Show results with digital objects

Padró d'habitants

Padró d'habitants

Altes i baixes

Altes i baixes

Altes i baixes. Rectificacions

Altes i baixes. Rectificacions

Padró d'habitants 1995

Padró d'habitants 1995

Registre d'altes del padró 1998-2002

Registre d'altes del padró 1998-2002

Registre d'altes del padró 1991-1997

Registre d'altes del padró 1991-1997

Registre de baixes del padró

Registre de baixes del padró

Al.legacions a la delimitació del sòl urbà 1979

Al.legacions a la delimitació del sòl urbà 1979

Projectes de delimitació del sòl urbà 1976-1981

Projectes de delimitació del sòl urbà 1976-1981

Expedient sol.licitant al Servei d'Inspecció i Assessorament el cobramen...

Expedient sol.licitant al Servei d'Inspecció i Assessorament el cobrament de les exaccions al Padró d'arbitris

Relació de propietaris de finques urbanes per a rectificacions

Relació de propietaris de finques urbanes per a rectificacions

Padró de contribuents de la riquesa rústica

Padró de contribuents de la riquesa rústica

Relació d'exempts

Relació d'exempts

Llibre de registre d'ingressos i despeses 1982

Llibre de registre d'ingressos i despeses 1982

Llibre de registre d'ingressos i despeses 1982

Llibre de registre d'ingressos i despeses 1982

Llicències per a donar sepultura 1979-1996

Llicències per a donar sepultura 1979-1996

Declaracions de defunció 1988-1997

Declaracions de defunció 1988-1997

Declaracions de defunció 1975-1987

Declaracions de defunció 1975-1987

Expedients de matrimonis 1995-1997

Expedients de matrimonis 1995-1997

Expedients de matrimonis 1993-1994

Expedients de matrimonis 1993-1994

Expedients de matrimonis 1980-1992

Expedients de matrimonis 1980-1992

Certificacions de matrimonis 1966-1997

Certificacions de matrimonis 1966-1997

Expedients d'atestats 1969-1994

Expedients d'atestats 1969-1994

Llibre registre de personal 1973

Llibre registre de personal 1973

Llibre registre d'exhortaments criminals 1975-1982

Llibre registre d'exhortaments criminals 1975-1982

Llibre registre d'exhortaments criminals 1965-1996

Llibre registre d'exhortaments criminals 1965-1996

Llibre registre d'exhortaments civils 1989-1994

Llibre registre d'exhortaments civils 1989-1994

Llibre registre d'exhortaments civils 1982-1988

Llibre registre d'exhortaments civils 1982-1988

Llibre registre d'exhortaments civils 1971-1982

Llibre registre d'exhortaments civils 1971-1982

Llibre registre d'entrades i sortides 1970-1979

Llibre registre d'entrades i sortides 1970-1979

Llibre registre de sortida 1968-1976

Llibre registre de sortida 1968-1976

Llibre registre d'assumptes criminals 1967-1975

Llibre registre d'assumptes criminals 1967-1975

Llibre registre d'ordres i exhortaments 1970-1971

Llibre registre d'ordres i exhortaments 1970-1971

Llibre registre d'ordres i exhortaments 1969-1970

Llibre registre d'ordres i exhortaments 1969-1970

Llibre registre d'ordres i exhortaments 1965-1969

Llibre registre d'ordres i exhortaments 1965-1969

Llibre registre d'ordres i exhortaments 1962-1965

Llibre registre d'ordres i exhortaments 1962-1965

Cartes-ordres i comunicacions 1998

Cartes-ordres i comunicacions 1998

Cartes-ordres i comunicacions 1997

Cartes-ordres i comunicacions 1997

Cartes-ordres i comunicacions 1996

Cartes-ordres i comunicacions 1996

Cartes-ordres i comunicacions 1995

Cartes-ordres i comunicacions 1995

Cartes-ordres i comunicacions 1994

Cartes-ordres i comunicacions 1994

Cartes-ordres i comunicacions 1992-1993

Cartes-ordres i comunicacions 1992-1993

Cartes-ordres i comunicacions 1989-1991

Cartes-ordres i comunicacions 1989-1991

Cartes-ordres i comunicacions 1987-1988

Cartes-ordres i comunicacions 1987-1988

Cartes-ordres i comunicacions 1985-1986

Cartes-ordres i comunicacions 1985-1986

Cartes-ordres i comunicacions 1983-1984

Cartes-ordres i comunicacions 1983-1984

Cartes-ordres i comunicacions 1979-1982

Cartes-ordres i comunicacions 1979-1982

Diligències, providències i citacions 1965-1979

Diligències, providències i citacions 1965-1979

Corresponència: entrades i sortides 1980-1984

Corresponència: entrades i sortides 1980-1984

Corresponència: entrades i sortides 1976-1983

Corresponència: entrades i sortides 1976-1983

Corresponència: entrades i sortides 1972-1975

Corresponència: entrades i sortides 1972-1975

Corresponència: entrades i sortides 1969-1971

Corresponència: entrades i sortides 1969-1971

Corresponència: entrades i sortides 1965-1968

Corresponència: entrades i sortides 1965-1968

Corresponència: entrades i sortides 1961-1964

Corresponència: entrades i sortides 1961-1964

Expedient d'eleccions al Parlament Europeu 2009

Expedient d'eleccions al Parlament Europeu 2009

Expedients d'eleccions europees, autonòmiques i locals 1999

Expedients d'eleccions europees, autonòmiques i locals 1999

Expedients d'eleccions generals 2004

Expedients d'eleccions generals 2004

Expedient d'eleccions al Parlament Europeu 1989

Expedient d'eleccions al Parlament Europeu 1989

Expedient d'eleccions al Parlament Europeu 1987

Expedient d'eleccions al Parlament Europeu 1987

Expedient de Referèndum Constitució Europea 2005

Expedient de Referèndum Constitució Europea 2005

Expedient sobre referèndum constitucional 1978

Expedient sobre referèndum constitucional 1978

Exp. del referèndum nacional al projecte de llei per a la reforma política

Exp. del referèndum nacional al projecte de llei per a la reforma política

Cens electoral i rectificacions 1975-1977

Cens electoral i rectificacions 1975-1977

Expedients d'eleccions generals 1993

Expedients d'eleccions generals 1993

Expedients d'eleccions generals 1989

Expedients d'eleccions generals 1989

Expedients d'eleccions generals 1986

Expedients d'eleccions generals 1986

Expedients d'eleccions generals 1982

Expedients d'eleccions generals 1982

Expedients d'eleccions generals 1977-1979

Expedients d'eleccions generals 1977-1979

Expedients d'eleccions municipals 2008

Expedients d'eleccions municipals 2008

Expedients d'eleccions generals 2008

Expedients d'eleccions generals 2008

Exp. del referèndum del projecte de Llei Orgànica de l'Estat

Exp. del referèndum del projecte de Llei Orgànica de l'Estat

Exp. de procuradors a Corts representants de la família 1967-1974

Exp. de procuradors a Corts representants de la família 1967-1974

Expedients d'eleccions municipals 1983

Expedients d'eleccions municipals 1983

Expedients d'eleccions municipals 1979

Expedients d'eleccions municipals 1979

Expedients d'eleccions municipals 1961-1974

Expedients d'eleccions municipals 1961-1974

Expedients d'eleccions municipals i autonòmiques 1987

Expedients d'eleccions municipals i autonòmiques 1987

Cens electoral i rectificacions 1981-1990

Cens electoral i rectificacions 1981-1990

Cens electoral 1986-1992

Cens electoral 1986-1992
L'Albufera
L'Albufera
L'Albufera
L'Albufera
L'Albufera
L'Albufera
L'Albufera
L'Albufera

Expedient del referèndum sobre l'OTAN 1986

Expedient del referèndum sobre l'OTAN 1986

Correspondència: entrades i sortides 1983-1992

Correspondència: entrades i sortides 1983-1992

Cens electoral 1981-1984

Cens electoral 1981-1984
Síquia d'en Moix
Síquia d'en Moix
Canal de la Siurana
Canal de la Siurana
L'Albufera
L'Albufera
L'Albufera, camí
L'Albufera, camí

Rectificacions i reclamacions 1981-1992

Rectificacions i reclamacions 1981-1992

Normativa electoral 1990

Normativa electoral 1990

Normativa electoral 1964-1974

Normativa electoral 1964-1974

Cens electoral 1986-1992

Cens electoral 1986-1992

Major de comptes 1997

Major de comptes 1997

Major de comptes 1997

Major de comptes 1997

Major de comptes 1996

Major de comptes 1996

Major de comptes 1996

Major de comptes 1996

Major de comptes 1995

Major de comptes 1995

Major de comptes 1995

Major de comptes 1995

Major de comptes 1994

Major de comptes 1994
Results 1 to 100 of 32759