Vista prèvia d'impressió Tanca

Es mostren 680 resultats

Descripció arxivística
Subseries
Vista prèvia d'impressió Vista:

14 resultats amb objectes digitals Mostra els resultats amb objectes digitals

Cavalls i montures
Cavalls i montures

Bans i edictes 1717-1974

Bans i edictes 1717-1974
Llicenciats de cavalleria
Llicenciats de cavalleria

Certificats

Certificats

Allistament

Allistament

Correspondència

Correspondència

Actes

Actes

Campanyes de vacunació

Campanyes de vacunació

Expedients de possessió de finques

Expedients de possessió de finques

Expdients d'eleccions

Expdients d'eleccions

Expedients d'eleccions

Expedients d'eleccions

Actes

Actes

Mancomunitat

Mancomunitat

Cèdules personals

Cèdules personals

Expedients de pressuposts extraordinaris

Expedients de pressuposts extraordinaris

Ajudes municipals

Ajudes municipals

Correspondència

Correspondència

Bestiar sacrificat

Bestiar sacrificat

Almoines

Almoines

Actes d'arqueig

Actes d'arqueig

Liquidacions a la Mutualitat

Liquidacions a la Mutualitat

Actes de quintes

Actes de quintes

Certificacions

Certificacions

Administració

Administració

Consells de Família, Herències i Emancipacions

Consells de Família, Herències i Emancipacions

Expedients

Expedients

Auxiliar d’ingressos

Auxiliar d’ingressos

Amillaraments

Amillaraments

Expedients d'eleccions

Expedients d'eleccions

Esglèsia

Esglèsia

Arxius del Pare Andreu

Arxius del Pare Andreu

Convenis

Convenis

Associaciions polítiques culturals

Associaciions polítiques culturals

Llicències i autoritzacions d'auto-taxis i altres vehicles de lloguer

Llicències i autoritzacions d'auto-taxis i altres vehicles de lloguer

Albarans del clavari

Albarans del clavari

Convocatòries

Convocatòries

Secretaria General

Secretaria General

Provisions i Providències

Provisions i Providències

Sentències dels oïdors de comptes

Sentències dels oïdors de comptes

Enterraments

Enterraments

Béns de caràcter històric-artístic

Béns de caràcter històric-artístic

Expedients contenciosos administratius

Expedients contenciosos administratius

Denúncies

Denúncies

Certificacions

Certificacions

Expedients de pressuposts ordinaris i comptes municipals

Expedients de pressuposts ordinaris i comptes municipals

Llibres del Mostassaf

Llibres del Mostassaf

Actes de Conciliació

Actes de Conciliació

Administració

Administració

Correspondència, cartes-ordres i exhortaments

Correspondència, cartes-ordres i exhortaments

Rectificacions al Registre Civil

Rectificacions al Registre Civil

Esglèsia

Esglèsia

Sindicat agrícola "Unión Balear de Viticultores"

Sindicat agrícola "Unión Balear de Viticultores"

Comptes corrents i dipòsits bancaris

Comptes corrents i dipòsits bancaris

Concessions de crèdits del Pòsit agrícola

Concessions de crèdits del Pòsit agrícola

Actes

Actes

Expedients d'eleccions

Expedients d'eleccions

Manaments d'ingrés

Manaments d'ingrés

"Apeos"

"Apeos"

Llibres d'Universitat

Llibres d'Universitat

Llibre de registre general d'entrada

Llibre de registre general d'entrada

Expedients

Expedients

Censos

Censos

Inventaris

Inventaris

Actes de Conciliació

Actes de Conciliació

Contribucions especials

Contribucions especials

Auxiliar de comptes del recaptador

Auxiliar de comptes del recaptador

Censos

Censos

Expedients de referèndums

Expedients de referèndums

Cèdules personals

Cèdules personals

Expedients de ruïna

Expedients de ruïna

Delimitació del sòl urbà

Delimitació del sòl urbà

Correspondència

Correspondència

Censos d'indústries

Censos d'indústries

Aprofitament forestal

Aprofitament forestal

Activitats culturals

Activitats culturals

Agricultura

Agricultura

Arxius Eclesiàstics

Arxius Eclesiàstics

Documentació Notarial

Documentació Notarial

Llibres de registre de pliques

Llibres de registre de pliques

Expedients

Expedients

Judicis de Pau

Judicis de Pau

Llibre de registre general de sortida

Llibre de registre general de sortida

Consejo Local del Movimiento

Consejo Local del Movimiento

Sociedad Unión Republicana Federal

Sociedad Unión Republicana Federal

Activitats recreatives

Activitats recreatives

Expedients d'expropiació forçosa

Expedients d'expropiació forçosa

Expedients d'obres

Expedients d'obres

Imposts municipals

Imposts municipals

Expedients de llicències d'obertura

Expedients de llicències d'obertura

Comissió Mixta de Reclutament

Comissió Mixta de Reclutament

Expedients

Expedients

Actes de Conciliació

Actes de Conciliació

Llicències de voluntariat

Llicències de voluntariat

Correspondència

Correspondència

Contribució de quota fixa

Contribució de quota fixa

Diari d'intervenció d'ingressos

Diari d'intervenció d'ingressos

Liquidacions a la Seguretat Social

Liquidacions a la Seguretat Social

Auxiliars d'ingressos

Auxiliars d'ingressos

Organització Interna

Organització Interna

Centres escolars

Centres escolars
Resultats 1 a 100 de 680