Showing 55972 results

Archival description
Print preview View:

18566 results with digital objects Show results with digital objects

Comptabilitat. Febrer 2011 (1069/2)
Comptabilitat. Febrer 2011 (1069/2)
Comptabilitat. Juny 2011 (1071/1)
Comptabilitat. Juny 2011 (1071/1)
Comptabilitat. Octubre 2011 (1073/1)
Comptabilitat. Octubre 2011 (1073/1)
Comptabilitat. Setembre 2011 (1072/2)
Comptabilitat. Setembre 2011 (1072/2)
Expedient de contenciós administratiu 163/2011 amb Bartolomé Gamundí S.L. 2011 (sig 1232/1)
Expedient de contenciós administratiu 163/2011 amb Bartolomé Gamundí S.L. 2011 (sig 1232/1)
Expedients varis 2011 (sig 1246)
Expedients varis 2011 (sig 1246)
Recull de documents etnopoètics / Maria Antònia Far Pons i Francisca Maria Alzamora Llaneras
Recull de documents etnopoètics / Maria Antònia Far Pons i Francisca Maria Alzamora Llaneras
Recopilació de materials etnopoètics / Maria Antània Moyà i Llucia Màrquez Testa
Recopilació de materials etnopoètics / Maria Antània Moyà i Llucia Màrquez Testa
Anàlisi de les gloses. / Merilin Kotta
Anàlisi de les gloses. / Merilin Kotta
Sessió ordinària/extraordinària de ple 2011 (sig. 235/1)
Sessió ordinària/extraordinària de ple 2011 (sig. 235/1)
Actes de la Junta de govern local 2011 (sig. 235/3)
Actes de la Junta de govern local 2011 (sig. 235/3)
Actes ple de l'Ajuntament 2011
Actes ple de l'Ajuntament 2011
Sessió ordinària/extraordinària de ple 2011 (sig. 235/2)
Sessió ordinària/extraordinària de ple 2011 (sig. 235/2)
Llibre d'actes 2011
Llibre d'actes 2011
Actes de la Junta de govern local 2011 (sig. 236/1)
Actes de la Junta de govern local 2011 (sig. 236/1)
Comptabilitat. Agost 2011 (1071/1)
Comptabilitat. Agost 2011 (1071/1)
Comptabilitat. Gener 2011 (1069/1)
Comptabilitat. Gener 2011 (1069/1)
Comptabilitat. Maig 2011 (1070/3)
Comptabilitat. Maig 2011 (1070/3)
Correspondència. Novembre-Desembre 2011 (sig 856/1)
Correspondència. Novembre-Desembre 2011 (sig 856/1)
Expedients de matrimonis 2011
Expedients de matrimonis 2011
Recaptació de tributs 2011 (sig 731)
Recaptació de tributs 2011 (sig 731)
Projectes d'obres menors. Exp. 01-30/2011 2011 (1204/1-25)
Projectes d'obres menors. Exp. 01-30/2011 2011 (1204/1-25)
Projectes d'obres menors. Exp. 55-66/2011 2011 (1205/23-32)
Projectes d'obres menors. Exp. 55-66/2011 2011 (1205/23-32)
Monografia sobre Rafel Ginard / Rosari Maria Amorós Martínez
Monografia sobre Rafel Ginard / Rosari Maria Amorós Martínez
Documents etnopoètics / Sebastiana Bover Rosselló
Documents etnopoètics / Sebastiana Bover Rosselló
Reculls etnopoètics / Maria del Mar Riera Gelabert i Maria del Mar Rotger Genovart
Reculls etnopoètics / Maria del Mar Riera Gelabert i Maria del Mar Rotger Genovart
La Bella i la Bèstia i el cicle "Psique" / Rosari Maria Amorós Martínez
La Bella i la Bèstia i el cicle "Psique" / Rosari Maria Amorós Martínez
La llegenda de na Margalideta: recull i anàlisi / Joan Estelrich Llull
La llegenda de na Margalideta: recull i anàlisi / Joan Estelrich Llull
Transmissió i context generacional: les rondalles mallorquines i les versions dels germans Grimm / Maria Antònia Far Pons
Transmissió i context generacional: les rondalles mallorquines i les versions dels germans Grimm / Maria Antònia Far Pons
El retrat i la funció del folklore a La minyonia d'un infant orat / Irene Zurrón Servera
El retrat i la funció del folklore a La minyonia d'un infant orat / Irene Zurrón Servera
Aproximacions interdisciplinàries a través de l'estudi d'algunes rondalles i les seves reescriptures / Maria Ruiz Salom i Elisabet Gayà Duran
Aproximacions interdisciplinàries a través de l'estudi d'algunes rondalles i les seves reescriptures / Maria Ruiz Salom i Elisabet Gayà Duran
Sobre la inflència de la literatura oral en l'obra de Pau Faner: la relació intertextual entre Es Gorg d'Albranca i El Gorg Blau (1985). / Pilar Arnau i Segarra
Sobre la inflència de la literatura oral en l'obra de Pau Faner: la relació intertextual entre Es Gorg d'Albranca i El Gorg Blau (1985). / Pilar Arnau i Segarra
Expedients de personal 2011-2017
Expedients de personal 2011-2017
Llibre d'actes de sessions de l'Ajuntament 2011 (sig 911/1)
Llibre d'actes de sessions de l'Ajuntament 2011 (sig 911/1)
Llibre d'actes de la Junta de Govern 2011 (sig 911/4)
Llibre d'actes de la Junta de Govern 2011 (sig 911/4)
Correspondència. Maig-Juliol 2011 (sig 854)
Correspondència. Maig-Juliol 2011 (sig 854)
Registre general d'entrades i sortides correspondència 2011 (sig 856/2)
Registre general d'entrades i sortides correspondència 2011 (sig 856/2)
Eleccions generals 2011 (sig 761/2)
Eleccions generals 2011 (sig 761/2)
Cartes ordres i comunicacions 2011
Cartes ordres i comunicacions 2011
Comptabilitat. Juliol 2011 (1071/2)
Comptabilitat. Juliol 2011 (1071/2)
Comptabilitat. Novembre 2011 (1073/2)
Comptabilitat. Novembre 2011 (1073/2)
Projecte obra de Piscina y modificació vivienda unif. a Finca Sa Vinya Vella. Exp 64/2011 2011 (1206/2)
Projecte obra de Piscina y modificació vivienda unif. a Finca Sa Vinya Vella. Exp 64/2011 2011 (1206/2)
Projecte obra de projecte bàsic i execució de piscina a Camí Es Molí, 11. Exp 54/2011 2011 (1205/22)
Projecte obra de projecte bàsic i execució de piscina a Camí Es Molí, 11. Exp 54/2011 2011 (1205/22)
Projectes d'obres menors. Exp. 31-53/2011 2011 (1205/2-21)
Projectes d'obres menors. Exp. 31-53/2011 2011 (1205/2-21)
Pressuposts 2011 (sig 799)
Pressuposts 2011 (sig 799)
Actes ple de l'Ajuntament 2011
Actes ple de l'Ajuntament 2011
Recerca, transcripció i comentari de documents etnopoètics / Joan Estelrich Llull
Recerca, transcripció i comentari de documents etnopoètics / Joan Estelrich Llull
Recerca i anàlisi de documents etnopoètics / Maria Ruiz i Elisabet Gayà
Recerca i anàlisi de documents etnopoètics / Maria Ruiz i Elisabet Gayà
Recull de 20 documents etnopoètics / Martina Neus Tous Ribas i Antònia Esteva Socias
Recull de 20 documents etnopoètics / Martina Neus Tous Ribas i Antònia Esteva Socias
Recull etnopoètic / Laura Vilamajor Uriz
Recull etnopoètic / Laura Vilamajor Uriz
Teoria del folklore 20716
Teoria del folklore 20716
La rondalla de "La Bella i la Bèstia" / Antònia Esteva Socias
La rondalla de "La Bella i la Bèstia" / Antònia Esteva Socias
Recull de llegendes de Valldemossa / Marc Lladó Sánchez
Recull de llegendes de Valldemossa / Marc Lladó Sánchez
Revista Tresor dels avis. / Margalida Coll Llompart
Revista Tresor dels avis. / Margalida Coll Llompart
Mateu Xurí i la glosa. / Marina Valero Mut
Mateu Xurí i la glosa. / Marina Valero Mut
Anàlisi i aplicació de "The type of International Folktales" (ATU) com a metodologia bàsica per a l'ordenació i catalogació d'un corpus de narrativa folfkòrica cubana. / Carlos A. García Rodríguez
Anàlisi i aplicació de "The type of International Folktales" (ATU) com a metodologia bàsica per a l'ordenació i catalogació d'un corpus de narrativa folfkòrica cubana. / Carlos A. García Rodríguez
Sessió ordinària/extraordinària de ple 2011 (sig. 234/3)
Sessió ordinària/extraordinària de ple 2011 (sig. 234/3)
Gutiérrez de la Peña, Javier
Gutiérrez de la Peña, Javier
Recull de documents etnopoètics / Christian Sancho Romero
Recull de documents etnopoètics / Christian Sancho Romero
Etnopoètica catalana 20720
Etnopoètica catalana 20720
Documents etnopoètics / Rosari Maria Amorós Martínez
Documents etnopoètics / Rosari Maria Amorós Martínez
Endevinalles: estructura i estilística / Maria Antònia Far Pons, Maria del Mar Riera Gelabert i Antònia Esteva Socias
Endevinalles: estructura i estilística / Maria Antònia Far Pons, Maria del Mar Riera Gelabert i Antònia Esteva Socias
Monogràfic / Georgina Mangrané Santos
Monogràfic / Georgina Mangrané Santos
Documents etnopoètics / Irene Zurrón Servera
Documents etnopoètics / Irene Zurrón Servera
Tradició de la presentació de l'elaboració dels tres Reis d'Orient a s'Alqueria Blanca / Sebastiana Bover Rosselló
Tradició de la presentació de l'elaboració dels tres Reis d'Orient a s'Alqueria Blanca / Sebastiana Bover Rosselló
El món casteller / Georgina Mangrané i Laura Vilamajor
El món casteller / Georgina Mangrané i Laura Vilamajor
Cap a la urform de la Ventafocs / Maria Antònia Moyà Bover i Llucia Márquez Testa
Cap a la urform de la Ventafocs / Maria Antònia Moyà Bover i Llucia Márquez Testa
Els cossiers / Maria del Mar Rotger Genovart
Els cossiers / Maria del Mar Rotger Genovart
Tractament i difusió d'elements folklòrics en l'educació / Martina Neus Tous Ribas
Tractament i difusió d'elements folklòrics en l'educació / Martina Neus Tous Ribas
Reflexions crítiques sobre poesia d'humor i erotisme a Cuba i Mallorca. / Carlos A. García Rodríguez
Reflexions crítiques sobre poesia d'humor i erotisme a Cuba i Mallorca. / Carlos A. García Rodríguez
Variacions padró 2011 (sig 769/1)
Variacions padró 2011 (sig 769/1)
Eleccions locals, autonòmiques i consells insulars 2011 (sig 762/1)
Eleccions locals, autonòmiques i consells insulars 2011 (sig 762/1)
Expedients d'obres municipals 2011-2012 (sig 1241)
Expedients d'obres municipals 2011-2012 (sig 1241)
Projecte obra de realització turisme de interior a C/ Clot, 17. Exp 60/2011 2011 (1206/1)
Projecte obra de realització turisme de interior a C/ Clot, 17. Exp 60/2011 2011 (1206/1)
Projecte obra de reforma i ampliació vivenda a C/ Puig, 6. Exp 68/2011 2011 (1207/1)
Projecte obra de reforma i ampliació vivenda a C/ Puig, 6. Exp 68/2011 2011 (1207/1)
Comptabilitat. Desembre 2011 (1073/3)
Comptabilitat. Desembre 2011 (1073/3)
Comptabilitat. Març 2011 (1070/1)
Comptabilitat. Març 2011 (1070/1)
POS 2011
POS 2011
Expedients d'eleccions municipals 2011
Expedients d'eleccions municipals 2011
Correspondència. Març-Abril 2011 (sig 853)
Correspondència. Març-Abril 2011 (sig 853)
Correspondència. Agost-Octubre 2011 (sig 855)
Correspondència. Agost-Octubre 2011 (sig 855)
Sessió inaugural 2010; La bellesa d'un somriure
Sessió inaugural 2010; La bellesa d'un somriure
Del bullicio al silencio. Apuntes de una neuropatóloga
Del bullicio al silencio. Apuntes de una neuropatóloga
Cartes ordres i comunicacions 2010
Cartes ordres i comunicacions 2010
Llibre d'actes de sessions de l'Ajuntament 2010 (sig 910/6)
Llibre d'actes de sessions de l'Ajuntament 2010 (sig 910/6)
Correspondència. Abril-Maig 2010 (sig 849)
Correspondència. Abril-Maig 2010 (sig 849)
Projecte obra de AMPLIACIO VIVENDA a ES RECO. Exp 10/2010 2010 (1203/10)
Projecte obra de AMPLIACIO VIVENDA a ES RECO. Exp 10/2010 2010 (1203/10)
Projectes d'obres menors. Exp. 12-32/2010 2010 (1203/12-32)
Projectes d'obres menors. Exp. 12-32/2010 2010 (1203/12-32)
Reina Prieto, Jordi
Reina Prieto, Jordi
Comptabilitat. Desembre 2010 (1068/3)
Comptabilitat. Desembre 2010 (1068/3)
Comptabilitat. Gener 2010 (1065/1)
Comptabilitat. Gener 2010 (1065/1)
Comptabilitat. Juliol 2010 (1067/1)
Comptabilitat. Juliol 2010 (1067/1)
Actes ple de l'Ajuntament 2010
Actes ple de l'Ajuntament 2010
Actes ple de l'Ajuntament 2010
Actes ple de l'Ajuntament 2010
Sessió ordinària/extraordinària de ple 2010 (sig. 230/2)
Sessió ordinària/extraordinària de ple 2010 (sig. 230/2)
Registre Civil de naixements t.38 2010-???
Registre Civil de naixements t.38 2010-???
POS 2010
POS 2010
Comptabilitat. Març 2010 (1065/3)
Comptabilitat. Març 2010 (1065/3)
Comptabilitat. Setembre 2010 (1067/3)
Comptabilitat. Setembre 2010 (1067/3)
Llibre d'actes de la Junta de Govern 2010 (sig 913/5)
Llibre d'actes de la Junta de Govern 2010 (sig 913/5)
Results 501 to 600 of 55972