S'estan mostrant 61447 resultats

Descripció arxivística
Vista prèvia d'impressió View:

18589 resultats amb objectes digitals Mostra els resultats amb objectes digitals

Fornalutx
Fornalutx
Sonant al talaiot
Sonant al talaiot
Matances
Matances
Passejant per l'Albufera
Passejant per l'Albufera
Família de Climent al bosc
Família de Climent al bosc
Pagès
Pagès
Rua
Rua
Erosió i pins
Erosió i pins
Bauza, Juan-Francisco-José - Essai sur les tumeurs stercorales (tesi doctoral)
Bauza, Juan-Francisco-José - Essai sur les tumeurs stercorales (tesi doctoral)
Expedient de vigilància marítima 82
Expedient de vigilància marítima 82
Expedient de verola a Alaró
Expedient de verola a Alaró
Correspondència 1321-1495
Correspondència 1321-1495
Ponències sobre el fenomen turístic per desenvolupar els municipis
Ponències sobre el fenomen turístic per desenvolupar els municipis
Condicions del contracte de la concessió del polesportiu 1996
Condicions del contracte de la concessió del polesportiu 1996
Convocatòries 1950-1970
Convocatòries 1950-1970
Esborranys d'actes 1736-1789
Esborranys d'actes 1736-1789
Actes
Actes
Llibre de registre general d'entrada i sortida
Llibre de registre general d'entrada i sortida
Bans i edictes
Bans i edictes
Documentació vària
Documentació vària
Junta de Defensa Pasiva antiaerea
Junta de Defensa Pasiva antiaerea
Acords de la Comissió Mixta de Reclutament
Acords de la Comissió Mixta de Reclutament
Albarans sobre despeses per a la defensa municipal
Albarans sobre despeses per a la defensa municipal
Expedient d'ordenació de l'arxiu municipal
Expedient d'ordenació de l'arxiu municipal
Expedients de personal
Expedients de personal
Expedients d'oposicions i concursos 1995-2008
Expedients d'oposicions i concursos 1995-2008
Reglament de funcionaris de l'Administració Local
Reglament de funcionaris de l'Administració Local
Informes
Informes
Cens d'inspecció sanitària de llet
Cens d'inspecció sanitària de llet
Plecs d'ordres i acords de la Junta Municipal de Sanitat
Plecs d'ordres i acords de la Junta Municipal de Sanitat
Actes de la Junta Municipal de Beneficiència
Actes de la Junta Municipal de Beneficiència
Avanços de planejament 1981-1982
Avanços de planejament 1981-1982
Pla provincial d'ordenació urbanística 1970
Pla provincial d'ordenació urbanística 1970
Planols parcelaris per a la valoració de la contribució territorial urbana 1983
Planols parcelaris per a la valoració de la contribució territorial urbana 1983
Cesió d’un tram de la carretera C-715 a l’Ajuntament 2000-2004
Cesió d’un tram de la carretera C-715 a l’Ajuntament 2000-2004
Relació de propietaris de solars sense edificar s/d
Relació de propietaris de solars sense edificar s/d
Expedients de llicències d'obertura 1894-1967
Expedients de llicències d'obertura 1894-1967
Associacions
Associacions
Llibre de la Cúria del Mostassaf
Llibre de la Cúria del Mostassaf
Llicències d'autoritzacions de transport públic
Llicències d'autoritzacions de transport públic
Llibre d'albarans del clavari 1318 - 1822
Llibre d'albarans del clavari 1318 - 1822
Llibres de comptes del clavari 1483 - 1742
Llibres de comptes del clavari 1483 - 1742
Llibre diari d'ingressos i de pagaments 1862-1879
Llibre diari d'ingressos i de pagaments 1862-1879
Registre de factures 1850-1929
Registre de factures 1850-1929
Llibre diari d'esborranys de despeses 1886-1888
Llibre diari d'esborranys de despeses 1886-1888
Manaments de pagament 1960
Manaments de pagament 1960
Manaments d'ingrés i de pagament 1950
Manaments d'ingrés i de pagament 1950
Ordres 1806 - 1863
Ordres 1806 - 1863
Expedient de reclamació sobre recaptació de les contribucions 1908 - 1927
Expedient de reclamació sobre recaptació de les contribucions 1908 - 1927
Expedients de subhastes d'arbitris municipals 1831 - 1905
Expedients de subhastes d'arbitris municipals 1831 - 1905
Repartiment de contribució 1817
Repartiment de contribució 1817
Documentació per a la formació del cens d'edificis i solars 1950 - 1951
Documentació per a la formació del cens d'edificis i solars 1950 - 1951
Llibre resum de la riquesa [s.d]
Llibre resum de la riquesa [s.d]
Cèdules de notificació 1987
Cèdules de notificació 1987
Relació nominal de "Frutos Civiles" 1824 - 1860
Relació nominal de "Frutos Civiles" 1824 - 1860
Libramientos i cargáremes 1923-1924
Libramientos i cargáremes 1923-1924
Llibre general de despeses 1952
Llibre general de despeses 1952
Llibre d'actes 1971-1974
Llibre d'actes 1971-1974
Inventaris 1528-1534
Inventaris 1528-1534
Llibre d'obligacions
Llibre d'obligacions
Expedients de segrests
Expedients de segrests
Plets judicials
Plets judicials
Actes de Conciliació 1777-1786
Actes de Conciliació 1777-1786
Corresponència: entrades i sortides 1867-1890
Corresponència: entrades i sortides 1867-1890
Certificacions de defunció 1900-1910
Certificacions de defunció 1900-1910
Documentació batlia 1984 (sig 133)
Documentació batlia 1984 (sig 133)
Pregons i Edictes S.D. (sig 134f)
Pregons i Edictes S.D. (sig 134f)
Correspondència 1770-1861 (sig 510)
Correspondència 1770-1861 (sig 510)
Fulls Padró d'habitants 1924 (sig 616)
Fulls Padró d'habitants 1924 (sig 616)
Agenda Local 21 2005-2007 (sig 1109/2)
Agenda Local 21 2005-2007 (sig 1109/2)
Assemblea Nacional de Municipis turístics 1967 (sig 137)
Assemblea Nacional de Municipis turístics 1967 (sig 137)
Projecte de la línia de transport d'energia elèctrica a 15 KV. De Valldemossa a Deià i prolongació a Llucalcari 1962 (sig 439)
Projecte de la línia de transport d'energia elèctrica a 15 KV. De Valldemossa a Deià i prolongació a Llucalcari 1962 (sig 439)
Oposicions Ajuntament 2002 (sig 778/1)
Oposicions Ajuntament 2002 (sig 778/1)
ASISA 2003 (sig 777/2)
ASISA 2003 (sig 777/2)
Projecte de legalització d'escars i casetes a la Cala de Deià 1968 (sig 1114/3)
Projecte de legalització d'escars i casetes a la Cala de Deià 1968 (sig 1114/3)
Padró de la taxa de Guarderia Rural 1951-1963
Padró de la taxa de Guarderia Rural 1951-1963
Auxiliar d'ingressos 1911-1913
Auxiliar d'ingressos 1911-1913
Auxiliar de despeses 1911-1913
Auxiliar de despeses 1911-1913
Ingressos i despeses 1829-1861
Ingressos i despeses 1829-1861
Llibres de caixa 1782-1783
Llibres de caixa 1782-1783
Comptes 1845-1865
Comptes 1845-1865
Comptes del recaptador 1846-1858
Comptes del recaptador 1846-1858
Expedients d'apremis 1860-1911
Expedients d'apremis 1860-1911
Resguard bancaris 1963
Resguard bancaris 1963
Rectificacions i reclamacions 1858-1889
Rectificacions i reclamacions 1858-1889
Curso 1963-64
Curso 1963-64
La infanta [Isabel de Borbó] amb el batle. 1913
La infanta [Isabel de Borbó] amb el batle. 1913
Actes 1831-1842
Actes 1831-1842
Subvencions
Subvencions
Copiador de informes dados por la Academia
Copiador de informes dados por la Academia
Expediente en que consta la protesta hecha por los socios Dn. Gabriel Floriana, Verger, Trias y Morey y demás en su (...) obrado para que no se proveyese la plaza vacante por fallecimiento de Dn. Miguel Noguera a no ser en la persona de Dn. Miguel Arabí...
Expediente en que consta la protesta hecha por los socios Dn. Gabriel Floriana, Verger, Trias y Morey y demás en su (...) obrado para que no se proveyese la plaza vacante por fallecimiento de Dn. Miguel Noguera a no ser en la persona de Dn. Miguel Arabí...
Cuentas anuales de la Academia. 1831-1847
Cuentas anuales de la Academia. 1831-1847
Quaderns de notícies de la Subdelegació de Maó
Quaderns de notícies de la Subdelegació de Maó
Expedient d'intrusió en l'exercici de la cirurgia a Francisca Ribas
Expedient d'intrusió en l'exercici de la cirurgia a Francisca Ribas
Rotger Mestre, Rafael - general
Rotger Mestre, Rafael - general
Sessió inaugural 1841;  Utilidad y ventajas de las academias médico-quirúrgicas y necesidad de da...
Sessió inaugural 1841; Utilidad y ventajas de las academias médico-quirúrgicas y necesidad de darles mayor impulso
Consideración sobre la acción química de los medicamentos
Consideración sobre la acción química de los medicamentos
Albis, Cerdà, Bosch y Rotger - Notas clínicas sobre sueroterapia en la difteria
Albis, Cerdà, Bosch y Rotger - Notas clínicas sobre sueroterapia en la difteria
II Congreso Nacional de Reales Academias de Medicina y Cirugía: Palma de Mallorca: 1981
II Congreso Nacional de Reales Academias de Medicina y Cirugía: Palma de Mallorca: 1981
Siembra, enero 1955
Siembra, enero 1955
Resultats 101 a 200 de 61447