Es mostren 608 resultats

Descripció arxivística
Subseries
Vista prèvia d'impressió Vista:

Certificats d'estudis

Certificats d'estudis

Certificats de Pràctiques de l'Escola Normal Femenina de Mestres

Certificats de Pràctiques de l'Escola Normal Femenina de Mestres

Certificats de Pràctiques de l'Escola Normal Masculina de Mestres

Certificats de Pràctiques de l'Escola Normal Masculina de Mestres

Certificats de resolucions de la Junta de Sanitat i de la ciutat d'Eivissa

Certificats de resolucions de la Junta de Sanitat i de la ciutat d'Eivissa

Certificats i Premis de l'Escola Normal de Mestres Alberta Giménez

Certificats i Premis de l'Escola Normal de Mestres Alberta Giménez

Circulars dirigides a les subdelecacions

Circulars dirigides a les subdelecacions

Ciutat Jardí

Ciutat Jardí

Clavaris

Clavaris

Comissió Mixta de Reclutament

Comissió Mixta de Reclutament

Comptabilitat

Comptabilitat

Comptabilitat

Comptabilitat

Comptabilitat de la Festa del Beat Ramon Llull

Comptabilitat de la Festa del Beat Ramon Llull

Comptes corrents i dipòsits bancaris

Comptes corrents i dipòsits bancaris

Comptes de matrícules

Comptes de matrícules

Comptes del recaptador

Comptes del recaptador

Comptes i justificants de despeses

Comptes i justificants de despeses

Concerts amb altres institucions

Concerts amb altres institucions

Concessions de crèdits del Pòsit agrícola

Concessions de crèdits del Pòsit agrícola

Consells de Família, Herències i Emancipacions

Consells de Família, Herències i Emancipacions

Construccions etnològiques

Construccions etnològiques

Contribucions de la sal, tabac, usos i consums

Contribucions de la sal, tabac, usos i consums

Contribucions especials

Contribucions especials

Contribucions extraordinaries

Contribucions extraordinaries

Contribució d'edificis i solars

Contribució d'edificis i solars

Contribució d'immobles, conreus i ramaderia

Contribució d'immobles, conreus i ramaderia

Contribució de la riquesa rústica

Contribució de la riquesa rústica

Contribució de la riquesa rústica i pecuària

Contribució de la riquesa rústica i pecuària

Contribució de la riquesa urbana

Contribució de la riquesa urbana

Contribució de la sal

Contribució de la sal

Contribució de quota fixa

Contribució de quota fixa

Contribució de quota fixa

Contribució de quota fixa

Contribució de transport

Contribució de transport

Contribució del tabac

Contribució del tabac

Contribució general

Contribució general

Contribució industrial i de comerç

Contribució industrial i de comerç

Contribució industrial i de comerç

Contribució industrial i de comerç

Contribució territorial

Contribució territorial

Contribució territorial

Contribució territorial

Convenis

Convenis

Convocatòries

Convocatòries

Convocatòries de places vacants

Convocatòries de places vacants

Corresondència amb el jutjat de primera instància i Capitania del Port

Corresondència amb el jutjat de primera instància i Capitania del Port

Correspondencia con varios comisionados en el cordón, y partes de los Lazaret...

Correspondencia con varios comisionados en el cordón, y partes de los Lazaretos. Año 1820

Correspondència

Correspondència

Correspondència

Correspondència

Correspondència

Correspondència

Correspondència

Correspondència

Correspondència

Correspondència

Correspondència

Correspondència

Correspondència

Correspondència

Correspondència

Correspondència

Correspondència

Correspondència

Correspondència

Correspondència

Correspondència

Correspondència

Correspondència

Correspondència

Correspondència

Correspondència

Correspondència

Correspondència

Correspondència

Correspondència

Correspondència

Correspondència

Correspondència

Correspondència

Correspondència

Correspondència

Correspondència Antoni Torrandell

Correspondència Antoni Torrandell

Correspondència Bernat Torrandell

Correspondència Bernat Torrandell

Correspondència amb Antonio Canelas

Correspondència amb Antonio Canelas

Correspondència amb Artà

Correspondència amb Artà

Correspondència amb Buenaventura Casals

Correspondència amb Buenaventura Casals

Correspondència amb Capdepera

Correspondència amb Capdepera

Correspondència amb Intendència

Correspondència amb Intendència

Correspondència amb Jaime Bañols, comissionat

Correspondència amb Jaime Bañols, comissionat

Correspondència amb José Ferrer - inspector

Correspondència amb José Ferrer - inspector

Correspondència amb Juan Lliteras

Correspondència amb Juan Lliteras

Correspondència amb Mariano Ferrer

Correspondència amb Mariano Ferrer

Correspondència amb Miguel Pascual

Correspondència amb Miguel Pascual

Correspondència amb Pascual Saco

Correspondència amb Pascual Saco

Correspondència amb Pedro Rodríguez - inspector

Correspondència amb Pedro Rodríguez - inspector

Correspondència amb Rafael Costeras - Inspector segon del cordó

Correspondència amb Rafael Costeras - Inspector segon del cordó

Correspondència amb Reials Acadèmies

Correspondència amb Reials Acadèmies

Correspondència amb Sant Llorenç

Correspondència amb Sant Llorenç

Correspondència amb Son Servera

Correspondència amb Son Servera

Correspondència amb altres autoritats militars

Correspondència amb altres autoritats militars

Correspondència amb el Bisbat de Mallorca

Correspondència amb el Bisbat de Mallorca

Correspondència amb el Capità/Comandant General

Correspondència amb el Capità/Comandant General

Correspondència amb el Jefe Político de la província

Correspondència amb el Jefe Político de la província

Correspondència amb el Ministerio de Educación y Ciencia

Correspondència amb el Ministerio de Educación y Ciencia

Correspondència amb el Ministerio de Fomento/Instrucción Pública

Correspondència amb el Ministerio de Fomento/Instrucción Pública

Correspondència amb el consolat de comerç

Correspondència amb el consolat de comerç

Correspondència amb el jutge de partit de Manacor

Correspondència amb el jutge de partit de Manacor

Correspondència amb els governs provincials i autonòmics de les Illes Balears

Correspondència amb els governs provincials i autonòmics de les Illes Balears

Correspondència amb els pobles de les Illes. Ajuntaments i Subdelegacions de ...

Correspondència amb els pobles de les Illes. Ajuntaments i Subdelegacions de Sanitat

Correspondència amb inspectors diversos del cordó al llarg de l'any 1821

Correspondència amb inspectors diversos del cordó al llarg de l'any 1821

Correspondència amb l'Administrador de Correus

Correspondència amb l'Administrador de Correus

Correspondència amb l'Ajuntament de Palma

Correspondència amb l'Ajuntament de Palma

Correspondència amb l'Ajuntament de Palma

Correspondència amb l'Ajuntament de Palma

Correspondència amb l'Audiència Territorial

Correspondència amb l'Audiència Territorial

Correspondència amb la Diputació Provincial

Correspondència amb la Diputació Provincial

Correspondència amb la Junta Municipal de Sanitat de Palma

Correspondència amb la Junta Municipal de Sanitat de Palma

Correspondència amb la Junta Provincial de Sanitat de les Illes Balears

Correspondència amb la Junta Provincial de Sanitat de les Illes Balears

Correspondència amb la Real Academia Nacional de Medicina

Correspondència amb la Real Academia Nacional de Medicina

Correspondència amb les autoritats sanitàries estatals

Correspondència amb les autoritats sanitàries estatals

Correspondència amb les comissions i seccions de l'Acadèmia

Correspondència amb les comissions i seccions de l'Acadèmia
Resultats 101 a 200 de 608