Showing 19301 results

Archival description
Print preview View:

7748 results with digital objects Show results with digital objects

Reemplaç Exèrcit 1811-112

Reemplaç Exèrcit 1811-112

Carpetilles per guardar la documentació de cada acte de conciliació

Carpetilles per guardar la documentació de cada acte de conciliació

Llibre resum de la riquesa

Llibre resum de la riquesa

Declaracions de l'impost de circulació 196.

Declaracions de l'impost de circulació 196.

Cédules de propietat del cadastre de riquesa rústica

Cédules de propietat del cadastre de riquesa rústica

Cédules de propietat del cadastre de riquesa rústica

Cédules de propietat del cadastre de riquesa rústica

Cédules de propietat del cadastre de riquesa rústica

Cédules de propietat del cadastre de riquesa rústica

Testimonis de condemna

Testimonis de condemna

Altes-baixes vehicles

Altes-baixes vehicles

Revisió normes subsidiàries 2000-2001

Revisió normes subsidiàries 2000-2001

Actes

Actes

LLibre de registre general de sortida

LLibre de registre general de sortida

Expedients de plus-vàlua 1951-1956

Expedients de plus-vàlua 1951-1956

Cadastre parcel.lari de la riquesa rústica

Cadastre parcel.lari de la riquesa rústica
Llibre Comú de la Cúria 1305-1338
Llibre Comú de la Cúria 1305-1338

Llibre Comú de la Cúria

Llibre Comú de la Cúria

Fons Municipal Històric de Montuiri

Fons Municipal Històric de Montuiri
Correspondència 1321-1495
Correspondència 1321-1495

Correspondència de la Cúria

Correspondència de la Cúria

Fons Pergamins

Fons Pergamins
Pergamí 1
Pergamí 1
Llibre Comú de la Cúria 1338-1350
Llibre Comú de la Cúria 1338-1350

Llibres d'empares

Llibres d'empares

Llibre d'empares

Llibre d'empares

Llibre d'empares

Llibre d'empares
Llibre Comú de la Cúria 1348-1355
Llibre Comú de la Cúria 1348-1355
Pergamí 2
Pergamí 2
Llibre Comú de la Cúria 1356-1359
Llibre Comú de la Cúria 1356-1359
Llibre de judicis criminals
Llibre de judicis criminals

Llibres de judicis

Llibres de judicis
Llibre Comú de la Cúria 1359-1365
Llibre Comú de la Cúria 1359-1365

Llibres de subhastes

Llibres de subhastes

Llibre de subhastes

Llibre de subhastes

Llibre d'obligacions

Llibre d'obligacions

Llibre d'obligacions

Llibre d'obligacions
Llibre Comú de la Cúria 1372-1393
Llibre Comú de la Cúria 1372-1393
Pergamí 3
Pergamí 3
Llibre Comú de la Cúria 1374-1386
Llibre Comú de la Cúria 1374-1386
Pergamí 4
Pergamí 4
Llibre Comú de la Cúria 1379-1387
Llibre Comú de la Cúria 1379-1387
Llibre Comú de la Cúria 1379-1395
Llibre Comú de la Cúria 1379-1395
Pergamí 6
Pergamí 6
Pergamí 5
Pergamí 5
Llibre de judicis
Llibre de judicis
Pergamí 7
Pergamí 7

Testimonis

Testimonis

Llibre de testimonis 1387

Llibre de testimonis 1387
Llibre Comú de la Cúria 1388
Llibre Comú de la Cúria 1388

Llibre d'albarans del clavari

Llibre d'albarans del clavari
Llibre Comú de la Cúria 1389
Llibre Comú de la Cúria 1389
Llibre Comú de la Cúria 1390-1399
Llibre Comú de la Cúria 1390-1399
Llibres de judicis
Llibres de judicis
Llibre Comú de la Cúria 1400-1405
Llibre Comú de la Cúria 1400-1405
Pergamí 12
Pergamí 12
Pergamí 13
Pergamí 13
Llibre Comú de la Cúria 1406-1410
Llibre Comú de la Cúria 1406-1410
Pergamí 14
Pergamí 14

Contractes per a la contribució d'immobles, conreus i ramaderia

Contractes per a la contribució d'immobles, conreus i ramaderia
Pergamí 15
Pergamí 15
Llibre Comú de la Cúria 1410-1415
Llibre Comú de la Cúria 1410-1415
Pergamí 18
Pergamí 18
Pergamí 16
Pergamí 16
Pergamí 17
Pergamí 17

Certificacions

Certificacions
Llibre Comú de la Cúria 1414-1415
Llibre Comú de la Cúria 1414-1415

Llibre Comú de la Cúria 1415-1417

Llibre Comú de la Cúria 1415-1417
Llibre d'adjudicacions
Llibre d'adjudicacions

Llibre d'adjudicacions

Llibre d'adjudicacions
Llibre Comú de la Cúria 1418-1421
Llibre Comú de la Cúria 1418-1421
Llibre Comú de la Cúria 1422-1444
Llibre Comú de la Cúria 1422-1444
Pergamí 19
Pergamí 19
Pergamí 20
Pergamí 20

Llibre de la Cúria del Mostassaf

Llibre de la Cúria del Mostassaf
Llibre Comú de la Cúria 1432-1433
Llibre Comú de la Cúria 1432-1433
Llibre Comú de la Cúria 1442-1449
Llibre Comú de la Cúria 1442-1449

Llibre de subhastes

Llibre de subhastes

Llibre d'empares

Llibre d'empares

Llibre d'obligacions

Llibre d'obligacions

Llibres d'enquestes o inquisicions

Llibres d'enquestes o inquisicions

Llibres d'enquestes o inquisicions

Llibres d'enquestes o inquisicions
Llibre Comú de la Cúria 1450-1469
Llibre Comú de la Cúria 1450-1469
Llibre de determinacions de consells 1452-1525
Llibre de determinacions de consells 1452-1525
Pergamí 21
Pergamí 21
Pergamí 22
Pergamí 22

Llibre de subhastes

Llibre de subhastes

Llibre d'empares

Llibre d'empares
Determinació del consell
Determinació del consell

Quadern de talles

Quadern de talles
Llibre Comú de la Cúria 1470-1524
Llibre Comú de la Cúria 1470-1524

Llibre d'obligacions

Llibre d'obligacions

Llibre de subhastes

Llibre de subhastes

Llibre de testimonis 1480-1495

Llibre de testimonis 1480-1495

Plec dels col.lectors de les execucions, penyores i crides 1481

Plec dels col.lectors de les execucions, penyores i crides 1481

Plets

Plets

Plecs dels col.ectors de les execucions, penyores i crides

Plecs dels col.ectors de les execucions, penyores i crides

Llibres de comptes del clavari

Llibres de comptes del clavari
Pergamí 23
Pergamí 23

Llibre de venda d'ovelles

Llibre de venda d'ovelles

Fons Universitat Literària de Mallorca

Fons Universitat Literària de Mallorca

Documents Diversos de la Universitat Literària de Mallorca

Documents Diversos de la Universitat Literària de Mallorca
Results 1 to 100 of 19301