Print preview Close

Showing 8846 results

Archival description
Welcome With digital objects
Print preview View:
Llibre de la Collita 1745-1746
Llibre de la Collita 1745-1746
Llibre de la Collita 1743-1745
Llibre de la Collita 1743-1745
Llibre del Fogatje 1739
Llibre del Fogatje 1739
Visindari 1736
Visindari 1736
Llibre del Blat i l'Ordi 1736?
Llibre del Blat i l'Ordi 1736?
Visindari 1737
Visindari 1737
Visindari 1734
Visindari 1734
Talla 1732
Talla 1732
Talla 1731
Talla 1731
Talla 1730
Talla 1730
Llibre del Fogatje 1727
Llibre del Fogatje 1727
Llibre del Blat i l'Ordi 1705
Llibre del Blat i l'Ordi 1705
Cala Santanyí
Cala Santanyí
Cala Santanyí
Cala Santanyí
Cala Santanyí
Cala Santanyí
Cala Santanyí
Cala Santanyí
Es Pontàs
Es Pontàs
Publicacions diverses
Publicacions diverses
FOTOS. Semanario gráfico de reportajes
FOTOS. Semanario gráfico de reportajes
Llibre dels talles de l’Església i de la fortalesa i extraordinaris de la Parròquia de Deià 1633-1645 (25)
Llibre dels talles de l’Església i de la fortalesa i extraordinaris de la Parròquia de Deià 1633-1645 (25)
Llibre de provisions de .... la Cort .... de la vila de Deià 1708-1708 (28)
Llibre de provisions de .... la Cort .... de la vila de Deià 1708-1708 (28)
Llibre de Sentències de Clavaris i Exactors 1724-1752 (24)
Llibre de Sentències de Clavaris i Exactors 1724-1752 (24)
Llibre de provisions i altres actes de la Cúria Reial de la Vila de Deià 1718-1751 (27)
Llibre de provisions i altres actes de la Cúria Reial de la Vila de Deià 1718-1751 (27)
Llibre de registre de pòlisses 1749-1791 (5)
Llibre de registre de pòlisses 1749-1791 (5)
Llibre de clavaria de la Vila de Deyà 1649-1649 (35)
Llibre de clavaria de la Vila de Deyà 1649-1649 (35)
Llibre de comptes de la vila de Deià 1540-1540 (16)
Llibre de comptes de la vila de Deià 1540-1540 (16)
Llibre de consell de la vila de Deià 1689-1716 (3)
Llibre de consell de la vila de Deià 1689-1716 (3)
Llibre de comptes de la Vila de Deià 1623-1669 (7)
Llibre de comptes de la Vila de Deià 1623-1669 (7)
Llibre dels actes de quitacions i censals reduïts de la vila de Deià 1641-1641 (10)
Llibre dels actes de quitacions i censals reduïts de la vila de Deià 1641-1641 (10)
Llibre de pòlisses de la vila de Deià 1694-1699 (32)
Llibre de pòlisses de la vila de Deià 1694-1699 (32)
Llibre de cadastre 1580-1580 (33)
Llibre de cadastre 1580-1580 (33)
Llibre de Repartiments 1730-1771 (2)
Llibre de Repartiments 1730-1771 (2)
Llibre de manaments i dipòsits 1718-1751 (8)
Llibre de manaments i dipòsits 1718-1751 (8)
Beneficència 1721-1942 (582)
Beneficència 1721-1942 (582)
Salconduits 1939-1947 (585b)
Salconduits 1939-1947 (585b)
Llibre de criminals 1721-1739 (9)
Llibre de criminals 1721-1739 (9)
Cens de població general 1887-1924 (618)
Cens de població general 1887-1924 (618)
Padrons veïns 1899-1924 (559)
Padrons veïns 1899-1924 (559)
Estadístiques militars 1889-1922 (634b)
Estadístiques militars 1889-1922 (634b)
Defensa. Allistament i sortejos 1703-1844 (634)
Defensa. Allistament i sortejos 1703-1844 (634)
Serveis mensuals: ramaderia sacrificada 1949-1956 (585)
Serveis mensuals: ramaderia sacrificada 1949-1956 (585)
Llibre de registre del bestiar que s’ha mort en la carnisseria 1747-1747 (26)
Llibre de registre del bestiar que s’ha mort en la carnisseria 1747-1747 (26)
INVENTARI DE L’ARXIU MUNICIPAL DE DEIÀ 2019
INVENTARI DE L’ARXIU MUNICIPAL DE DEIÀ 2019
Llibre ...d’ordres de la vila de Deià 1624-1636 (13)
Llibre ...d’ordres de la vila de Deià 1624-1636 (13)
Llibre de registre d’ordres 1747-1759 (4)
Llibre de registre d’ordres 1747-1759 (4)
Pragmàtiques, Reials Cèdules, Reials Provisions, Sancions, etc... 1768-1800 (93)
Pragmàtiques, Reials Cèdules, Reials Provisions, Sancions, etc... 1768-1800 (93)
Junta Provincial de Beneficència 1962-1982 (585c)
Junta Provincial de Beneficència 1962-1982 (585c)
Llibre d'actes de sessions de l'Ajuntament 1941-1941 (71)
Llibre d'actes de sessions de l'Ajuntament 1941-1941 (71)
Llibre d'actes de sessions de l'Ajuntament 1939-1941 (70)
Llibre d'actes de sessions de l'Ajuntament 1939-1941 (70)
Llibre d'actes de sessions de l'Ajuntament 1934-1936 (67)
Llibre d'actes de sessions de l'Ajuntament 1934-1936 (67)
Comissió gestora. Agrupació Valldemossa-Deià 1936-1938 (124)
Comissió gestora. Agrupació Valldemossa-Deià 1936-1938 (124)
Llibre d'actes de sessions de l'Ajuntament 1931-1933 (65)
Llibre d'actes de sessions de l'Ajuntament 1931-1933 (65)
Llibre d'actes de sessions de l'Ajuntament 1933-1934 (66)
Llibre d'actes de sessions de l'Ajuntament 1933-1934 (66)
Llibre d'actes de sessions de l'Ajuntament 1936-1937 (68)
Llibre d'actes de sessions de l'Ajuntament 1936-1937 (68)
Llibre d'actes de sessions de l'Ajuntament 1937-1939 (69)
Llibre d'actes de sessions de l'Ajuntament 1937-1939 (69)
Llibre de resolucions 1763-1827
Llibre de resolucions 1763-1827
Llibre de determinacions de la Vila de Deià 1718-1758 (1) abans (2)
Llibre de determinacions de la Vila de Deià 1718-1758 (1) abans (2)
Llibre de Manaments, Actes, Informacions i altres de la Vila de Deià 1752-1761 (20)
Llibre de Manaments, Actes, Informacions i altres de la Vila de Deià 1752-1761 (20)
Llibre de Cúria Reial 1641-1696 (36)
Llibre de Cúria Reial 1641-1696 (36)
Llibre la Cort Real de la Vila de Deià 1696-1708 (31)
Llibre la Cort Real de la Vila de Deià 1696-1708 (31)
Llibre d'actes del Consell 1670-1797 (38)
Llibre d'actes del Consell 1670-1797 (38)
Segon Llibre de Consells 1597-1609 (29)
Segon Llibre de Consells 1597-1609 (29)
Llibre de determinacions 1612-1618 (21)
Llibre de determinacions 1612-1618 (21)
Llibre de consells 1608-1612 (12)
Llibre de consells 1608-1612 (12)
Llibre de la parròquia ... de la vila de Deià 1620-1620 (37)
Llibre de la parròquia ... de la vila de Deià 1620-1620 (37)
Llibre de pòlisses del clavari 1581-1582 (355/8)
Llibre de pòlisses del clavari 1581-1582 (355/8)
Llibre de pòlisses del clavari 1745-1763 (355/10)
Llibre de pòlisses del clavari 1745-1763 (355/10)
Llibre de pòlisses del clavari 1772-1778 (355/12)
Llibre de pòlisses del clavari 1772-1778 (355/12)
Llibre de pòlisses del clavari 1548-1550 (355/7)
Llibre de pòlisses del clavari 1548-1550 (355/7)
Llibre de pòlisses del clavari 1691 (355/9)
Llibre de pòlisses del clavari 1691 (355/9)
Llibre de pòlisses del clavari 1757-1766 (355/11)
Llibre de pòlisses del clavari 1757-1766 (355/11)
Llistats de salaris per a la reconstrucció de camins i per a la fàbrica de l'església 1778-1782 (355/6)
Llistats de salaris per a la reconstrucció de camins i per a la fàbrica de l'església 1778-1782 (355/6)
Llibre de dietes i bestretes 1675-1676 (355/4)
Llibre de dietes i bestretes 1675-1676 (355/4)
Llibre de dietes i bestretes 1673-1674 (355/3)
Llibre de dietes i bestretes 1673-1674 (355/3)
Llibre de dietes i bestretes 1683-1684 (355/5)
Llibre de dietes i bestretes 1683-1684 (355/5)
Llibre de repartiment de foment 1688-1729 (354/3)
Llibre de repartiment de foment 1688-1729 (354/3)
Llibre de dietes 1670-1671 (355/2)
Llibre de dietes 1670-1671 (355/2)
Pòlisses i albarans del repartiment de foment 1687-1732 (355/1)
Pòlisses i albarans del repartiment de foment 1687-1732 (355/1)
Llibre de repartiment de foment 1633-1672 (354/1)
Llibre de repartiment de foment 1633-1672 (354/1)
Llibre de repartiment de foment 1588-1611 (353/7)
Llibre de repartiment de foment 1588-1611 (353/7)
Llibre de repartiment de foment 1607-1628 (353/8)
Llibre de repartiment de foment 1607-1628 (353/8)
Llibre de repartiment de foment 1672-1703 (354/2)
Llibre de repartiment de foment 1672-1703 (354/2)
Llibre de los diners patiren en esta vila 1592-1717 (353/6)
Llibre de los diners patiren en esta vila 1592-1717 (353/6)
Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Andreu Bestard 1840 (353/2)
Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Andreu Bestard 1840 (353/2)
Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Josep Columbàs 1842 (353/3)
Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Josep Columbàs 1842 (353/3)
Rebuts varis de Santa Eugènia 1820-1823 (353/5)
Rebuts varis de Santa Eugènia 1820-1823 (353/5)
Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Andreu Bestard 1839 (353/1)
Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Andreu Bestard 1839 (353/1)
Rebuts dels veredes 1817-1818 (353/4)
Rebuts dels veredes 1817-1818 (353/4)
Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Andreu Bestard 1836 (352/10)
Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Andreu Bestard 1836 (352/10)
Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Andreu Bestard 1838 (352/12)
Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Andreu Bestard 1838 (352/12)
Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Montserrat Vich 1832-1833 (352/8)
Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Montserrat Vich 1832-1833 (352/8)
Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Andreu Bestard 1837 (352/11)
Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Andreu Bestard 1837 (352/11)
Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Montserrat Vich 1834-1835 (352/9)
Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Montserrat Vich 1834-1835 (352/9)
Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Andreu Canyelles  1825 (352/6)
Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Andreu Canyelles 1825 (352/6)
Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Miquel Serra  1823 (352/4)
Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Miquel Serra 1823 (352/4)
Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Miquel Serra  1824 (352/5)
Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Miquel Serra 1824 (352/5)
Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Miquel Columbàs 1829-1830 (352/7)
Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Miquel Columbàs 1829-1830 (352/7)
Llibre d'albarans del clavari. Clavari: ?  1820 (352/1)
Llibre d'albarans del clavari. Clavari: ? 1820 (352/1)
Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Pau Fiol 1822-1824 (352/3)
Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Pau Fiol 1822-1824 (352/3)
Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Jaume Mulet  1821-1822 (352/2)
Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Jaume Mulet 1821-1822 (352/2)
Results 1 to 100 of 8846