Es mostren 612 resultats

Descripció arxivística
Subseries
Vista prèvia d'impressió Vista:

12 resultats amb objectes digitals Mostra els resultats amb objectes digitals

Cavalls i montures
Cavalls i montures

Bans i edictes 1717-1974

Bans i edictes 1717-1974
Llicenciats de cavalleria
Llicenciats de cavalleria

Expedients de possessió de finques

Expedients de possessió de finques

Certificats

Certificats

Bestiar sacrificat

Bestiar sacrificat

Actes

Actes

Campanyes de vacunació

Campanyes de vacunació

Almoines

Almoines

Allistament

Allistament

Correspondència

Correspondència

Ajudes municipals

Ajudes municipals

Correspondència

Correspondència

Actes d'arqueig

Actes d'arqueig

Liquidacions a la Mutualitat

Liquidacions a la Mutualitat

Expdients d'eleccions

Expdients d'eleccions

Expedients d'eleccions

Expedients d'eleccions

Expedients de pressuposts extraordinaris

Expedients de pressuposts extraordinaris

Cèdules personals

Cèdules personals

Administració

Administració

Consells de Família, Herències i Emancipacions

Consells de Família, Herències i Emancipacions

Provisions i Providències

Provisions i Providències

Auxiliar d’ingressos

Auxiliar d’ingressos

Convocatòries

Convocatòries

Amillaraments

Amillaraments

Associaciions polítiques culturals

Associaciions polítiques culturals

Llicències i autoritzacions d'auto-taxis i altres vehicles de lloguer

Llicències i autoritzacions d'auto-taxis i altres vehicles de lloguer

Albarans del clavari

Albarans del clavari

Sentències dels oïdors de comptes

Sentències dels oïdors de comptes

Certificacions

Certificacions

Expedients

Expedients

Enterraments

Enterraments

Actes de quintes

Actes de quintes

Convenis

Convenis

Expedients d'eleccions

Expedients d'eleccions

Secretaria General

Secretaria General

Actes de Conciliació

Actes de Conciliació

Administració

Administració

Correspondència, cartes-ordres i exhortaments

Correspondència, cartes-ordres i exhortaments

Rectificacions al Registre Civil

Rectificacions al Registre Civil

Béns de caràcter històric-artístic

Béns de caràcter històric-artístic

Expedients contenciosos administratius

Expedients contenciosos administratius

Denúncies

Denúncies

Llibres del Mostassaf

Llibres del Mostassaf

Certificacions

Certificacions

Expedients de pressuposts ordinaris i comptes municipals

Expedients de pressuposts ordinaris i comptes municipals

Comptes corrents i dipòsits bancaris

Comptes corrents i dipòsits bancaris

Concessions de crèdits del Pòsit agrícola

Concessions de crèdits del Pòsit agrícola

Actes

Actes

Expedients d'eleccions

Expedients d'eleccions

Manaments d'ingrés

Manaments d'ingrés

"Apeos"

"Apeos"

Actes de Conciliació

Actes de Conciliació

Cèdules personals

Cèdules personals

Llibres d'Universitat

Llibres d'Universitat

Llibre de registre general d'entrada

Llibre de registre general d'entrada

Censos

Censos

Inventaris

Inventaris

Delimitació del sòl urbà

Delimitació del sòl urbà

Correspondència

Correspondència

Expedients de ruïna

Expedients de ruïna

Censos d'indústries

Censos d'indústries

Agricultura

Agricultura

Aprofitament forestal

Aprofitament forestal

Activitats culturals

Activitats culturals

Auxiliar de comptes del recaptador

Auxiliar de comptes del recaptador

Censos

Censos

Expedients de referèndums

Expedients de referèndums

Contribucions especials

Contribucions especials

Judicis de Pau

Judicis de Pau

Expedients d'expropiació forçosa

Expedients d'expropiació forçosa

Expedients

Expedients

Expedients de llicències d'obertura

Expedients de llicències d'obertura

Activitats recreatives

Activitats recreatives

Imposts municipals

Imposts municipals

Expedients d'obres

Expedients d'obres

Llicències de voluntariat

Llicències de voluntariat

Taxes Judicials

Taxes Judicials

Actes de Conciliació

Actes de Conciliació

Contribucions de la sal, tabac, usos i consums

Contribucions de la sal, tabac, usos i consums

Diari d'intervenció d'ingressos

Diari d'intervenció d'ingressos

Contribució de quota fixa

Contribució de quota fixa

Comissió Mixta de Reclutament

Comissió Mixta de Reclutament

Expedients

Expedients

Correspondència

Correspondència

Censos sanitaris

Censos sanitaris

Assistència social

Assistència social

Centres escolars

Centres escolars

Expedients

Expedients

Auxiliars d'ingressos

Auxiliars d'ingressos

Liquidacions a la Seguretat Social

Liquidacions a la Seguretat Social

Correspondència: entrades

Correspondència: entrades

Certificats

Certificats

Esborranys d'actes

Esborranys d'actes

Bans i edictes

Bans i edictes

Informes

Informes

Expedients de serveis funeraris

Expedients de serveis funeraris

Correspondència

Correspondència

Correspondència

Correspondència

Llibres de botiga

Llibres de botiga
Resultats 1 a 100 de 612