Imprimir vista previa Cerrar

Mostrando 8192 resultados

Descripción archivística
Unidad documental compuesta
Imprimir vista previa Ver :

592 resultados con objetos digitales Muestra los resultados con objetos digitales

Sin título

Sin título

Sin título

Sin título

Padró d'habitants

Padró d'habitants

Actes de la Junta Instrucció Pública 1859-1924

Actes de la Junta Instrucció Pública 1859-1924

Talla general Juan Pons “Cordella” 1764

Talla general Juan Pons “Cordella” 1764

Certificats 1696-1794

Certificats 1696-1794

Actes Comissió Permanent 1950-1954

Actes Comissió Permanent 1950-1954

Inventari patrimonial 1862-1889

Inventari patrimonial 1862-1889

Estadística ramadera

Estadística ramadera

Registre defuncions 1927-1929, 1941-1961

Registre defuncions 1927-1929, 1941-1961

Elecció batle reial 1762

Elecció batle reial 1762

Actes Junta local de sanitat 1815-1938

Actes Junta local de sanitat 1815-1938

Actes almoïnes parròquia 1595-1614

Actes almoïnes parròquia 1595-1614

Sanitat animal 1904

Sanitat animal 1904

Urbanització Son Barrigó 1914

Urbanització Son Barrigó 1914

Actes d’arques 1866

Actes d’arques 1866

Comptes municipals 1778-1780

Comptes municipals 1778-1780

Balanços 1886-1889

Balanços 1886-1889

Diari d’intervenció d’ingressos 1924-1925

Diari d’intervenció d’ingressos 1924-1925

Diari borrador ingressos 1886-1892

Diari borrador ingressos 1886-1892

Amillarament 184(?)

Amillarament 184(?)

Copia de les Actes

Copia de les Actes
Cadastre 1600
Cadastre 1600

Contribució guerra 1810-1811

Contribució guerra 1810-1811

Cèdules personals 1868-1885

Cèdules personals 1868-1885

Contribució quota fixa 1831-1843

Contribució quota fixa 1831-1843

Contribució general, propis i arbitris 1779-1852

Contribució general, propis i arbitris 1779-1852
Llibre de la Cort Reial 1578-1580
Llibre de la Cort Reial 1578-1580
Actes de Consells 1550-1558 (1)
Actes de Consells 1550-1558 (1)
Actes de Banyalbufar i Esporles 1755-1799 (16)
Actes de Banyalbufar i Esporles 1755-1799 (16)

Correspondència

Correspondència

Visites presó

Visites presó

Audiència verbal

Audiència verbal

Causes Plenàries

Causes Plenàries

Jurisdicció voluntària

Jurisdicció voluntària

Llibre de criminal

Llibre de criminal

Correspondència rebuda

Correspondència rebuda

Jutjat Municipal. Expedients per acreditar la possessió de finques

Jutjat Municipal. Expedients per acreditar la possessió de finques

Llicències per establir plaça com a voluntari

Llicències per establir plaça com a voluntari

Judici de Pau

Judici de Pau

Registre Civil. Avortaments Tom 1

Registre Civil. Avortaments Tom 1

Llibre d'espòsits 1836-1837

Llibre d'espòsits 1836-1837
Crides de la Universitat 1697-1764 (56)
Crides de la Universitat 1697-1764 (56)

Estadística Industrial 1862

Estadística Industrial 1862

Actes de la Junta Inspectora d'Ensenyament

Actes de la Junta Inspectora d'Ensenyament

Correspondència: entrades i sortides

Correspondència: entrades i sortides

Expedient del concert de Duncan Dhu

Expedient del concert de Duncan Dhu

Repartiment del blat de la botiga

Repartiment del blat de la botiga

Estadístiques

Estadístiques

Censos de racionament

Censos de racionament

Comptes del bestiar sacrificat

Comptes del bestiar sacrificat

Actes de la Policia Rural

Actes de la Policia Rural

Fulls d'inscripció per a l'expedició del D.N.I.

Fulls d'inscripció per a l'expedició del D.N.I.

Quadern de fiances del clavari

Quadern de fiances del clavari

Fitxes per a l'expedició de l?impost Municipal de Vehicles

Fitxes per a l'expedició de l?impost Municipal de Vehicles

Expedient de pressa del repartiment general d'utilitats

Expedient de pressa del repartiment general d'utilitats

Correspondència:entrades i sortides

Correspondència:entrades i sortides

Inventaris i balanços 1890

Inventaris i balanços 1890

Al.legacions a la delimitació del sòl urbà 1979

Al.legacions a la delimitació del sòl urbà 1979

Avanços de planejament 1981-1982

Avanços de planejament 1981-1982

Diari d'intervenció de pagaments 1925-1926

Diari d'intervenció de pagaments 1925-1926

Llibre diari d'esborranys d'ingressos 1886-1888

Llibre diari d'esborranys d'ingressos 1886-1888

Expedients de pressuposts extraordinaris 1931-1933

Expedients de pressuposts extraordinaris 1931-1933

Diari d'intervenció d'ingressos 1978-1982

Diari d'intervenció d'ingressos 1978-1982

Llibre general de rendes i exaccions 1978-1982

Llibre general de rendes i exaccions 1978-1982

Correspondència (tributació)

Correspondència (tributació)

Expedient de reclamació sobre recaptació de les contribucions

Expedient de reclamació sobre recaptació de les contribucions

Relació Nominal cédules personals 1905

Relació Nominal cédules personals 1905

Contribució de quota fixa

Contribució de quota fixa

Contribució general

Contribució general

Altes i baixes de l'impost de circulació 1966-1979

Altes i baixes de l'impost de circulació 1966-1979

Inventari dels mobles i material de l'Ajuntament

Inventari dels mobles i material de l'Ajuntament

Censals

Censals

Expedients d'oposicions i concursos

Expedients d'oposicions i concursos

Llibre d'actes de la Comissió d'Ajuda Familiar

Llibre d'actes de la Comissió d'Ajuda Familiar

Informes

Informes

Cens d'inspecció sanitària de llet

Cens d'inspecció sanitària de llet

Estadístiques dels difunts per enfermetat

Estadístiques dels difunts per enfermetat

Pla Director per la gestió de reidus urbans a Mallorca

Pla Director per la gestió de reidus urbans a Mallorca

Actes Junta subsisi familiar

Actes Junta subsisi familiar

Ordenances municipals 1748-1975

Ordenances municipals 1748-1975
Nomenaments i juraments de càrrecs
Nomenaments i juraments de càrrecs

Convocatòries

Convocatòries
LLibre d'actes 1720-1728
LLibre d'actes 1720-1728

Junta Municipal del Cens de població

Junta Municipal del Cens de població

Cens d'habitatges

Cens d'habitatges

Fitxes per elaborar el Padró d'habitants

Fitxes per elaborar el Padró d'habitants

Bans i edictes

Bans i edictes

Documentació vària

Documentació vària

Notificacions

Notificacions

Acords de la Comissió Mixta de Reclutament

Acords de la Comissió Mixta de Reclutament

Registre de passaports

Registre de passaports

Allistaments

Allistaments

Expedient d'ordenació de l'arxiu municipal

Expedient d'ordenació de l'arxiu municipal

Inventari dels immobles de l'Ajuntament

Inventari dels immobles de l'Ajuntament

Certificacions

Certificacions

Correspondència: entrades 1800-1829

Correspondència: entrades 1800-1829

Comptes corrents i diposits bancaris 1983-1996

Comptes corrents i diposits bancaris 1983-1996

Concessions de crèdits 1980-1982

Concessions de crèdits 1980-1982

Llibres de moviments i comunicacions mensuals 1944-1952

Llibres de moviments i comunicacions mensuals 1944-1952
Resultados 1 a 100 de 8192