Print preview Close

Showing 6896 results

Archival description
File
Print preview View:

415 results with digital objects Show results with digital objects

Untitled

Untitled

Untitled

Untitled

Padró d'habitants

Padró d'habitants

Actes de la Junta Instrucció Pública 1859-1924

Actes de la Junta Instrucció Pública 1859-1924

Talla general Juan Pons “Cordella” 1764

Talla general Juan Pons “Cordella” 1764

Certificats 1696-1794

Certificats 1696-1794

Actes Comissió Permanent 1950-1954

Actes Comissió Permanent 1950-1954

Inventari patrimonial 1862-1889

Inventari patrimonial 1862-1889

Estadística ramadera

Estadística ramadera

Registre defuncions 1927-1929, 1941-1961

Registre defuncions 1927-1929, 1941-1961

Elecció batle reial 1762

Elecció batle reial 1762

Actes Junta local de sanitat 1815-1938

Actes Junta local de sanitat 1815-1938

Actes almoïnes parròquia 1595-1614

Actes almoïnes parròquia 1595-1614

Sanitat animal 1904

Sanitat animal 1904

Urbanització Son Barrigó 1914

Urbanització Son Barrigó 1914

Actes d’arques 1866

Actes d’arques 1866

Comptes municipals 1778-1780

Comptes municipals 1778-1780

Balanços 1886-1889

Balanços 1886-1889

Diari d’intervenció d’ingressos 1924-1925

Diari d’intervenció d’ingressos 1924-1925

Diari borrador ingressos 1886-1892

Diari borrador ingressos 1886-1892

Amillarament 184(?)

Amillarament 184(?)

Copia de les Actes

Copia de les Actes
Cadastre 1600
Cadastre 1600

Contribució guerra 1810-1811

Contribució guerra 1810-1811

Cèdules personals 1868-1885

Cèdules personals 1868-1885

Contribució quota fixa 1831-1843

Contribució quota fixa 1831-1843

Contribució general, propis i arbitris 1779-1852

Contribució general, propis i arbitris 1779-1852
Llibre de la Cort Reial 1578-1580
Llibre de la Cort Reial 1578-1580
Actes de Consells 1550-1558 (1)
Actes de Consells 1550-1558 (1)
Actes de Banyalbufar i Esporles 1755-1799 (16)
Actes de Banyalbufar i Esporles 1755-1799 (16)

Correspondència

Correspondència

Visites presó

Visites presó

Audiència verbal

Audiència verbal

Causes Plenàries

Causes Plenàries

Jurisdicció voluntària

Jurisdicció voluntària

Llibre de criminal

Llibre de criminal

Correspondència rebuda

Correspondència rebuda

Jutjat Municipal. Expedients per acreditar la possessió de finques

Jutjat Municipal. Expedients per acreditar la possessió de finques

Llicències per establir plaça com a voluntari

Llicències per establir plaça com a voluntari

Judici de Pau

Judici de Pau

Registre Civil. Avortaments Tom 1

Registre Civil. Avortaments Tom 1

Llibre d'espòsits 1836-1837

Llibre d'espòsits 1836-1837
Crides de la Universitat 1697-1764 (56)
Crides de la Universitat 1697-1764 (56)

Junta Municipal del Cens de població

Junta Municipal del Cens de població

Cens d'habitatges

Cens d'habitatges

Fitxes per elaborar el Padró d'habitants

Fitxes per elaborar el Padró d'habitants

Expedients d'oposicions i concursos

Expedients d'oposicions i concursos

Llibre d'actes de la Comissió d'Ajuda Familiar

Llibre d'actes de la Comissió d'Ajuda Familiar

Informes

Informes

Cens d'inspecció sanitària de llet

Cens d'inspecció sanitària de llet

Allistaments

Allistaments

Expedient d'ordenació de l'arxiu municipal

Expedient d'ordenació de l'arxiu municipal

Inventari dels immobles de l'Ajuntament

Inventari dels immobles de l'Ajuntament

Inventari dels mobles i material de l'Ajuntament

Inventari dels mobles i material de l'Ajuntament

Censals

Censals

Acords de la Comissió Mixta de Reclutament

Acords de la Comissió Mixta de Reclutament

Registre de passaports

Registre de passaports

Bans i edictes

Bans i edictes

Documentació vària

Documentació vària

Notificacions

Notificacions

Diari d'intervenció de pagaments 1925-1926

Diari d'intervenció de pagaments 1925-1926

Llibre diari d'esborranys d'ingressos 1886-1888

Llibre diari d'esborranys d'ingressos 1886-1888

Expedients de pressuposts extraordinaris 1931-1933

Expedients de pressuposts extraordinaris 1931-1933

Diari d'intervenció d'ingressos 1978-1982

Diari d'intervenció d'ingressos 1978-1982

Llibre general de rendes i exaccions 1978-1982

Llibre general de rendes i exaccions 1978-1982

"Apeo"

"Apeo"

Correspondència (tributació)

Correspondència (tributació)

Expedient de reclamació sobre recaptació de les contribucions

Expedient de reclamació sobre recaptació de les contribucions

Relació Nominal cédules personals 1905

Relació Nominal cédules personals 1905

Contribució de quota fixa

Contribució de quota fixa

Contribució general

Contribució general

Expedient del concert de Duncan Dhu

Expedient del concert de Duncan Dhu

Repartiment del blat de la botiga

Repartiment del blat de la botiga

Estadístiques

Estadístiques

Censos de racionament

Censos de racionament

Comptes del bestiar sacrificat

Comptes del bestiar sacrificat

Actes de la Policia Rural

Actes de la Policia Rural

Fulls d'inscripció per a l'expedició del D.N.I.

Fulls d'inscripció per a l'expedició del D.N.I.

Quadern de fiances del clavari

Quadern de fiances del clavari

Correspondència:entrades i sortides

Correspondència:entrades i sortides

Actes Junta subsisi familiar

Actes Junta subsisi familiar

Al.legacions a la delimitació del sòl urbà 1979

Al.legacions a la delimitació del sòl urbà 1979

Avanços de planejament 1981-1982

Avanços de planejament 1981-1982

Inventaris i balanços 1890

Inventaris i balanços 1890

Estadística Industrial 1862

Estadística Industrial 1862

Actes de la Junta Inspectora d'Ensenyament

Actes de la Junta Inspectora d'Ensenyament

Correspondència: entrades i sortides

Correspondència: entrades i sortides

Estadístiques dels difunts per enfermetat

Estadístiques dels difunts per enfermetat

Pla Director per la gestió de reidus urbans a Mallorca

Pla Director per la gestió de reidus urbans a Mallorca
Llibre de judicis criminals
Llibre de judicis criminals

Llibre d'obligacions

Llibre d'obligacions

Llibre de testimonis 1387

Llibre de testimonis 1387

Corresponència: entrades i sortides 1867-1890

Corresponència: entrades i sortides 1867-1890

Certificacions de naixements 1874-1945

Certificacions de naixements 1874-1945

Altes i baixes de l'impost de circulació 1966-1979

Altes i baixes de l'impost de circulació 1966-1979

Actes d'arqueig 1862-1897

Actes d'arqueig 1862-1897

Auxiliar d'ingressos 1911-1913

Auxiliar d'ingressos 1911-1913

Ingressos i despeses 1829-1861

Ingressos i despeses 1829-1861

Ordres i decrets sobre cabals comuns 1815-1829

Ordres i decrets sobre cabals comuns 1815-1829

Major de comptes 1992

Major de comptes 1992
Results 1 to 100 of 6896