Showing 352 results

Archival description
File With digital objects
Print preview View:
Cadastre 1600
Cadastre 1600
Llibre de judicis criminals
Llibre de judicis criminals
Nomenaments i juraments de càrrecs
Nomenaments i juraments de càrrecs
LLibre d'actes 1720-1728
LLibre d'actes 1720-1728
Llibre de la Cort Reial 1578-1580
Llibre de la Cort Reial 1578-1580
Testament Matheu Binimelis 1546
Testament Matheu Binimelis 1546
Consells
Consells
Llibre d'adjudicacions
Llibre d'adjudicacions
Correspondència 1321-1495
Correspondència 1321-1495
Diners i forments 1571
Diners i forments 1571
Llibre de determinacions de consells 1452-1525
Llibre de determinacions de consells 1452-1525
Diners i forments 1585-1607
Diners i forments 1585-1607
Registre reses carnisseria 1736, 1752, 1814-1817
Registre reses carnisseria 1736, 1752, 1814-1817
Llibre de judicis
Llibre de judicis
Llibre de determinacions de consells 1521-1544
Llibre de determinacions de consells 1521-1544
Cadastre 1601
Cadastre 1601
Nomenaments i juraments de càrrecs
Nomenaments i juraments de càrrecs
Llibre d'actes 1739-1791
Llibre d'actes 1739-1791
Pergamí 2
Pergamí 2
Consells
Consells
Llibre d’oïdors de comptes 1596-1610
Llibre d’oïdors de comptes 1596-1610
Correspondència 1497-1799
Correspondència 1497-1799
Llibre de la Cort Reial 1583-1592
Llibre de la Cort Reial 1583-1592
Cadastre 1606-1607
Cadastre 1606-1607
Llibre d'actes 1791-1795
Llibre d'actes 1791-1795
Pergamí 3
Pergamí 3
Consells
Consells
Llibre de provisions i sentències
Llibre de provisions i sentències
Llibre de crides reials
Llibre de crides reials
Llibre de la Cort Reial 1603-1605
Llibre de la Cort Reial 1603-1605
Llibres de judicis
Llibres de judicis
Diners i forments 1607-1612
Diners i forments 1607-1612
Llibre de determinacions de consells 1542-1551
Llibre de determinacions de consells 1542-1551
Llibre d'edictes 1622-1646
Llibre d'edictes 1622-1646
Llibre de la Cort Reial 1606-1607
Llibre de la Cort Reial 1606-1607
Diners i forments 1617-1637
Diners i forments 1617-1637
Llibre de determinacions de consells 1551-1559
Llibre de determinacions de consells 1551-1559
LLibre d'actes 1796-1800
LLibre d'actes 1796-1800
Pergamí 4
Pergamí 4
Consells
Consells
Cadastre 1607
Cadastre 1607
Pergamí 5
Pergamí 5
Consells 1578-1581
Consells 1578-1581
Llibre d'edictes 1646-1651
Llibre d'edictes 1646-1651
Diners i forments 1638-1678
Diners i forments 1638-1678
Cadastre 1610
Cadastre 1610
Llibre de determinacions de consells
Llibre de determinacions de consells
Llibre d'actes
Llibre d'actes
Llibre de la Cort Reial 1617-1620
Llibre de la Cort Reial 1617-1620
Diners i forments 1678-1690
Diners i forments 1678-1690
Llibre d'edictes 1654-1709
Llibre d'edictes 1654-1709
Cadastre 1610
Cadastre 1610
Llibre d'actes
Llibre d'actes
Pergamí 6
Pergamí 6
Consells 1581-1584
Consells 1581-1584
Llibre de determinacions de consells
Llibre de determinacions de consells
Pergamí 7
Pergamí 7
Consells 1585-1600
Consells 1585-1600
Llibre de determinacions de consells
Llibre de determinacions de consells
Llibre de la Cort Reial 1625-1628
Llibre de la Cort Reial 1625-1628
Diners i forments 1690-1691
Diners i forments 1690-1691
Cadastre 1621
Cadastre 1621
Llibre d'actes
Llibre d'actes
Diners i forments 1705, 1711, 1712
Diners i forments 1705, 1711, 1712
Llibre de la Cort Reial 1629-1630
Llibre de la Cort Reial 1629-1630
Llibre d'actes
Llibre d'actes
Pergamí 8
Pergamí 8
Consells 1600-1607
Consells 1600-1607
Llibre de determinacions de consells
Llibre de determinacions de consells
LLlibre de determinacions de consells i d'actes de l'Ajuntament
LLlibre de determinacions de consells i d'actes de l'Ajuntament
Llibre clavaria 1611-1612
Llibre clavaria 1611-1612
Pergamí 9
Pergamí 9
Consells 1607-1611
Consells 1607-1611
Llibre de edictes de la Curia 1630-1632
Llibre de edictes de la Curia 1630-1632
Inventaris 1528-1534
Inventaris 1528-1534
Llibre Comú de la Cúria 1305-1338
Llibre Comú de la Cúria 1305-1338
Libro de actas de las sesiones literarias del Colegio Médico-Farmacéutico (1882-1885)
Libro de actas de las sesiones literarias del Colegio Médico-Farmacéutico (1882-1885)
Juntas Generales Extraordinarias del Colegio Oficial de Médicos de Baleares (1920-1936)
Juntas Generales Extraordinarias del Colegio Oficial de Médicos de Baleares (1920-1936)
Colegio Provincial de Médicos de Baleares. Libro de Actas de la Junta de Gobierno (1917-1925)
Colegio Provincial de Médicos de Baleares. Libro de Actas de la Junta de Gobierno (1917-1925)
Libro de Actas de la Junta Directiva del Colegio Médico-Farmacéutico (1886-1909)
Libro de Actas de la Junta Directiva del Colegio Médico-Farmacéutico (1886-1909)
Sesiones ordinarias y extraordinarias. Juntas Generales (1887-1906)
Sesiones ordinarias y extraordinarias. Juntas Generales (1887-1906)
Libro de Actas. Sección de Titulares. Mallorca (1925-1926)
Libro de Actas. Sección de Titulares. Mallorca (1925-1926)
Pergamí 10
Pergamí 10
Consells 1627-1642
Consells 1627-1642
Determinació del consell
Determinació del consell
Llibre de la Cort Reial 1633-1636
Llibre de la Cort Reial 1633-1636
Llibre de la Curia Real de la vila de Campanet del any 1637 1637-1639
Llibre de la Curia Real de la vila de Campanet del any 1637 1637-1639
Llibre clavaria 1613-1614
Llibre clavaria 1613-1614
Pergamí 11
Pergamí 11
Consells 1641-1652
Consells 1641-1652
Determinacions de consells
Determinacions de consells
Pergamí 12
Pergamí 12
Consells 1653-1691
Consells 1653-1691
Llibre de provisions i sentències
Llibre de provisions i sentències
Determinació de consell
Determinació de consell
Llibre de la Curia Real 1639-1643
Llibre de la Curia Real 1639-1643
Llibre de la Curia Real 1643-1647
Llibre de la Curia Real 1643-1647
Pergamí 13
Pergamí 13
Consells 1691-1718
Consells 1691-1718
Cadastre 1695
Cadastre 1695
Results 1 to 100 of 352