Mostrando 1770 resultados

Descripción archivística
Subserie
Imprimir vista previa Ver :

125 resultados con objetos digitales Muestra los resultados con objetos digitales

Sóller
Sóller
Port de Pollença Hotels
Port de Pollença Hotels
Passeig marítim i la Seu
Passeig marítim i la Seu
Vaixells
Vaixells
Passeig marítim i castell de Bellver
Passeig marítim i castell de Bellver
La Foradada-Miramar
La Foradada-Miramar
Hotels diversos
Hotels diversos
Hotel Mediterráneo
Hotel Mediterráneo
Esborranys d'actes
Esborranys d'actes
Llibre de registre general de sortida
Llibre de registre general de sortida
Contractació
Contractació
Censos d'habitatges
Censos d'habitatges
Actes de quintes
Actes de quintes
Ordres sobre defensa
Ordres sobre defensa
Reclutament
Reclutament
Allistament
Allistament
Expedients d'exempcions
Expedients d'exempcions
Revistes anuals
Revistes anuals
Soldats mobilitzats
Soldats mobilitzats
Requisició militar
Requisició militar
Censos
Censos
Censals
Censals
Expedients de béns
Expedients de béns
Nòmines
Nòmines
Plantilla
Plantilla
Prestacions socials
Prestacions socials
Receptes mèdiques
Receptes mèdiques
Expedients contenciosos administratius
Expedients contenciosos administratius
Expedients
Expedients
Censos sanitaris
Censos sanitaris
Expedients
Expedients
Revisió del Pla Director Sectorial de Pedreres
Revisió del Pla Director Sectorial de Pedreres
Expedients de serveis funeraris
Expedients de serveis funeraris
Registres de sepultures
Registres de sepultures
Pla General d'ordenació urbana
Pla General d'ordenació urbana
Correspondència
Correspondència
Devolució de fiances
Devolució de fiances
Informes
Informes
Llibres del Mostassaf
Llibres del Mostassaf
Agricultura
Agricultura
Correspondència
Correspondència
Mercats
Mercats
Llicències i autoritzacions d'auto-taxis i altres vehicles de lloguer
Llicències i autoritzacions d'auto-taxis i altres vehicles de lloguer
Pòlisses del clavari
Pòlisses del clavari
Emprèstits
Emprèstits
Correspondència
Correspondència
Registre de factures
Registre de factures
Diari d'esborrany d'ingressos i pagaments
Diari d'esborrany d'ingressos i pagaments
Llibres generals de rendes i exaccions
Llibres generals de rendes i exaccions
Apeos
Apeos
Normativa
Normativa
Contribució de quota fixa
Contribució de quota fixa
Contribució de la riquesa rústica
Contribució de la riquesa rústica
Junta Pericial i Municipal
Junta Pericial i Municipal
Contribucions extraordinaries
Contribucions extraordinaries
Delme
Delme
"Paja y utensilios"
"Paja y utensilios"
Contribucions especials
Contribucions especials
Manaments d'ingrés
Manaments d'ingrés
Actes
Actes
Arxius Particulars
Arxius Particulars
Altres arxius particulars
Altres arxius particulars
Jurisdicció contenciosa civil i penal
Jurisdicció contenciosa civil i penal
Naixements
Naixements
Matrimonis
Matrimonis
Avortaments
Avortaments
Imposts municipals
Imposts municipals
Rosecs
Rosecs
Actes d'arqueig
Actes d'arqueig
Auxiliar de despeses
Auxiliar de despeses
Llibres majors
Llibres majors
Nòmines
Nòmines
Comptes del recaptador
Comptes del recaptador
Registre de recaptació
Registre de recaptació
Liquidacions
Liquidacions
Extractes de comptes corrents
Extractes de comptes corrents
Censos
Censos
Registre de Faltes d'Assistència de l'Escola Normal Masculina de Mestres
Registre de Faltes d'Assistència de l'Escola Normal Masculina de Mestres
Certificats de Pràctiques de l'Escola Normal Masculina de Mestres
Certificats de Pràctiques de l'Escola Normal Masculina de Mestres
Registre de Pràctiques de l'Escola Normal Masculina de Mestres
Registre de Pràctiques de l'Escola Normal Masculina de Mestres
Llistes d'Exàmens de l'Escola Normal Masculina de Mestres
Llistes d'Exàmens de l'Escola Normal Masculina de Mestres
Expedients de Matrícules de l'Escola Normal de Mestres Alberta Giménez
Expedients de Matrícules de l'Escola Normal de Mestres Alberta Giménez
Actes d'Exàmens de l'Escola Normal de Mestres Alberta Giménez
Actes d'Exàmens de l'Escola Normal de Mestres Alberta Giménez
Exàmens d'Alumnes Lliures de l'Escola Normal de Mestres Alberta Giménez
Exàmens d'Alumnes Lliures de l'Escola Normal de Mestres Alberta Giménez
Instàncies de Pràctiques de l'Escola Normal Femenina de Mestres
Instàncies de Pràctiques de l'Escola Normal Femenina de Mestres
Registre de Matrícules de l'Escola Normal Femenina de Mestres
Registre de Matrícules de l'Escola Normal Femenina de Mestres
Trasllats de Matrícules de l'Escola Normal Femenina de Mestres
Trasllats de Matrícules de l'Escola Normal Femenina de Mestres
Actes d'Exàmens de l'Escola Normal Femenina de Mestres
Actes d'Exàmens de l'Escola Normal Femenina de Mestres
Registre de Certificats de l'Escola Normal de Magisteri Primari
Registre de Certificats de l'Escola Normal de Magisteri Primari
Memòries de Pràctiques de l'Escola Normal de Magisteri Primari
Memòries de Pràctiques de l'Escola Normal de Magisteri Primari
Història de Mallorca
Història de Mallorca
Material gràfic divers
Material gràfic divers
Fotografies de personatges
Fotografies de personatges
Crítiques musicals
Crítiques musicals
Expedients d'alumnes de fora de Mallorca
Expedients d'alumnes de fora de Mallorca
Expedients individuals d'alumnes
Expedients individuals d'alumnes
Expedients d'alumnes del Real Seminari
Expedients d'alumnes del Real Seminari
Documents Diversos relacionats amb l'alumnat
Documents Diversos relacionats amb l'alumnat
Edictes per a matrícules i relacions de matriculats
Edictes per a matrícules i relacions de matriculats
Correspondència amb els pobles de les Illes. Ajuntaments i Subdelegacions de Sanitat
Correspondència amb els pobles de les Illes. Ajuntaments i Subdelegacions de Sanitat
Resultados 1 a 100 de 1770