Showing 1770 results

Archival description
Subseries
Print preview View:

125 results with digital objects Show results with digital objects

Llibres d'Universitat
Llibres d'Universitat
Auxiliar d’ingressos
Auxiliar d’ingressos
Auxiliar de despeses
Auxiliar de despeses
Auxiliar d’ingressos i despeses
Auxiliar d’ingressos i despeses
Diari d’intervenció d’ingressos
Diari d’intervenció d’ingressos
Diari d'intervenció de despeses
Diari d'intervenció de despeses
Registre d’ingressos i despeses
Registre d’ingressos i despeses
Diari borrador d'ingressos i despeses
Diari borrador d'ingressos i despeses
Cèdules personals
Cèdules personals
Contribucions de la sal, tabac, usos i consums
Contribucions de la sal, tabac, usos i consums
Contribució de quota fixa
Contribució de quota fixa
Contribució industrial i de comerç
Contribució industrial i de comerç
Contribució de transport
Contribució de transport
Repartiment general d’utilitats
Repartiment general d’utilitats
Contribució territorial
Contribució territorial
Certificats
Certificats
Taxes Judicials
Taxes Judicials
Correspondència
Correspondència
Multes
Multes
Visites
Visites
Provisions i Providències
Provisions i Providències
Actes de Conciliació
Actes de Conciliació
Judicis Verbals o de Faltes
Judicis Verbals o de Faltes
Expedients Verbals
Expedients Verbals
Causes Plenàries
Causes Plenàries
Judicis de Suplicació
Judicis de Suplicació
Judicis d'Apel-lació
Judicis d'Apel-lació
Expedients de Causes Criminals i Llibre de Criminals
Expedients de Causes Criminals i Llibre de Criminals
Jurisdiccións voluntàries
Jurisdiccións voluntàries
Ban i Penes
Ban i Penes
Administració
Administració
Certificats
Certificats
Comptabilitat
Comptabilitat
Correspondència
Correspondència
Consells de Família, Herències i Emancipacions
Consells de Família, Herències i Emancipacions
Actes de Conciliació
Actes de Conciliació
Judicis Verbals o de Faltes
Judicis Verbals o de Faltes
Penes, Testimonis de Condemna i Llicències presidiàries
Penes, Testimonis de Condemna i Llicències presidiàries
Expedients de possessió de finques
Expedients de possessió de finques
Llicències de voluntariat
Llicències de voluntariat
Inventaris Judicials
Inventaris Judicials
Administració
Administració
Correspondència
Correspondència
Comptabilitat
Comptabilitat
Actes de Conciliació
Actes de Conciliació
Judicis de Pau
Judicis de Pau
Judicis Verbals o de Faltes
Judicis Verbals o de Faltes
Llibres d'actes d'arqueig
Llibres d'actes d'arqueig
Llibres de caixa
Llibres de caixa
Balanços i comptes de resultats
Balanços i comptes de resultats
Valors independents i auxiliars del pressupost
Valors independents i auxiliars del pressupost
Manaments d'ingrés i de pagament
Manaments d'ingrés i de pagament
Auxiliar de despeses
Auxiliar de despeses
Auxiliar de pagaments
Auxiliar de pagaments
Auxiliar d'ingressos
Auxiliar d'ingressos
Llibres diaris d'ingressos i despeses
Llibres diaris d'ingressos i despeses
Diari d'intervenció d'ingressos
Diari d'intervenció d'ingressos
Diari d'intervenció de pagaments
Diari d'intervenció de pagaments
General de despeses
General de despeses
Registre d'ingressos i de pagament
Registre d'ingressos i de pagament
Rendes i exaccions
Rendes i exaccions
Diari d'esborranys de despeses
Diari d'esborranys de despeses
Llibre de valors independents i auxiliars
Llibre de valors independents i auxiliars
Estats d'execució no pressupostats
Estats d'execució no pressupostats
Expedients de modificacions de crèdit
Expedients de modificacions de crèdit
Cadastre i capbreu
Cadastre i capbreu
Plus-vàlues
Plus-vàlues
Contribució urbana, rústica i pecuaria
Contribució urbana, rústica i pecuaria
Contribució industrial
Contribució industrial
Contribució de vehicles
Contribució de vehicles
Prestació personal
Prestació personal
Altres contribucions
Altres contribucions
Arbitris i exaccions municipals
Arbitris i exaccions municipals
Rendes i exaccions
Rendes i exaccions
Generals
Generals
Comunes
Comunes
Reals
Reals
Ordinàries i municipals
Ordinàries i municipals
Extraordinàries
Extraordinàries
Guàrdies marítimes
Guàrdies marítimes
"Veindari", talles de palla i utensilis
"Veindari", talles de palla i utensilis
Propis i arbitris
Propis i arbitris
Productes estancats
Productes estancats
Talla dels salaris dels metges
Talla dels salaris dels metges
Talles del "Camí Real"
Talles del "Camí Real"
Talles del cens de Son Borguny
Talles del cens de Son Borguny
Culte i clero
Culte i clero
Talles
Talles
Bans i Edictes
Bans i Edictes
Certificacions
Certificacions
Correspondència
Correspondència
Decrets
Decrets
Instàncies
Instàncies
Expedients governatius
Expedients governatius
Ordenances municipals
Ordenances municipals
Ordres i disposicions
Ordres i disposicions
Protocol
Protocol
Registre de multes
Registre de multes
Resolucions de Batlia
Resolucions de Batlia
Buit per ara
Buit per ara
Results 1 to 100 of 1770