Showing 214 results

Archival description
Subfonds
Print preview View:

1 results with digital objects Show results with digital objects

Biblioteca Moviment. Consells Locals
Biblioteca Moviment. Consells Locals
Acció i òrgans de govern
Acció i òrgans de govern
Universitat
Universitat
Batlia
Batlia
Gabinet de Batlia
Gabinet de Batlia
Ple municipal
Ple municipal
Ple
Ple
Comissions
Comissions
Comissió municipal permanent
Comissió municipal permanent
Junta Municipal de vocals associats
Junta Municipal de vocals associats
Administració
Administració
Secretaria general
Secretaria general
Secretaria
Secretaria
Registre general
Registre general
Patrimoni
Patrimoni
Registre de béns
Registre de béns
Búger
Búger
Béns eclesiàstics
Béns eclesiàstics
Personal
Personal
Plantilla
Plantilla
Serveis
Serveis
Abastament, mercat i escorxador
Abastament, mercat i escorxador
Abastaments
Abastaments
Escorxador
Escorxador
Agricultura, ramaderia, pesca i caça
Agricultura, ramaderia, pesca i caça
Junta agrícola
Junta agrícola
Junta ramadera
Junta ramadera
Cementiri
Cementiri
Administració
Administració
Cultura
Cultura
Entitats culturals
Entitats culturals
Educació
Educació
Junta municipal d’ensenyament
Junta municipal d’ensenyament
Centres escolars
Centres escolars
Milícies i quintes
Milícies i quintes
Quintes, voluntaris...
Quintes, voluntaris...
Defensa
Defensa
Reemplaçament i padrons
Reemplaçament i padrons
Diversos
Diversos
Població
Població
Junta municipal del cens de població i estadística
Junta municipal del cens de població i estadística
Junta municipal del cens electoral
Junta municipal del cens electoral
Sanejament i medi ambient
Sanejament i medi ambient
Sanitat
Sanitat
Morber
Morber
Llibres de Morberia
Llibres de Morberia
Junta municipal de sanitat
Junta municipal de sanitat
Personal Sanitari
Personal Sanitari
Control sanitari
Control sanitari
Seguretat i atenció ciutadana
Seguretat i atenció ciutadana
Junta local de seguretat ciutadana
Junta local de seguretat ciutadana
Junta local de policia local
Junta local de policia local
Serveis socials i beneficiència
Serveis socials i beneficiència
Junta municipal de beneficiència
Junta municipal de beneficiència
Junta municipal de reforma social
Junta municipal de reforma social
Urbanisme i obres
Urbanisme i obres
Urbanisme
Urbanisme
Planejament
Planejament
Obres
Obres
Obres municipals
Obres municipals
Obres particulars
Obres particulars
Economia i Hisenda
Economia i Hisenda
Administració econòmica
Administració econòmica
Clavaria i oïdors de comptes
Clavaria i oïdors de comptes
Imposts, drets i taxes
Imposts, drets i taxes
Comptabilitat
Comptabilitat
Pressuposts i gestió del pressupost
Pressuposts i gestió del pressupost
Operacions financeres passives
Operacions financeres passives
Gestió d’ingressos
Gestió d’ingressos
Recaptació
Recaptació
Diversos
Diversos
Administració de Justícia
Administració de Justícia
Cúria Reial
Cúria Reial
Jutjat Municipal
Jutjat Municipal
Jutjat de Pau
Jutjat de Pau
Registre Civil
Registre Civil
Òrgans de Govern
Òrgans de Govern
Administració
Administració
Serveis
Serveis
Activitats, Obres i Urbanisme
Activitats, Obres i Urbanisme
Economia i Hisenda
Economia i Hisenda
Administració de Justícia
Administració de Justícia
Òrgans de Govern
Òrgans de Govern
Administració
Administració
Serveis
Serveis
Activitats, Obres i Urbanisme
Activitats, Obres i Urbanisme
Economia i Hisenda
Economia i Hisenda
Administració de Justícia
Administració de Justícia
Òrgans de Govern
Òrgans de Govern
Administració General
Administració General
Serveis
Serveis
Urbanisme i obres
Urbanisme i obres
Administració Econòmica
Administració Econòmica
Eleccions
Eleccions
Justícia
Justícia
Arxius particulars i d'Altres institucions
Arxius particulars i d'Altres institucions
Direcció
Direcció
Registres
Registres
Economia
Economia
Material
Material
Results 1 to 100 of 214