Mostrando 172 resultados

Descripción archivística
Valriu Llinàs, Caterina
Imprimir vista previa Ver :
Estudi de les cançons curtes / Margalida Ferrer Cladera i Tonina Villalonga Abraham
Estudi de les cançons curtes / Margalida Ferrer Cladera i Tonina Villalonga Abraham
L'acudit / Catalina Font i Tomeu Amengual
L'acudit / Catalina Font i Tomeu Amengual
Recollida de documents etnopoètics / Marc Lladó Sánchez
Recollida de documents etnopoètics / Marc Lladó Sánchez
Itinerari de llegendes del poble de Valldemossa recollides a ''rondaies mallorquines'' d'en Jordi des racó / Marc Lladó Sánchez
Itinerari de llegendes del poble de Valldemossa recollides a ''rondaies mallorquines'' d'en Jordi des racó / Marc Lladó Sánchez
Treball de camp de recopilació i comentari de 10 documents etnopoètics / Joan Mas Font
Treball de camp de recopilació i comentari de 10 documents etnopoètics / Joan Mas Font
Treball de camp / Josep Arias López
Treball de camp / Josep Arias López
Recopilació de materials etnopoètics / Margalida Cladera Ferrer
Recopilació de materials etnopoètics / Margalida Cladera Ferrer
Els jocs populars i tradicionals / Marc Lladó Sánchez i Joan Mas Font
Els jocs populars i tradicionals / Marc Lladó Sánchez i Joan Mas Font
Cançons populars / Maria Mesquida i Jaume i Marta Juan i Roca
Cançons populars / Maria Mesquida i Jaume i Marta Juan i Roca
Recerca de material etnopoètic / M Nuredunna Planas Gelabert
Recerca de material etnopoètic / M Nuredunna Planas Gelabert
Les rondalles / Maria Faustina Barceló Martorell i Isabel Roig
Les rondalles / Maria Faustina Barceló Martorell i Isabel Roig
Documents etnopoètics / Catalina Maria Serra Vidal
Documents etnopoètics / Catalina Maria Serra Vidal
La llegenda / Catalina Maria Serra Vidal i Carme Kellner Galmés
La llegenda / Catalina Maria Serra Vidal i Carme Kellner Galmés
Els gèneres etnopoètics no orals / Josep árias López
Els gèneres etnopoètics no orals / Josep árias López
Treball de camp: literatura popular / Catalina Font Perelló
Treball de camp: literatura popular / Catalina Font Perelló
Recopilació de documents etnopoètics / Marta Juan i Roca
Recopilació de documents etnopoètics / Marta Juan i Roca
Recopilació de documents etnopoètics / Margalida Mateu Cantallops
Recopilació de documents etnopoètics / Margalida Mateu Cantallops
Refranys populars / Maria del Mar Riera Gelabert i Aida Suñé Vaquer
Refranys populars / Maria del Mar Riera Gelabert i Aida Suñé Vaquer
Recull de materials folklòrics / Carme Kellner Galmés
Recull de materials folklòrics / Carme Kellner Galmés
Itinerari de llegendes del camí vell de Lluc / Joan Mas Font
Itinerari de llegendes del camí vell de Lluc / Joan Mas Font
Itineraris de llegenda / Esperança Mateu Ramis
Itineraris de llegenda / Esperança Mateu Ramis
Endevinalles i embarbussaments / Maria Ripoll Barceló i Maria Melià Maimó
Endevinalles i embarbussaments / Maria Ripoll Barceló i Maria Melià Maimó
Recopilació i comentari de documents etnopoètics / Maria Melià Maimó
Recopilació i comentari de documents etnopoètics / Maria Melià Maimó
Fitxes de produccions etnopoètiques / Maria Mesquida Jaume
Fitxes de produccions etnopoètiques / Maria Mesquida Jaume
Compilació de folklore: recull i interpretació dels gèneres etnopoètics / Aida Suñé Vaquer
Compilació de folklore: recull i interpretació dels gèneres etnopoètics / Aida Suñé Vaquer
Recull de textos folklòrics / Joana Adrover Fluxà
Recull de textos folklòrics / Joana Adrover Fluxà
Recopilació de material etnopoètic / Miquel Noguerol Crespí
Recopilació de material etnopoètic / Miquel Noguerol Crespí
La llegenda sobrenatural i les seves característiques / Miquel Noguerol Crespí i Cecília Maria Simón Crespí
La llegenda sobrenatural i les seves característiques / Miquel Noguerol Crespí i Cecília Maria Simón Crespí
La glosa / Miquel Crespí
La glosa / Miquel Crespí
Produccions etnopoètiques: recollida i tractament / Cristina Rigo Cabot
Produccions etnopoètiques: recollida i tractament / Cristina Rigo Cabot
Recopilació i comentari de documents etnopoètics / Carme Sánchez Alemany
Recopilació i comentari de documents etnopoètics / Carme Sánchez Alemany
Fitxes / Cecília Maria Simón Comas
Fitxes / Cecília Maria Simón Comas
Jocs i cançons infantils populars / Caterina Cardona Cànaves i M Nuredduna Planas Gelabert
Jocs i cançons infantils populars / Caterina Cardona Cànaves i M Nuredduna Planas Gelabert
Recull de documents etnopoètics / Neus Oliver Payeras
Recull de documents etnopoètics / Neus Oliver Payeras
Recopilació de vint documents etnopoètics / Maria Agnès Pons Delacio
Recopilació de vint documents etnopoètics / Maria Agnès Pons Delacio
Gèneres etnopoètics: l'acudit / Catalina Eva Ferrer Martorell i Maria Àngels Pons Delacio
Gèneres etnopoètics: l'acudit / Catalina Eva Ferrer Martorell i Maria Àngels Pons Delacio
Recollida i tractament de produccions etnopoètiques / Catalina Eva Ferrer Martorell
Recollida i tractament de produccions etnopoètiques / Catalina Eva Ferrer Martorell
Recollida de materials etnopoètics / Natàlia Fuster Amengual
Recollida de materials etnopoètics / Natàlia Fuster Amengual
Treballs literatura popular catalana: Les llegendes urbanes i Les cançons / Margalida Ramis Llabrés
Treballs literatura popular catalana: Les llegendes urbanes i Les cançons / Margalida Ramis Llabrés
Fitxes / Marina Valero Mut
Fitxes / Marina Valero Mut
Recollida de produccions etnopoètiques / Francesca Llobera Morro
Recollida de produccions etnopoètiques / Francesca Llobera Morro
Recollida i tractament de material etnopoètic / Miquel Crespí
Recollida i tractament de material etnopoètic / Miquel Crespí
Endevinalles i embarbussaments / Francesca Llobera Morro i Margalida Mateu Cantallops
Endevinalles i embarbussaments / Francesca Llobera Morro i Margalida Mateu Cantallops
Les parèmies / Neus Oliver Payeras i Marina Valero Mut
Les parèmies / Neus Oliver Payeras i Marina Valero Mut
Recerca de material etnopoètic / M Nuredunna Planas Gelabert
Recerca de material etnopoètic / M Nuredunna Planas Gelabert
Les rondalles meravelloses / Cristina Rigo Cabot
Les rondalles meravelloses / Cristina Rigo Cabot
Les cançons llargues / Natàlia Fuster Amengual i Carme Sánchez Alemany
Les cançons llargues / Natàlia Fuster Amengual i Carme Sánchez Alemany
Folklore i folkloristes a Revue catalane i La Veu del Canigó. / Antònia Garí i Orell
Folklore i folkloristes a Revue catalane i La Veu del Canigó. / Antònia Garí i Orell
Aproximació sobre la ciència de la salut i les tècniques populars al refranyer català / Albert Campos Ribot
Aproximació sobre la ciència de la salut i les tècniques populars al refranyer català / Albert Campos Ribot
La cançó popular infantil / Maria Bellver Palou i Laura Vilaprinyó Albareda
La cançó popular infantil / Maria Bellver Palou i Laura Vilaprinyó Albareda
Les llegendes urbanes / Marta Maimó Pérez, Laura Font Solomando i Andra Mihaela Dumitru
Les llegendes urbanes / Marta Maimó Pérez, Laura Font Solomando i Andra Mihaela Dumitru
El folklore a internet / Josep Mir Miquel i Guillem Verdera Pérez
El folklore a internet / Josep Mir Miquel i Guillem Verdera Pérez
Estudi de la paremiologia / Maria Victòria Parra Moyà i Maria del Mar Jaume Simonet
Estudi de la paremiologia / Maria Victòria Parra Moyà i Maria del Mar Jaume Simonet
La rondalla / Antònia Xamena Lliteras, Esperança Mateu Ramis i Eva Maria Vidal Barceló
La rondalla / Antònia Xamena Lliteras, Esperança Mateu Ramis i Eva Maria Vidal Barceló
L'endevinalla i l'embarbussament / Albert Campos Ribot i Antònia Fontirroig Mut
L'endevinalla i l'embarbussament / Albert Campos Ribot i Antònia Fontirroig Mut
Estudi sobre la cançó curta / Maria Victòria del Olmo Serra, Joana Maria Cladera Socies i Maria Cantallops Sánchez
Estudi sobre la cançó curta / Maria Victòria del Olmo Serra, Joana Maria Cladera Socies i Maria Cantallops Sánchez
La llegenda / Aina Perelló Llabrés, Catalina Gelabert Llull i Patrícia Rodríguez Herrada
La llegenda / Aina Perelló Llabrés, Catalina Gelabert Llull i Patrícia Rodríguez Herrada
Glosa (poesia oral improvisada): mètodes d'aprenentatge / Mateu Matas Ordinas
Glosa (poesia oral improvisada): mètodes d'aprenentatge / Mateu Matas Ordinas
Rondalles: el patrimoni de la paraula / Antònia Rullan Coll
Rondalles: el patrimoni de la paraula / Antònia Rullan Coll
Les endevinalles / Antònia Rullan Coll
Les endevinalles / Antònia Rullan Coll
Recull de documents etnopoètics / Maria Antònia Far Pons i Francisca Maria Alzamora Llaneras
Recull de documents etnopoètics / Maria Antònia Far Pons i Francisca Maria Alzamora Llaneras
Recopilació de materials etnopoètics / Maria Antània Moyà i Llucia Màrquez Testa
Recopilació de materials etnopoètics / Maria Antània Moyà i Llucia Màrquez Testa
Monografia sobre Rafel Ginard / Rosari Maria Amorós Martínez
Monografia sobre Rafel Ginard / Rosari Maria Amorós Martínez
Documents etnopoètics / Sebastiana Bover Rosselló
Documents etnopoètics / Sebastiana Bover Rosselló
Reculls etnopoètics / Maria del Mar Riera Gelabert i Maria del Mar Rotger Genovart
Reculls etnopoètics / Maria del Mar Riera Gelabert i Maria del Mar Rotger Genovart
Sobre la inflència de la literatura oral en l'obra de Pau Faner: la relació intertextual entre Es Gorg d'Albranca i El Gorg Blau (1985). / Pilar Arnau i Segarra
Sobre la inflència de la literatura oral en l'obra de Pau Faner: la relació intertextual entre Es Gorg d'Albranca i El Gorg Blau (1985). / Pilar Arnau i Segarra
Recerca, transcripció i comentari de documents etnopoètics / Joan Estelrich Llull
Recerca, transcripció i comentari de documents etnopoètics / Joan Estelrich Llull
Recerca i anàlisi de documents etnopoètics / Maria Ruiz i Elisabet Gayà
Recerca i anàlisi de documents etnopoètics / Maria Ruiz i Elisabet Gayà
Recull de 20 documents etnopoètics / Martina Neus Tous Ribas i Antònia Esteva Socias
Recull de 20 documents etnopoètics / Martina Neus Tous Ribas i Antònia Esteva Socias
Recull etnopoètic / Laura Vilamajor Uriz
Recull etnopoètic / Laura Vilamajor Uriz
Revista Tresor dels avis. / Margalida Coll Llompart
Revista Tresor dels avis. / Margalida Coll Llompart
Mateu Xurí i la glosa. / Marina Valero Mut
Mateu Xurí i la glosa. / Marina Valero Mut
Recull de documents etnopoètics / Christian Sancho Romero
Recull de documents etnopoètics / Christian Sancho Romero
Documents etnopoètics / Rosari Maria Amorós Martínez
Documents etnopoètics / Rosari Maria Amorós Martínez
Endevinalles: estructura i estilística / Maria Antònia Far Pons, Maria del Mar Riera Gelabert i Antònia Esteva Socias
Endevinalles: estructura i estilística / Maria Antònia Far Pons, Maria del Mar Riera Gelabert i Antònia Esteva Socias
Monogràfic / Georgina Mangrané Santos
Monogràfic / Georgina Mangrané Santos
Documents etnopoètics / Irene Zurrón Servera
Documents etnopoètics / Irene Zurrón Servera
Aplec de documents etnopoètics / Marina Bennàsar Mercado
Aplec de documents etnopoètics / Marina Bennàsar Mercado
Aplec de documents etnopoètics / Llucia Serra Ferre
Aplec de documents etnopoètics / Llucia Serra Ferre
Recopilació i comentari de 20 documents etnopoètics / Antoni Martínez Fontanillas
Recopilació i comentari de 20 documents etnopoètics / Antoni Martínez Fontanillas
Llegendes urbanes / Manel Mula Ferrer, Aina Amer Borràs i Neus Sánchez Lendínez
Llegendes urbanes / Manel Mula Ferrer, Aina Amer Borràs i Neus Sánchez Lendínez
Recull de documents etnopoètics / Miquel Rosselló Mesquida
Recull de documents etnopoètics / Miquel Rosselló Mesquida
Els personatges moros a les llegendes de les Illes Balears / Maria Antònia Rotger i Nerea Aneas
Els personatges moros a les llegendes de les Illes Balears / Maria Antònia Rotger i Nerea Aneas
Recull de documents etnopoètics / Neus Sánchez Lendínez
Recull de documents etnopoètics / Neus Sánchez Lendínez
Recull de documents etnopoètics / Francisca Servera Cifo
Recull de documents etnopoètics / Francisca Servera Cifo
L'adaptació de rondalles per a infants. Estudi de cas: La raboa i l'eriçó / Maria Antònia Serra Roig
L'adaptació de rondalles per a infants. Estudi de cas: La raboa i l'eriçó / Maria Antònia Serra Roig
Aplec de documents etnopoètics / Laura Adrover Amez
Aplec de documents etnopoètics / Laura Adrover Amez
Aplec de documents etnopoètics / Agnès Agustina Cerdà Amengual
Aplec de documents etnopoètics / Agnès Agustina Cerdà Amengual
Aplec de documents etnopoètics / Ivan Albesa Costa
Aplec de documents etnopoètics / Ivan Albesa Costa
Recull de documents etnopoètics / Catalina Maria Bonet Bonet
Recull de documents etnopoètics / Catalina Maria Bonet Bonet
Recull de documents etnopoètics / Lídia Bosch Bauçà
Recull de documents etnopoètics / Lídia Bosch Bauçà
Recull de documents etnopoètics / Guillem Caballero Aycart
Recull de documents etnopoètics / Guillem Caballero Aycart
Recerca de documents etnopoètics / Marta Cabot Duran
Recerca de documents etnopoètics / Marta Cabot Duran
Recull de documents etnopoètics / Francisca Castell Orell
Recull de documents etnopoètics / Francisca Castell Orell
Recull de documents etnopoètics / Maria Company Monroig
Recull de documents etnopoètics / Maria Company Monroig
Recull de 20 documents etnopoètics / Maria del Mar Juan Santmartí
Recull de 20 documents etnopoètics / Maria del Mar Juan Santmartí
Documents etnopoètics / Maria Llinàs Mas
Documents etnopoètics / Maria Llinàs Mas
Recull de documents etnopoètics / Manel Mula Ferrer
Recull de documents etnopoètics / Manel Mula Ferrer
Història de vida de Pau Mas i Salom / Marina Valero Mut
Història de vida de Pau Mas i Salom / Marina Valero Mut
Les rondalles d'animals a les Illes Balears. / Antònia Esteva Socias
Les rondalles d'animals a les Illes Balears. / Antònia Esteva Socias
Resultados 1 a 100 de 172