Es mostren 32062 resultats

Descripció arxivística
Vista prèvia d'impressió Vista:

8989 resultats amb objectes digitals Mostra els resultats amb objectes digitals

Comptes del bestiar sacrificat

Comptes del bestiar sacrificat

Plecs de corrals de Montuïri

Plecs de corrals de Montuïri

Recomptes de bestiar

Recomptes de bestiar

Preus de venda de carns

Preus de venda de carns

Relacins de bestiar sacrificat

Relacins de bestiar sacrificat

Sol.licituds d'ajudes per les pluges torrencials

Sol.licituds d'ajudes per les pluges torrencials

Registre d'almoines donades als pobres

Registre d'almoines donades als pobres

Llibre registre de bestiar

Llibre registre de bestiar

Llibre registre de bestiar

Llibre registre de bestiar

Llibre registre de bestiar

Llibre registre de bestiar

Llibre registre de bestiar

Llibre registre de bestiar

Liquidacions a la Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración Local

Liquidacions a la Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración Local

Diari d'intervenció de pagaments i ingressos asfaltat i voravies carrer J

Diari d'intervenció de pagaments i ingressos asfaltat i voravies carrer J

Diari d'intervenció de pagaments i ingressos Camí de Sa Cova

Diari d'intervenció de pagaments i ingressos Camí de Sa Cova

Diari d'intervenció d'ingressos i despeses obres asfaltat Camí Pelut

Diari d'intervenció d'ingressos i despeses obres asfaltat Camí Pelut

Correspondència cupo forçós

Correspondència cupo forçós

Licències animals perillosos 1986-2011

Licències animals perillosos 1986-2011

Receptes

Receptes

Llibre registre de bestiar

Llibre registre de bestiar

Llibre registre de bestiar

Llibre registre de bestiar

Llibre de venda d'ovelles

Llibre de venda d'ovelles

Instàncies sobre ramaderia

Instàncies sobre ramaderia

Declaracions de ramaderia per a cartilla ramadera

Declaracions de ramaderia per a cartilla ramadera

Declaracions de ramat

Declaracions de ramat

Rebuts compra-venda de blat i altres productes

Rebuts compra-venda de blat i altres productes

Censos de cans

Censos de cans

Censos de cans

Censos de cans

Declaracions de ramat

Declaracions de ramat

Registre d'altes i baixes de racionament

Registre d'altes i baixes de racionament

Acta de constitució

Acta de constitució

Llibre registre de llicències de metges

Llibre registre de llicències de metges

Registre de targes

Registre de targes

Cartilles de racionament

Cartilles de racionament

Relació de targes per a l'adquisició de tabac

Relació de targes per a l'adquisició de tabac

Resums d'abastaments de productes varis

Resums d'abastaments de productes varis

Relacions nominals de racionament de blat

Relacions nominals de racionament de blat

Declaracions de queviures

Declaracions de queviures

Relacions nominals de quotes de racionament

Relacions nominals de quotes de racionament

Repartiment de farina

Repartiment de farina

Declaracions i títols de propietat de cereals per al racionament

Declaracions i títols de propietat de cereals per al racionament

Resguards de declaracions

Resguards de declaracions

Declaracions de queviures

Declaracions de queviures

Declaracions de queviures

Declaracions de queviures

Fitxes per formar el padró de clients

Fitxes per formar el padró de clients

Fitxes per formar el padró de clients

Fitxes per formar el padró de clients

Fitxes per formar el padró de clients

Fitxes per formar el padró de clients

Fitxes per formar el padró de clients

Fitxes per formar el padró de clients

Padrons de distribució de queviures

Padrons de distribució de queviures

Cens de racionament

Cens de racionament

Fitxes per formar el padró de clients

Fitxes per formar el padró de clients

Cens de racionament

Cens de racionament

Censos de racionament

Censos de racionament

Cartilles d'avaluació

Cartilles d'avaluació

Estadística dels productes de la terra, hisenda i ramat

Estadística dels productes de la terra, hisenda i ramat

Estadística d'abastaments

Estadística d'abastaments

Resums de parts de moviment de farina

Resums de parts de moviment de farina

Correspondència: entrades i sortides

Correspondència: entrades i sortides

Estadístiques

Estadístiques

Estadístiques

Estadístiques

Correspondència: entrades i sortides

Correspondència: entrades i sortides

Expedients d'ordres

Expedients d'ordres

Ordres i notificacions d'abastaments

Ordres i notificacions d'abastaments

Correspondència: entrades i sortides

Correspondència: entrades i sortides

Llibre de vendes, partides i préstecs de la "Junta Local de Tenedores de...

Llibre de vendes, partides i préstecs de la "Junta Local de Tenedores de Trigo

Junta Local de Reforma Agraria: cens de camperols

Junta Local de Reforma Agraria: cens de camperols

Expedients i certificacions de la Junta Local Agrícola

Expedients i certificacions de la Junta Local Agrícola

Expedient de constitució de la Junta Local Vitivinícola

Expedient de constitució de la Junta Local Vitivinícola

Expedients de la Junta Local Agrícola

Expedients de la Junta Local Agrícola

Certificacions de la Junta Local de Recogida de Cosechas

Certificacions de la Junta Local de Recogida de Cosechas

Acta de constitució de la Junta Local de Recursos

Acta de constitució de la Junta Local de Recursos

Actes de la Comissió Agricultora

Actes de la Comissió Agricultora

Actes de les Juntes Locals

Actes de les Juntes Locals

Registre de molturació de blat

Registre de molturació de blat

Expedient de planta de transformació de fems

Expedient de planta de transformació de fems

Exp. per a l'elaboració del Pla nacional de Vies Provincials

Exp. per a l'elaboració del Pla nacional de Vies Provincials

Expedient servei d'extinció d'incendis

Expedient servei d'extinció d'incendis

Padrons de clients de botigues

Padrons de clients de botigues

Altes i baixes d'establiments detallistes

Altes i baixes d'establiments detallistes

Liquidacions d'articlesper al racionament

Liquidacions d'articlesper al racionament

Liquidacions d'articlesper al racionament

Liquidacions d'articlesper al racionament

Ordres Junta Repartidora de blat de Montuïri

Ordres Junta Repartidora de blat de Montuïri

Resguatrds de declaracions

Resguatrds de declaracions

Resguards de declaracions

Resguards de declaracions

Relacions nominals d'existències dels conreadors

Relacions nominals d'existències dels conreadors

Relacions de propietaris de finques

Relacions de propietaris de finques

Relació nominal de les declaracions de cereals i lleguminoses

Relació nominal de les declaracions de cereals i lleguminoses

Expedients

Expedients

Expedients de nomenaments de funcionaris

Expedients de nomenaments de funcionaris

Expedient i acta d'entrega de la Secretaria

Expedient i acta d'entrega de la Secretaria

Expedients de personal

Expedients de personal

Expedient general de visita del Servicio Provincial de Inspecciones

Expedient general de visita del Servicio Provincial de Inspecciones

Expedients d'adquisició 1926-1959

Expedients d'adquisició 1926-1959

Relacions de propietaris de finques

Relacions de propietaris de finques

Relació de productors de blat i pinsos

Relació de productors de blat i pinsos

Relacions nominals del tabac

Relacions nominals del tabac

Relació nominal sobre la sembra del gra

Relació nominal sobre la sembra del gra

Relacions nominals de propietaris de vinyes per a la defensa de la filoxera

Relacions nominals de propietaris de vinyes per a la defensa de la filoxera

Relació del consum de vi

Relació del consum de vi

Rebuts i abastaments del tabac de Brasil

Rebuts i abastaments del tabac de Brasil

Expedient referent a declaració de cereals

Expedient referent a declaració de cereals
Resultats 1 a 100 de 32062