Showing 2288 results

Archival description
Fons Municipal de Deià
Print preview View:

163 results with digital objects Show results with digital objects

Matrimonis
Matrimonis
Naixements
Naixements
Registre Civil
Registre Civil
Jutjat
Jutjat
Administració de Justícia
Administració de Justícia
Fons Municipal de Deià
Fons Municipal de Deià
Administració
Administració
Patrimoni
Patrimoni
Arxiu Municipal
Arxiu Municipal
Inventari de l'Arxiu Municipal de Deià 2019
Inventari de l'Arxiu Municipal de Deià 2019
Registres, escriptures i inventaris de bens
Registres, escriptures i inventaris de bens
Personal
Personal
Plantilla
Plantilla
Jornals i cotitzacions
Jornals i cotitzacions
Expedients vehicles municipals 1999-2018 (sig 1028/1)
Expedients vehicles municipals 1999-2018 (sig 1028/1)
Contractes laborals no vigents (4) 2005-2018 (sig 776)
Contractes laborals no vigents (4) 2005-2018 (sig 776)
Projecte obra de Projecte condicionament d’accés existent a Parcel·la 388, polígon 2. Exp 22/2012 2012-2018 (1208/8)
Projecte obra de Projecte condicionament d’accés existent a Parcel·la 388, polígon 2. Exp 22/2012 2012-2018 (1208/8)
Contractes laborals no vigents (5) 2001-2017 (sig 777/1)
Contractes laborals no vigents (5) 2001-2017 (sig 777/1)
Projecte obra de Construcció edifici aïllat d'habitatges a Es Clot - Sa Vinya d'es Molí. Exp 10/2008 2008-2017 (1230/1 i 1231)
Projecte obra de Construcció edifici aïllat d'habitatges a Es Clot - Sa Vinya d'es Molí. Exp 10/2008 2008-2017 (1230/1 i 1231)
Activitats, Obres i Urbanisme
Activitats, Obres i Urbanisme
Pla d'Obres i Serveis. Projecte pasarel.la peatonal (tram entre can Carindo i can Quet) i aparcament (Es Clavet) 2013-2016 (sig 1052)
Pla d'Obres i Serveis. Projecte pasarel.la peatonal (tram entre can Carindo i can Quet) i aparcament (Es Clavet) 2013-2016 (sig 1052)
Obres
Obres
Obres municipals
Obres municipals
Infraestructures
Infraestructures
Edificis i espais públics
Edificis i espais públics
Contractes laborals no vigents (3) 2004-2016 (sig 775)
Contractes laborals no vigents (3) 2004-2016 (sig 775)
Neteja pública
Neteja pública
GESBA 1999-2015 (sig 1060)
GESBA 1999-2015 (sig 1060)
Expedients obres majors i menors
Expedients obres majors i menors
Projecte obra de Const. aljub cobert i obres reforma i piscina a Llucalcari "Sa Gavina". Exp 49/2006 2006-2015 (1175/5)
Projecte obra de Const. aljub cobert i obres reforma i piscina a Llucalcari "Sa Gavina". Exp 49/2006 2006-2015 (1175/5)
Serveis
Serveis
Sanejament i medi ambient
Sanejament i medi ambient
Obres particulars
Obres particulars
Expedient Schulte. Dipòsit Els Pins 1973-2015 (sig 1236/1)
Expedient Schulte. Dipòsit Els Pins 1973-2015 (sig 1236/1)
Competència normativa
Competència normativa
Disposicions, bans i pregons
Disposicions, bans i pregons
Òrgans de Govern
Òrgans de Govern
Comptes patrimoni 2000-2014 (sig 1236/4)
Comptes patrimoni 2000-2014 (sig 1236/4)
Expedient contractació treballadora social de Deià i Fornalutx 2014 (sig 1253)
Expedient contractació treballadora social de Deià i Fornalutx 2014 (sig 1253)
Serveis jurídics
Serveis jurídics
Recursos habitatges Llucalcari 1995-201 (sig 1056)
Recursos habitatges Llucalcari 1995-201 (sig 1056)
Expedients d'obra en tramitació judicial 1999-2014 (sig 1240)
Expedients d'obra en tramitació judicial 1999-2014 (sig 1240)
Expedients d'obres enviats a Demarcació de Costes per la seva autorització 2004-2014 (1042)
Expedients d'obres enviats a Demarcació de Costes per la seva autorització 2004-2014 (1042)
Projecte obra de Construcció vivenda unifamiliar aïllada i piscina a S'Empeltada, 8. Exp 05/2014 2014 (1219 i 1220)
Projecte obra de Construcció vivenda unifamiliar aïllada i piscina a S'Empeltada, 8. Exp 05/2014 2014 (1219 i 1220)
Projecte obra de Projecte piscina a Polígon 2, parcel·la 334. Exp 11/2014 2014 (1218/4)
Projecte obra de Projecte piscina a Polígon 2, parcel·la 334. Exp 11/2014 2014 (1218/4)
Projecte obra de Reforma i ampliació habitatge unifamiliar a C/ Beata Sor Francinaina Cirer, 8 - S'empeltada, 2. Exp 41/2014 2014 (1222/1)
Projecte obra de Reforma i ampliació habitatge unifamiliar a C/ Beata Sor Francinaina Cirer, 8 - S'empeltada, 2. Exp 41/2014 2014 (1222/1)
Projectes d'obres menors. Exp. 06/2014 2014 (1216/8)
Projectes d'obres menors. Exp. 06/2014 2014 (1216/8)
Projectes d'obres menors. Exp. 08/2014 2014 (1216/9)
Projectes d'obres menors. Exp. 08/2014 2014 (1216/9)
Projectes d'obres menors. Exp. 58-64/2014 2014 (1223/2-8)
Projectes d'obres menors. Exp. 58-64/2014 2014 (1223/2-8)
Economia i Hisenda
Economia i Hisenda
Cadastre rústica (1). Cèdules de propietat 1980-2014 (sig 1382)
Cadastre rústica (1). Cèdules de propietat 1980-2014 (sig 1382)
Recaptació
Recaptació
Subvencions
Subvencions
Gestió dels ingressos
Gestió dels ingressos
Secretaria general
Secretaria general
Restitució terreny Llucalcari 2013-2014 (sig 1057/1)
Restitució terreny Llucalcari 2013-2014 (sig 1057/1)
Expedients de subvencions 2009-2014 (sig 713)
Expedients de subvencions 2009-2014 (sig 713)
Contractes 1992-2014 (sig 1379)
Contractes 1992-2014 (sig 1379)
Sanitat
Sanitat
Activitats
Activitats
Comptes de recaptació
Comptes de recaptació
Projecte obra de Ampliació vivenda unifamiliar existent a Can Pedro. Urb. Ses Coves de Can Puigserver. Exp 07/2014 2014 (1218/1)
Projecte obra de Ampliació vivenda unifamiliar existent a Can Pedro. Urb. Ses Coves de Can Puigserver. Exp 07/2014 2014 (1218/1)
Projecte obra de Adequació piscina existent en hab. aïllat a aljub a Son Bauçà, 9. Exp 71/2014 2014 (1224/7)
Projecte obra de Adequació piscina existent en hab. aïllat a aljub a Son Bauçà, 9. Exp 71/2014 2014 (1224/7)
Projecte obra de condicionament coberta a Polígon 2, parcel·la 388. Exp 12/2014 2014 (1218/5)
Projecte obra de condicionament coberta a Polígon 2, parcel·la 388. Exp 12/2014 2014 (1218/5)
Projecte obra de Reforma interior a Camí Son Canals, s/n - Hotel La Residencia. Exp 55/2014 2014 (1221/17)
Projecte obra de Reforma interior a Camí Son Canals, s/n - Hotel La Residencia. Exp 55/2014 2014 (1221/17)
Projectes d'obres menors. Exp. 09-10/2014 2014 (1218/2-3)
Projectes d'obres menors. Exp. 09-10/2014 2014 (1218/2-3)
Projectes d'obres menors. Exp. 37-38 i 40/2014 2014 (1221/13-15)
Projectes d'obres menors. Exp. 37-38 i 40/2014 2014 (1221/13-15)
Operacions financeres passives
Operacions financeres passives
Sol·licituds utilització de les dependències municipals 2007-2014 (sig 1229)
Sol·licituds utilització de les dependències municipals 2007-2014 (sig 1229)
Llibre de resolucions de la batlia (tom I) 2014 (sig 916/1)
Llibre de resolucions de la batlia (tom I) 2014 (sig 916/1)
Llibre de resolucions de la batlia (tom II) 2014 (sig 916/2)
Llibre de resolucions de la batlia (tom II) 2014 (sig 916/2)
Contenciosos jurídico-administratius
Contenciosos jurídico-administratius
Contractació
Contractació
Facturació IB Salut 2004-2014 (sig 1378)
Facturació IB Salut 2004-2014 (sig 1378)
Activitats classificades i no classificades
Activitats classificades i no classificades
Recaptació de tributs 2014 (sig 1037)
Recaptació de tributs 2014 (sig 1037)
Projecte obra de Construcció piscina a C/ Teix, 6 "Can Garrido". Exp 57/2014 2014 (1223/1)
Projecte obra de Construcció piscina a C/ Teix, 6 "Can Garrido". Exp 57/2014 2014 (1223/1)
Projecte obra de Construcció vivenda unifamiliar aïllada i piscina a C/ Jaume I, 3 (Can Lluc). Exp 36/2014 2014 (1221/13)
Projecte obra de Construcció vivenda unifamiliar aïllada i piscina a C/ Jaume I, 3 (Can Lluc). Exp 36/2014 2014 (1221/13)
Projecte obra de Reforma i ampliació habitatge unifamiliar aïllat a Sa Penya Rotja. Urb. Ses Coves Can Puigserver, 4. Exp 20/2014 2014 (1218/11)
Projecte obra de Reforma i ampliació habitatge unifamiliar aïllat a Sa Penya Rotja. Urb. Ses Coves Can Puigserver, 4. Exp 20/2014 2014 (1218/11)
Projecte obra de Rehabilitació d'una vivenda unifamiliar entre mitjaneres a Pio XII, 4. Exp 65/2014 2014 (1224/1)
Projecte obra de Rehabilitació d'una vivenda unifamiliar entre mitjaneres a Pio XII, 4. Exp 65/2014 2014 (1224/1)
Projectes d'obres menors. Exp. 01-03/2014 2014 (1216/5-7)
Projectes d'obres menors. Exp. 01-03/2014 2014 (1216/5-7)
Projectes d'obres menors. Exp. 21-34/2014 2014 (1221/1-12)
Projectes d'obres menors. Exp. 21-34/2014 2014 (1221/1-12)
Bancs i comptes corrents
Bancs i comptes corrents
Bancs 2000-2014 (sig 1233)
Bancs 2000-2014 (sig 1233)
Expedients de gestió de sanitat
Expedients de gestió de sanitat
Expedient Vodafone 2004-2014 (sig 1113/1)
Expedient Vodafone 2004-2014 (sig 1113/1)
Cadastre rústica (2). Cèdules de propietat 1980-2014 (1383)
Cadastre rústica (2). Cèdules de propietat 1980-2014 (1383)
Projectes d'obres menors. Exp. 13-19/2014 2014 (1218/5-10)
Projectes d'obres menors. Exp. 13-19/2014 2014 (1218/5-10)
Projectes d'obres menors. Exp. 42-52/2014 2014 (1222/2-10)
Projectes d'obres menors. Exp. 42-52/2014 2014 (1222/2-10)
Projectes d'obres menors. Exp. 56/2014 2014 (1222/11)
Projectes d'obres menors. Exp. 56/2014 2014 (1222/11)
Projectes d'obres menors. Exp. 66-70/2014 2014 (1224/2-6)
Projectes d'obres menors. Exp. 66-70/2014 2014 (1224/2-6)
Projectes d'obres menors. Exp. 72-79/2014 2014 (1224/8-15)
Projectes d'obres menors. Exp. 72-79/2014 2014 (1224/8-15)
Comptabilitat
Comptabilitat
Cadastre
Cadastre
Rústica
Rústica
Convenis
Convenis
Convenis 2008-2014 (sig 1387)
Convenis 2008-2014 (sig 1387)
Oferta, selecció i promoció pública d'ocupació
Oferta, selecció i promoció pública d'ocupació
Projecte restitució terrenys de Llucalcari 2014 (sig 1057/3)
Projecte restitució terrenys de Llucalcari 2014 (sig 1057/3)
Correspondència
Correspondència
Results 1 to 100 of 2288