S'estan mostrant 5164 resultats

Descripció arxivística
Fons Municipal Històric de Montuiri
Vista prèvia d'impressió View:

565 resultats amb objectes digitals Mostra els resultats amb objectes digitals

Correspondència 1321-1495
Correspondència 1321-1495
Ponències sobre el fenomen turístic per desenvolupar els municipis
Ponències sobre el fenomen turístic per desenvolupar els municipis
Condicions del contracte de la concessió del polesportiu 1996
Condicions del contracte de la concessió del polesportiu 1996
Convocatòries 1950-1970
Convocatòries 1950-1970
Esborranys d'actes 1736-1789
Esborranys d'actes 1736-1789
Actes
Actes
Llibre de registre general d'entrada i sortida
Llibre de registre general d'entrada i sortida
Bans i edictes
Bans i edictes
Documentació vària
Documentació vària
Junta de Defensa Pasiva antiaerea
Junta de Defensa Pasiva antiaerea
Acords de la Comissió Mixta de Reclutament
Acords de la Comissió Mixta de Reclutament
Albarans sobre despeses per a la defensa municipal
Albarans sobre despeses per a la defensa municipal
Expedient d'ordenació de l'arxiu municipal
Expedient d'ordenació de l'arxiu municipal
Expedients de personal
Expedients de personal
Expedients d'oposicions i concursos 1995-2008
Expedients d'oposicions i concursos 1995-2008
Reglament de funcionaris de l'Administració Local
Reglament de funcionaris de l'Administració Local
Informes
Informes
Cens d'inspecció sanitària de llet
Cens d'inspecció sanitària de llet
Plecs d'ordres i acords de la Junta Municipal de Sanitat
Plecs d'ordres i acords de la Junta Municipal de Sanitat
Actes de la Junta Municipal de Beneficiència
Actes de la Junta Municipal de Beneficiència
Avanços de planejament 1981-1982
Avanços de planejament 1981-1982
Pla provincial d'ordenació urbanística 1970
Pla provincial d'ordenació urbanística 1970
Planols parcelaris per a la valoració de la contribució territorial urbana 1983
Planols parcelaris per a la valoració de la contribució territorial urbana 1983
Cesió d’un tram de la carretera C-715 a l’Ajuntament 2000-2004
Cesió d’un tram de la carretera C-715 a l’Ajuntament 2000-2004
Relació de propietaris de solars sense edificar s/d
Relació de propietaris de solars sense edificar s/d
Expedients de llicències d'obertura 1894-1967
Expedients de llicències d'obertura 1894-1967
Associacions
Associacions
Llibre de la Cúria del Mostassaf
Llibre de la Cúria del Mostassaf
Llicències d'autoritzacions de transport públic
Llicències d'autoritzacions de transport públic
Llibre d'albarans del clavari 1318 - 1822
Llibre d'albarans del clavari 1318 - 1822
Llibres de comptes del clavari 1483 - 1742
Llibres de comptes del clavari 1483 - 1742
Llibre diari d'ingressos i de pagaments 1862-1879
Llibre diari d'ingressos i de pagaments 1862-1879
Registre de factures 1850-1929
Registre de factures 1850-1929
Llibre diari d'esborranys de despeses 1886-1888
Llibre diari d'esborranys de despeses 1886-1888
Manaments de pagament 1960
Manaments de pagament 1960
Manaments d'ingrés i de pagament 1950
Manaments d'ingrés i de pagament 1950
Ordres 1806 - 1863
Ordres 1806 - 1863
Expedient de reclamació sobre recaptació de les contribucions 1908 - 1927
Expedient de reclamació sobre recaptació de les contribucions 1908 - 1927
Expedients de subhastes d'arbitris municipals 1831 - 1905
Expedients de subhastes d'arbitris municipals 1831 - 1905
Repartiment de contribució 1817
Repartiment de contribució 1817
Documentació per a la formació del cens d'edificis i solars 1950 - 1951
Documentació per a la formació del cens d'edificis i solars 1950 - 1951
Llibre resum de la riquesa [s.d]
Llibre resum de la riquesa [s.d]
Cèdules de notificació 1987
Cèdules de notificació 1987
Relació nominal de "Frutos Civiles" 1824 - 1860
Relació nominal de "Frutos Civiles" 1824 - 1860
Libramientos i cargáremes 1923-1924
Libramientos i cargáremes 1923-1924
Llibre general de despeses 1952
Llibre general de despeses 1952
Llibre d'actes 1971-1974
Llibre d'actes 1971-1974
Inventaris 1528-1534
Inventaris 1528-1534
Llibre d'obligacions
Llibre d'obligacions
Expedients de segrests
Expedients de segrests
Plets judicials
Plets judicials
Actes de Conciliació 1777-1786
Actes de Conciliació 1777-1786
Corresponència: entrades i sortides 1867-1890
Corresponència: entrades i sortides 1867-1890
Certificacions de defunció 1900-1910
Certificacions de defunció 1900-1910
Padró de la taxa de Guarderia Rural 1951-1963
Padró de la taxa de Guarderia Rural 1951-1963
Auxiliar d'ingressos 1911-1913
Auxiliar d'ingressos 1911-1913
Auxiliar de despeses 1911-1913
Auxiliar de despeses 1911-1913
Ingressos i despeses 1829-1861
Ingressos i despeses 1829-1861
Llibres de caixa 1782-1783
Llibres de caixa 1782-1783
Comptes 1845-1865
Comptes 1845-1865
Comptes del recaptador 1846-1858
Comptes del recaptador 1846-1858
Expedients d'apremis 1860-1911
Expedients d'apremis 1860-1911
Resguard bancaris 1963
Resguard bancaris 1963
Rectificacions i reclamacions 1858-1889
Rectificacions i reclamacions 1858-1889
Bans i edictes 1717-1974
Bans i edictes 1717-1974
Decrets 1981-1989
Decrets 1981-1989
Ordenances municipals 1748-1975
Ordenances municipals 1748-1975
Extractes d'actes 1813-1952
Extractes d'actes 1813-1952
Llibre d'actes 1973
Llibre d'actes 1973
Pliques Pla Mirall 1997
Pliques Pla Mirall 1997
Cens d'habitatges
Cens d'habitatges
Instruccions per a la confecció de l'estadística de l'edificació i vivenda 1990
Instruccions per a la confecció de l'estadística de l'edificació i vivenda 1990
Correspondència: entrades i sortides
Correspondència: entrades i sortides
Censos de racionament
Censos de racionament
Actes de la Policia Rural 1931-1933
Actes de la Policia Rural 1931-1933
Fulls d'inscripció per a l'expedició del D.N.I. 1952
Fulls d'inscripció per a l'expedició del D.N.I. 1952
Comptes i justificants de despeses 1815 - 1964
Comptes i justificants de despeses 1815 - 1964
Expedients d'exempcions
Expedients d'exempcions
Llicències absolutes
Llicències absolutes
Certificats de revistes
Certificats de revistes
Expedients de les excavacions a Son Fornés
Expedients de les excavacions a Son Fornés
Inventari dels immobles de l'Ajuntament
Inventari dels immobles de l'Ajuntament
Inventari dels mobles i material de l'Ajuntament
Inventari dels mobles i material de l'Ajuntament
Expedient de segregació parcial d'una part del terme municipal de Calders (Barcelona)
Expedient de segregació parcial d'una part del terme municipal de Calders (Barcelona)
Expedients disciplinaris
Expedients disciplinaris
Llibre de registre de pagament de nòmines
Llibre de registre de pagament de nòmines
Expedients de jubilació i viudedat de funcionaris de l'Ajuntament
Expedients de jubilació i viudedat de funcionaris de l'Ajuntament
Liquidacions a la Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración Local
Liquidacions a la Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración Local
Actes de la Junta Municipal de Sanitat
Actes de la Junta Municipal de Sanitat
Correspondència
Correspondència
Expedients d'al.legació al Projecte tècnic del Pla de Sanejament
Expedients d'al.legació al Projecte tècnic del Pla de Sanejament
Sol.licituds de títols de propietat
Sol.licituds de títols de propietat
Actes
Actes
Actes 1902-1905
Actes 1902-1905
Pla Territorial Parcial del Pla 1996
Pla Territorial Parcial del Pla 1996
Projecte d'urbanització de Na Llarga 1925-1926
Projecte d'urbanització de Na Llarga 1925-1926
Aceras 1956-1957
Aceras 1956-1957
Estadística Industrial 1862
Estadística Industrial 1862
Nomenament de mestres de nins
Nomenament de mestres de nins
Escola de Música 2001-2006
Escola de Música 2001-2006
Resultats 1 a 100 de 5164