Showing 5164 results

Archival description
Fons Municipal Històric de Montuiri
Print preview View:

565 results with digital objects Show results with digital objects

Impresos en blanc
Impresos en blanc
Esborranyn propietaris de tombes
Esborranyn propietaris de tombes
Expedients de matrimoni 2019
Expedients de matrimoni 2019
Cartes-ordres i comunicacions 2018
Cartes-ordres i comunicacions 2018
Llicències d'enterrament 2007-2018
Llicències d'enterrament 2007-2018
Declaracions 2016-2018
Declaracions 2016-2018
Expedients de matrimoni 2018
Expedients de matrimoni 2018
Sindicatura de comptes 2007-2017
Sindicatura de comptes 2007-2017
Recollida aigües pluvials 2017
Recollida aigües pluvials 2017
Millora paviment piscina municipal 2017
Millora paviment piscina municipal 2017
Expedients de llicències d’obertura 2014-2017
Expedients de llicències d’obertura 2014-2017
Cartes ordres i comunicacions 2017
Cartes ordres i comunicacions 2017
Declaracions 2014-2017
Declaracions 2014-2017
Expedients de matrimoni 2017
Expedients de matrimoni 2017
Expedients de personal 2011-2017
Expedients de personal 2011-2017
Reasfaltat carrers i camins rurals 2017
Reasfaltat carrers i camins rurals 2017
Reparació coberta pavelló 2017
Reparació coberta pavelló 2017
Reparació instal·lacions vestidors Es Revolt 2017
Reparació instal·lacions vestidors Es Revolt 2017
Adquisició d'hidrants 2016
Adquisició d'hidrants 2016
Adquisició de vehicle elèctric 2016
Adquisició de vehicle elèctric 2016
Acondicionament de carrers i camins 2016
Acondicionament de carrers i camins 2016
Aigua calenta Es Revolt 2016
Aigua calenta Es Revolt 2016
Expedients de matrimoni 2016
Expedients de matrimoni 2016
Enllumenat Es Dau 2016
Enllumenat Es Dau 2016
Rehabilitació cambres higièniques Es Revolt 2016
Rehabilitació cambres higièniques Es Revolt 2016
Eficiència energètica, enllumenat Es Revolt 2016
Eficiència energètica, enllumenat Es Revolt 2016
Enllumenat públic 2016
Enllumenat públic 2016
Rehabilitació Cementeri 2016
Rehabilitació Cementeri 2016
Cartes ordres i comunicacions 2016
Cartes ordres i comunicacions 2016
Asfaltat camins rurals 2015
Asfaltat camins rurals 2015
Eleccions Generals 2015
Eleccions Generals 2015
Nomenaments de personal 1884-2015
Nomenaments de personal 1884-2015
Declaracions 2010-2015
Declaracions 2010-2015
Cartes ordres i comunicacions 2010-2015
Cartes ordres i comunicacions 2010-2015
Expedients de judicis de faltes 2010-2015
Expedients de judicis de faltes 2010-2015
Cartes ordres i comunicacions 2015
Cartes ordres i comunicacions 2015
Expedients de matrimonis 2015
Expedients de matrimonis 2015
Acondicionament camins rurals 2014
Acondicionament camins rurals 2014
Eleccions Parlament Europeu 2014
Eleccions Parlament Europeu 2014
Cartes ordres i comunicacions 2014
Cartes ordres i comunicacions 2014
Títols de concessió de sepultura
Títols de concessió de sepultura
Títols de concesió de sepultures 2014
Títols de concesió de sepultures 2014
Expedients de matrimonis 2013-2014
Expedients de matrimonis 2013-2014
Millora enllumenat públic 2014
Millora enllumenat públic 2014
Prolongació Av Es Dau 2013
Prolongació Av Es Dau 2013
Cartes ordres i comunicacions 2013
Cartes ordres i comunicacions 2013
Declaracions 2008-2013
Declaracions 2008-2013
Expedients de llicències d’obertura 2010-2013
Expedients de llicències d’obertura 2010-2013
Expedients vehicles abandonats
Expedients vehicles abandonats
Títols propietat sepultures
Títols propietat sepultures
POS 2012
POS 2012
Expedients de matrimonis 2012
Expedients de matrimonis 2012
Expedients 1997-2012
Expedients 1997-2012
Expedients d'infracció urbanística 2004-2012
Expedients d'infracció urbanística 2004-2012
Cartes ordres i comunicacions 2012
Cartes ordres i comunicacions 2012
Expedients de judicis de faltes 2003-2011
Expedients de judicis de faltes 2003-2011
Expedients de matrimonis 2011
Expedients de matrimonis 2011
Expedients de personal
Expedients de personal
Licències animals perillosos 1986-2011
Licències animals perillosos 1986-2011
Expedients de Responsabilitat Patrimonial 1989-2011
Expedients de Responsabilitat Patrimonial 1989-2011
Cartes ordres i comunicacions 2011
Cartes ordres i comunicacions 2011
Rehabilitació zona Molinar 1998-2011
Rehabilitació zona Molinar 1998-2011
POS 2011
POS 2011
Elecció Batle des Puig 2010-2011
Elecció Batle des Puig 2010-2011
Expedients d'eleccions municipals 2011
Expedients d'eleccions municipals 2011
Normativa i ordenances municipals 1989-2010
Normativa i ordenances municipals 1989-2010
Convocatòries 2002-2010
Convocatòries 2002-2010
Escola de Música 2001-2010
Escola de Música 2001-2010
Cartes ordres i comunicacions 2010
Cartes ordres i comunicacions 2010
Mocions 1981-2010
Mocions 1981-2010
Convenis 2003-2010
Convenis 2003-2010
POS 2010
POS 2010
Expedients de matrimonis 2010
Expedients de matrimonis 2010
Expedients de personal 1992-2010
Expedients de personal 1992-2010
Mancomunitat 1981-2010
Mancomunitat 1981-2010
Cartes ordres i comunicacions 1969-2010
Cartes ordres i comunicacions 1969-2010
Padró de l'impost sobre activitats econòmiques 2005-2010
Padró de l'impost sobre activitats econòmiques 2005-2010
Retribucions personal Ajuntament 1996-2010
Retribucions personal Ajuntament 1996-2010
Declaracions 1998-2010
Declaracions 1998-2010
Reforma enllumenat públic FASE 1
Reforma enllumenat públic FASE 1
Expedients de llicències d’obertura 2008-2009
Expedients de llicències d’obertura 2008-2009
Expedients de plusvàlues 2009
Expedients de plusvàlues 2009
Registre General d'Entrada
Registre General d'Entrada
Memòria serveis sanitàris 2002-2009
Memòria serveis sanitàris 2002-2009
Rehabilitació barri Es Dau
Rehabilitació barri Es Dau
Peatonalització Carrer Major 2009
Peatonalització Carrer Major 2009
Expedients de llicències d’obertura 2009
Expedients de llicències d’obertura 2009
Expedient d'eleccions al Parlament Europeu 2009
Expedient d'eleccions al Parlament Europeu 2009
Cartes ordres i comunicacions 2009
Cartes ordres i comunicacions 2009
Expedients 2005-2009
Expedients 2005-2009
Registre General de Sortida
Registre General de Sortida
Expedients d'infracció urbanística 2003-2009
Expedients d'infracció urbanística 2003-2009
Expedients de plusvàlues 2009
Expedients de plusvàlues 2009
Projecte d'intervenció arqueològica de l'obra de condicionament de les carreteres MA-3210 i ma-3220
Projecte d'intervenció arqueològica de l'obra de condicionament de les carreteres MA-3210 i ma-3220
Llibre de registre de cartes-ordres i comunicacions 1995-2009
Llibre de registre de cartes-ordres i comunicacions 1995-2009
Expedients de matrimonis 2009
Expedients de matrimonis 2009
Padró de fems 2008-2009
Padró de fems 2008-2009
Recaptació 2002-2009
Recaptació 2002-2009
Expedients d'oposicions i concursos 1995-2008
Expedients d'oposicions i concursos 1995-2008
Expedients de llicències d’obertura 2008
Expedients de llicències d’obertura 2008
Results 1 to 100 of 5164