S'estan mostrant 570 resultats

Descripció arxivística
Fons etnogràfic Antoni Arribas Palau
Vista prèvia d'impressió View:

423 resultats amb objectes digitals Mostra els resultats amb objectes digitals

1936. El desembarcament d’en Bayo a Porto Cristo i Son Servera

Treball que conté unes fitxes de cartolina i 3 cintes de cassete, amb entrevistes a persones de Porto Cristo i Son Servera:
Maria Monja, 90 anys
Maria Servera, 74 anys
Antònia Adrover, 83 anys;
Bàrbara Servera, 80 anys
Margalida Reus, 78 anys
Andreu Mestre, 74 anys
Miquel Artigues, 74 anys
Joan Caldentey, 70 anys
Antònia Andreu, 76 anys
Marti Riubert, 75 anys
Francisca Font, 67 anys
Antoni Andreu, 71 anys

Arribas Palau, Antoni

Alaró. Adreços de noces

Entrevistes a les persones següents:

 • Maria Pericàs, 64 anys
 • Francisca Alorda Rosselló, 84 anys
 • Catalina Borràs Rayó, 63 anys
 • Silis Borràs Salom, 80 anys
 • Antònia Borràs Antich, 77 anys
 • Antònia Borràs Rosselló, 71 anys
 • Catalina Borràs Antich, 62 anys
 • Maria Isern Pons, 75 anys
 • Isabel Rosselló Sampol, 87 anys
 • Joana Gelabert Sampol, 90 anys
 • Jerònia Perelló Bibiloni, 82 anys
 • Mª Magdalena Homar, 84 anys

Arribas Palau, Antoni

Alfarero

Treball que adjunta documentació escrita i 1 cinta d'àudio de cassette de 60 min. Les persones entrevistades responen en castellà i llegeixen un guió.
Entrevistes a les persones següents:

 • Josep Serra Roselló, 60 anys.
 • Sebastià Serra Roselló, 57 anys.

Arribas Palau, Antoni

Algaida

Entrevistes a les persones següents:

 • Joan Miralles Oliver, 69 anys
 • Catalina Trobat, 87 anys
 • Francisca Garau, 78 anys
 • Maria Roig Fullana, 65 anys
 • Miquel Vanrell Mascaró, 73 anys

Arribas Palau, Antoni

Algaida (2)

Entrevistes a les persones següents:

 • Miquel Garcias Seguí, 48 anys
 • Miquel Juan Garau, 77 anys
 • Joan Oliver Garcias, 77 anys
 • Joan Garau, 78 anys
 • Bartomeu Garau Garcias, 50 anys
 • Biel Oliver Sastre, 50 anys
 • Biel Garcias Bibiloni, 53 anys
 • Bartomeu Fiol Vanrell, 29 anys
 • Rafel Vidal Garcias, edat no especificada

Arribas Palau, Antoni

Andratx

Entrevistes a les persones següents:

 • Magdalena Porcel Martorell, 95 anys
 • Antònia Mir Pujol, 80 anys
 • Margalida Plomer Moragues, 70 anys
 • Baltasar Calafell Moner, 65 anys
 • Margalida Juan Juan, 87 anys
 • Magdalena Martorell, 73 anys

Arribas Palau, Antoni

Ariany

Entrevistes a les persones següents:

 • Joan Riera Colom
  -Catalina Tugores Pou, 70 anys

Arribas Palau, Antoni

Bunyola

Entrevistes a les persones següents:

 • Maria Nadal, 88 anys
 • Margalida Conti, 71 anys
 • Antoni Colom, 67 anys

Arribas Palau, Antoni

Bunyola (2)

Entrevistes a les persones següents:

 • Bernat Cabot Amengual, 88 anys
 • Isabel Estarellas Riera, 84 anys
 • Tomeu Garcias Martí, 64 anys
 • Margalida Mateu Borràs
 • Maria Canyellas Ximelis
 • Joana Perelló, 77 anys
 • Antoni Martí Riera, 61 anys
 • Maria Cabot Riera, 58 anys

Arribas Palau, Antoni

Capdepera

Entrevistes a les persones següents:

 • Sebastià Sureda, 78 anys
 • Joan Calafat, 75 anys
 • Sebastiana Adrover, 62 anys
 • Margalida Flaquer, 66 anys
 • Jaume Mayol, 64 anys
 • Francisca Massanet, 91 anys

Arribas Palau, Antoni

Cinta núm. 1

Descripció:

"CINTA 1
ENTREVISTES A:
ENTREVISTA A JOAN ROTGER: BALLADOR I MESTRE DE BALL

ENT. PRESIDENT GRUP. SONADOR I MEMBRE DIRECTIVA

ANTROPOLOGIA CULTURAL
-REVETLA D'INCA-
Damià Perelló Femenia"

Cinta núm. 1

Descripció:

"EQUIPO SAN JUAN 85: LOLI, ALICIA, FERNANDO, TOLO

ENTREVISTA 1:
RAFAEL BAUZÁ (de Sineu) ["Sinever", de malnom]
Julio 1902 (payés)
San Juan
1-MAYO-1985"

Cinta núm. 1

Descripció:

"VIDA RURAL I COSTUMS A CA'S CONCOS. Nº2

CARA A:
JOAN OBRADOR BORDOY "PEREGRAN". 90 anys

CARA B:
JOAN OBRADOR BORDOY "PEREGRAN". 90 anys
JAUME BORDOY MAIMO "BIELA". 81 anys"

Cinta núm. 1

Descripció:

"CINTA 1ª - MEDICINA POPULAR

1)
ENTREVISTA N: 1 - "MOREIONA"
ENTREVISTA N: 2 - MANUEL DÍAZ

2)
ENTREVISTA N: 2 - MANUEL DÍAZ (CONTINUACIÓ)
ENTREVISTA N: 3 - BARBARA SUNYER
ENTREVISTA N: 4 - ANTONIA NADAL
ENTREVISTA N: 5 - JOAN SUNYER (CONTINUA)"

Cinta núm. 1

Descripció:

"A)
Entrevista al "Mestre d'Aixa" Pep Cabot Gelabert
Any: 1991

B)
Entrevista al "Mestre d'Aixa" Diego Fuentes Barranco
Any: 1991"

Cinta núm. 1

Descripció:

"MESTRES D'AIXA -1-

1)
NOM: JOSEP CABOT GELABERT
EDAT: 40 ANYS
LLOC DE RESIDÈNCIA: PALMA DE MALLORCA

2)
NOM: PEDRO CARDONA MARÍ
EDAT: 59 ANYS
LLOC DE RESIDÈNCIA: PALMA DE MALLORCA

CURSO 1987-1988"

Cinta núm. 1

Descripció:

"CASSETTE 1 - CARA A
ENTREVISTA (A) Y (B)

1.
Nom: Jordi Nicolau
Edat: 58 anys
Professió: teuler
Data i lloc de naixement: Vilafranca 1927
Data de s'entrevista: 19-Gener-1985

2.
Nom: Gori Nicolau Mayol
Edat: 58 anys
Professió: teuler
Data i lloc de naixement: Vilafranca, 1927
Data de s'entrevista: 19-Gener-1985"

Cinta núm. 1

Descripció:

"CATALINA LLOMPART CASTELL (I) - MADÒ BARRI

Entrevista: Febrer 1984
Lloc: Casa seva, C/ Rector Tomàs 22, LLUBÍ
Edat: 87 anys
Naixement: Llubí 7-Setembre 1897

CINTA Nº1"

Cinta núm. 1

Descripció:

"1) 23-Abril-1982
Jaume Payeras Perxana alias Canyeret/
26-Abril-1982
M. Rosselló Massanet y Bernat Danús Cantó (continua C. 2)

2) 2-Març-1982
Jaume Serra Lliteras (alias: Poblé)"

Cinta núm. 1

Descripció:

"1)
Maria Amengual Serra (de Ca'n Vent -malnom-)
75 anys
Pòrtol (Marratxí)

2)
Jaume Serra Cañellas
79 anys
Pòrtol (Marratxí)"

Cinta núm. 1

Descripció:

"SA FARINERA DE SANTANYÍ
1)
1ª Entrevista:

 • Rafael Canavas Burguera de "C'as Cos" 62 anys
 • Miquel Vila Vidal des "Rafal Nou" 69 anys
  2ª Entrevista:
 • Antoni Soler Sastre de "Can Soler" 88 anys

2)
(continuació 2ª entrevista)
3ª Entrevista:

 • Margalida Garies Salom "d'es Forn" 74 anys
  4ª Entrevista:
 • Miquel Vila Vidal des "Rafal Nou" 69 anys"

Cinta núm. 1

Descripció:

"UNA APROXIMACIÓ A LA MEDICINA POPULAR DE MALLORCA
MAS MIRALLES, Guillem
VIDAL BIBILONI, Antoni

Cassette nº1
Margarida Rosselló Grimalt
Caterina Terrassa Rebassa
Joana Bordoy Trobat
Antònia Vidal Marcó"

Cinta núm. 1

Descripció:

"A
D. Bartolomé Riera Vidal
(Aquesta entrevista no està transcrita perquè està molt mal gravada i l'entrevistat es va posar malalt i no es va poder repetir)

B (mitat)
Dª Catalina Pomar Picó
Edat: 69 anys
Lloc naixement: Palma
Professió: Planxadora
Data de l'entrevista: 12-3-1985
Lloc de l'entrevista: Palma"

Cinta núm. 1

Descripció:

"1)
Nom: Pedro Garcia Más
Edat: 23 anys
Sexe: Home
Residència: Palma
Ofici: Terrisser

2)
Nom: Joan Mates
Edat: 54 anys
Sexe: Home
Residència: Palma
Ofici: Terrisser (Torner)"

Cinta núm. 1

Descripció:

"MARGERS DE MALLORCA
Mª Dolores Martinez Roca
Margalida Morales Simó

JAUME PALOU PALOU (ALGAIDA)
TONI QUETGLAS ESTARELLAS (BUNYOLA)"

Cinta núm. 1

Descripció:

"CINTA 1

1)
Nombre: Antonio Luque
Edad: 5-7-42, 43 años
Dirección: Arquitecto Bennasar, 45 (PALMA)
Fecha de grabación: 15-5-85"

Cinta núm. 1

Descripció:

"Entrevista a Madó Buades Nº1

Cinta nº1
Entrevista a: Antonia Buades
Sobrenombre: Madó Buades
C/ Ramón Llull, 16
Sa Pobla, 7 - Abril - 1987
Entrevistan: Pedrona Torrens Soler
Juana Llabrés Munar"

Cinta núm. 1

Descripció:

"1)
JAUME JAUME SOLER
PETRA
25 minuts

GABRIEL RIBOT ROCA
PETRA
20 minuts (cont.)

2)
GABRIEL RIBOT ROCA
(cont.) Petra
12 minuts

GUILLEM BAUZÀ GAYÀ
VILAFRANCA
22 minuts

ANTONI NICOLAU GAYÀ
VILAFRANCA
11 minuts"

Cinta núm. 1

Descripció:

"CINTA Nº1

1.
ENTREVISTA A GASPAR FONTIROIG REAL
OFICI: SALINER
DATA: 9.01.1988
Direcció: Estanys, 59. COLÒNIA DE SANT JORDI
DNI: 41.218.477
ESPECIALITAT: ENCARREGAT
LLOC: SALINES DE S'AVALL

2.
NOM: GASPAR FONTIROIG REAL"

Cinta núm. 1

Descripció:

"CARA 1:
entrevista 1, Jaume Negre
entrevista 2, ""

CARA 2:
entrevista 3, Toni Vallbona
(ARQUITECTURA RURAL EN UNA ZONA...)"

Cinta núm. 1

Descripció:

"Nom: Guillem CASASNOVAS PONS, "Guiemó"
Any naixement: 1891
Professió: Pescador
Domicili: Santa Caterina, nº1. Port de Sóller
Any entrevista: 1985

Cassette nº1"

Cinta núm. 1

Descripció:

"1)
Nº1 y 2
Margalida Maniera - Pòrtol 1/5/85
Rosa de Cas's Coix - idem

2)
Nº 2 y 3
Continuació Madò Rosa de Ca's Coix
Inici entrev. L'amo Rafel Pinso"

Cinta núm. 1

Descripció:

"I (A, B)

1)
CATALINA VAQUER
MATANCES
'Procés de ses Matances'

2)
AGUSTINA VIDAL
SES MATANCES
'Paper des porc dins la cuina mallorquina'"

Cinta núm. 1

Descripció:

"Maria de la Salut/Sóller

A)
Entrevista a Maria de la Salut
XISCO MAS MESTRE

B)
Entrevista a Sóller
PERE MAGRANER BERNAT"

Cinta núm. 1

Descripció:

"-16-ABRIL-1988/-20-MAYO-1988
Tema: LITOGRAFIA SOBRE PIEDRA
TALLER:
Edicions 6a Obra Gráfica
C/ Puresa, 8. Tel.: 725761
07001 Palma de Mallorca

Entrevistado: LUIS ROCA (artesano)
Cuestionario de LLABRÉS Y VALLESPIS

MESA REDONDA

Participantes:

 • Artesanos: LUIS ROCA-PEP SITJAR
  -Artistas: MARIA CARBONERO, RAMON CANET

Realización: PEDRO HOLSTROM"

Cinta núm. 1

Descripció:

"CINTA Nº1
CARA A:

 1. MARIA MONJA
 2. JOAN VIVES
 3. MARIA SERVERA
 4. ANTÒNIA ADROVER
 5. BÀRBARA SERVERA

CARA B:

 1. ANTÒNIA ADROVER
 2. BÀRBARA SERVERA
 3. MARGALIDA REUS
 4. MESTRE ANDREU"

Cinta núm. 1

Descripció:

"OFICIO: ALFARERO

ENTREVISTA REALIZADA EN PÓRTOL A PEP SERRA, HIJO DE UNO DE LOS PROPIETARIOS DEL TALLER "SA ROCA LLISA".
PÓRTOL, 3-JULIO-1990
J. ANTONIO MARTÍN ROJAS"

Resultats 1 a 100 de 570