Mostrando 2597 resultados

Descripción archivística
Fons Municipal Santa Maria del Camí
Imprimir vista previa Ver :

371 resultados con objetos digitales Muestra los resultados con objetos digitales

Reclutament
Reclutament
Esborranys de decrets de la batlia 1985-1989 (SIG. 1/4)
Esborranys de decrets de la batlia 1985-1989 (SIG. 1/4)
Instàncies 1846-1922 (SIG. 1/5)
Instàncies 1846-1922 (SIG. 1/5)
Convocatoris Vegeu: Esborranys d'actes 1966-1990 (1.3.1.2)
Convocatoris Vegeu: Esborranys d'actes 1966-1990 (1.3.1.2)
Certificacions 1905-1979 (SIG. 34)
Certificacions 1905-1979 (SIG. 34)
Documentació i secretaria 1980-1990 (SIG. 113/3)
Documentació i secretaria 1980-1990 (SIG. 113/3)
Registre de sortida de documents 1917-1919 (SIG. 121/4)
Registre de sortida de documents 1917-1919 (SIG. 121/4)
Actes de la Junta Municipal de Beneficència 1849-1885 (SIG. 203/4)
Actes de la Junta Municipal de Beneficència 1849-1885 (SIG. 203/4)
Estudis preliminars de l'autopista central (Tram II) 1976-1979 (SIG. 868)
Estudis preliminars de l'autopista central (Tram II) 1976-1979 (SIG. 868)
Expedients per a la concessió de llicències a establiments i activitats 1923-1970 (SIG 311)
Expedients per a la concessió de llicències a establiments i activitats 1923-1970 (SIG 311)
Censos escolars 1830-1942 (SIG 319/1)
Censos escolars 1830-1942 (SIG 319/1)
Actes de la Junta Local de l'Esnsenyança 1849-1907 (SIG 320/1)
Actes de la Junta Local de l'Esnsenyança 1849-1907 (SIG 320/1)
Dibuixos premiats 1975-1989 (SIG 321)
Dibuixos premiats 1975-1989 (SIG 321)
Expedients de creació de la biblioteca municipal 1980-1985 (SIG 322/2)
Expedients de creació de la biblioteca municipal 1980-1985 (SIG 322/2)
Expedient sobre subministrament d'aigües 1964-1992 (SIG 328/1)
Expedient sobre subministrament d'aigües 1964-1992 (SIG 328/1)
Llibre de registres de botigues 1942 (SIG 337/1)
Llibre de registres de botigues 1942 (SIG 337/1)
Registre de bestiar sacrificat pel consum públic 1879-1887 (SIG 337/4)
Registre de bestiar sacrificat pel consum públic 1879-1887 (SIG 337/4)
Padró de la contribució del tabac s.a (s.XVIII) (SIG 515/5)
Padró de la contribució del tabac s.a (s.XVIII) (SIG 515/5)
Llibre de l'amillarament 1863 (SIG 884)
Llibre de l'amillarament 1863 (SIG 884)
Contribució de cases de Santa Eugènia 1823 (SIG 531/1)
Contribució de cases de Santa Eugènia 1823 (SIG 531/1)
Actes de la Junta Pericial Municipal 1845-1908 (SIG 553/1)
Actes de la Junta Pericial Municipal 1845-1908 (SIG 553/1)
Llibres majors 1862-1868 (SIG 645/1)
Llibres majors 1862-1868 (SIG 645/1)
Comptes de recaptador 1824-1849 (SIG 645/2)
Comptes de recaptador 1824-1849 (SIG 645/2)
Expedients de "fallidos" per errors o inexistència de la base gravable 1966-1972 (SIG 650/2)
Expedients de "fallidos" per errors o inexistència de la base gravable 1966-1972 (SIG 650/2)
Llibre registre de recaptació (executiva i voluntària) 1967-1974 (SIG 650/3)
Llibre registre de recaptació (executiva i voluntària) 1967-1974 (SIG 650/3)
Actes, certificacions de la Junta Municipal del cens electoral 1875-1952 (SIG 653)
Actes, certificacions de la Junta Municipal del cens electoral 1875-1952 (SIG 653)
Llistes del cens electoral 1868-1975 (SIG 654)
Llistes del cens electoral 1868-1975 (SIG 654)
Expedient de referèndum sobre la llei de Succeció del Cap de l'Estat 1947 (SIG 666/2)
Expedient de referèndum sobre la llei de Succeció del Cap de l'Estat 1947 (SIG 666/2)
Expedient d'eleccions al Parlament Europeu 1987-1989 (SIG 667/4)
Expedient d'eleccions al Parlament Europeu 1987-1989 (SIG 667/4)
Llibre de manaments, empares i citacions. Vegeu: LIibre de penyores. (5.1.1.16) 1690-1696
Llibre de manaments, empares i citacions. Vegeu: LIibre de penyores. (5.1.1.16) 1690-1696
Expedients d'anomenament i destitució de tutors 1714-1806 (SIG 681/3)
Expedients d'anomenament i destitució de tutors 1714-1806 (SIG 681/3)
Actes de conciliació 1830-1942 (SIG 691)
Actes de conciliació 1830-1942 (SIG 691)
Actes de visita al jutjat 1891-1931 (SIG 707/1)
Actes de visita al jutjat 1891-1931 (SIG 707/1)
Certificats d'inspecció del Timbre 1880-1926 (SIG 707/2)
Certificats d'inspecció del Timbre 1880-1926 (SIG 707/2)
Pergamí 1
Pergamí 1
Correspondència: entrades i sortides 1943-1946 (SIG 782)
Correspondència: entrades i sortides 1943-1946 (SIG 782)
Convenis, estatuts, normatives... anys 50-70 (SIG 811)
Convenis, estatuts, normatives... anys 50-70 (SIG 811)
Llibre general de rendes i exaccions 1954 (SIG 472/1)
Llibre general de rendes i exaccions 1954 (SIG 472/1)
Llibre diari d'esborranys d'ingressos 1886-1889 (SIG 489/1)
Llibre diari d'esborranys d'ingressos 1886-1889 (SIG 489/1)
Comptes dels pressuposts municipals extraordinaris 1955-1973 (SIG 492)
Comptes dels pressuposts municipals extraordinaris 1955-1973 (SIG 492)
Generals de despeses dels pressuposts extraordinaris 1966-1977 (SIG 495/3)
Generals de despeses dels pressuposts extraordinaris 1966-1977 (SIG 495/3)
Padrons dels contribuients per cèdules personals 1877-1893 (SIG 511)
Padrons dels contribuients per cèdules personals 1877-1893 (SIG 511)
Llibre de registre de pliques 1966-1992 (SIG. 128/4)
Llibre de registre de pliques 1966-1992 (SIG. 128/4)
Llibre extraordinari de la Capitania General de la vila 1700-1732 (SIG. 150/4)
Llibre extraordinari de la Capitania General de la vila 1700-1732 (SIG. 150/4)
Contractes de lloguer de les cases habitades per a la "Guardia Civil" 1876-1935 (SIG. 150/5)
Contractes de lloguer de les cases habitades per a la "Guardia Civil" 1876-1935 (SIG. 150/5)
Expedients de reclutament 1851-1857 (SIG. 151)
Expedients de reclutament 1851-1857 (SIG. 151)
Expedient d'exempcions personals 1856-1879 (SIG. 173/2)
Expedient d'exempcions personals 1856-1879 (SIG. 173/2)
Expedients de subhasta de béns mobles i immobles 1938-1974 (SIG. 189/5)
Expedients de subhasta de béns mobles i immobles 1938-1974 (SIG. 189/5)
Expedients sobre pagament de sou i atrassos 1965-1970 (SIG. 192/3)
Expedients sobre pagament de sou i atrassos 1965-1970 (SIG. 192/3)
Expedients d'anomenament cessament i jubilació de sanitaris locals titulars 1866-1980 (SIG. 195/2)
Expedients d'anomenament cessament i jubilació de sanitaris locals titulars 1866-1980 (SIG. 195/2)
Expedients de denúncies per deficiències sanitàries a propietats particulars 1972-1989 (SIG. 198/1)
Expedients de denúncies per deficiències sanitàries a propietats particulars 1972-1989 (SIG. 198/1)
Registre de sepultures i reglament per a l'utilització i conservació del Cementiri 1948 (SIG. 201/2)
Registre de sepultures i reglament per a l'utilització i conservació del Cementiri 1948 (SIG. 201/2)
Certificats 1777-1966 (SIG 819/2)
Certificats 1777-1966 (SIG 819/2)
Agendes i anotacions personals 1936-1980 (SIG 823/3)
Agendes i anotacions personals 1936-1980 (SIG 823/3)
Expendients de nomenament i dimissió de regidors 1893-1990 (SIG. 1/6)
Expendients de nomenament i dimissió de regidors 1893-1990 (SIG. 1/6)
Llibre d'ordres 1614-1780 (SIG. 2/2)
Llibre d'ordres 1614-1780 (SIG. 2/2)
Llibre d'actes de la Junta Municipal de Protecció a la Infància 1926 (SIG. 204/5)
Llibre d'actes de la Junta Municipal de Protecció a la Infància 1926 (SIG. 204/5)
Expedient d'expropiació forçosa 1953-1991 (SIG. 205/1)
Expedient d'expropiació forçosa 1953-1991 (SIG. 205/1)
Plànols 1883-1987 (SIG. 896/1)
Plànols 1883-1987 (SIG. 896/1)
Expedient de projectes tècnics. Vegeu: Expedients (2.5.2.5.) 1852-1991
Expedient de projectes tècnics. Vegeu: Expedients (2.5.2.5.) 1852-1991
Expedients de declaració de runa 1962-1980 (SIG. 218/2)
Expedients de declaració de runa 1962-1980 (SIG. 218/2)
Concessió de permisos d'obres 1859-1888 (SIG 219)
Concessió de permisos d'obres 1859-1888 (SIG 219)
Expedients sobre fires i festes 1979-1990 (SIG 322/1)
Expedients sobre fires i festes 1979-1990 (SIG 322/1)
Expedients per a la concessió de parades 1988 (SIG 331)
Expedients per a la concessió de parades 1988 (SIG 331)
Declaració sobre repoblació forestal 1938-1959 (SIG 337/3)
Declaració sobre repoblació forestal 1938-1959 (SIG 337/3)
Expedient d'anomenament de guarda particular jurat 1864-1977 (SIG 340)
Expedient d'anomenament de guarda particular jurat 1864-1977 (SIG 340)
Cèdules d'emigració 1908-1911 (SIG 337/8)
Cèdules d'emigració 1908-1911 (SIG 337/8)
Llibre de pòlisses del clavari 1548-1550 (SIG 355/7)
Llibre de pòlisses del clavari 1548-1550 (SIG 355/7)
Llibre de sentències dels oïdors de comptes 1558-1563 (SIG 356/1)
Llibre de sentències dels oïdors de comptes 1558-1563 (SIG 356/1)
Liquidacions a l'apoderat de l'Ajuntamnt F. Xavier Sana Rosselló 1967-1975 (SIG 358/2)
Liquidacions a l'apoderat de l'Ajuntamnt F. Xavier Sana Rosselló 1967-1975 (SIG 358/2)
Convenis bancaris 1957-1958 (SIG 358/3)
Convenis bancaris 1957-1958 (SIG 358/3)
Padró de l'impost equivalent al de la sal per territorial i industrial 1883-1885 (SIG 515/3)
Padró de l'impost equivalent al de la sal per territorial i industrial 1883-1885 (SIG 515/3)
Declaració per la contribució d'edificis i solars 1944 (SIG 528/3)
Declaració per la contribució d'edificis i solars 1944 (SIG 528/3)
Cartilles evaluatòries sobre les despeses i producció de conreus i bestià 1860-1887 (SIG 537/2)
Cartilles evaluatòries sobre les despeses i producció de conreus i bestià 1860-1887 (SIG 537/2)
Declaracions jurades per la contribució extraordinària de guerra de Santa Eugènia 1812-1813 (SIG 554/3)
Declaracions jurades per la contribució extraordinària de guerra de Santa Eugènia 1812-1813 (SIG 554/3)
Repartiment de la contribució de fruits civils 1825-1844 (SIG 555/2)
Repartiment de la contribució de fruits civils 1825-1844 (SIG 555/2)
Baixes a la llicència fiscal industrial 1960-1987 (SIG 555/3)
Baixes a la llicència fiscal industrial 1960-1987 (SIG 555/3)
Padrons de la patent nacional de circulació de vehicles 1927-1959 (SIG 558)
Padrons de la patent nacional de circulació de vehicles 1927-1959 (SIG 558)
Declaracions personals sobre el repartiment general d'utilitats 1938-1945 (SIG 559)
Declaracions personals sobre el repartiment general d'utilitats 1938-1945 (SIG 559)
Comptes de la talla general 1835-1841 (SIG 563/1)
Comptes de la talla general 1835-1841 (SIG 563/1)
Rebuts de taxes sobre subministrament d'aigua potable. Còpies 1988-1990 (SIG 625/1)
Rebuts de taxes sobre subministrament d'aigua potable. Còpies 1988-1990 (SIG 625/1)
Convocatòries. Vegueu: Esborranys d'actes (1.4.1.2) 1966-1985
Convocatòries. Vegueu: Esborranys d'actes (1.4.1.2) 1966-1985
Esborrany d'actes 1966-1972 (SIG. 28/3)
Esborrany d'actes 1966-1972 (SIG. 28/3)
Convocatòries 1989-1990 (SIG. 33/2)
Convocatòries 1989-1990 (SIG. 33/2)
Esborrany d'actes 1987-1990 (SIG. 33/4)
Esborrany d'actes 1987-1990 (SIG. 33/4)
Diari esborranys de secretaria 1846-1875 (SIG. 117/1)
Diari esborranys de secretaria 1846-1875 (SIG. 117/1)
Registre d'entrada de documents 1861-1862 (SIG. 118/1)
Registre d'entrada de documents 1861-1862 (SIG. 118/1)
Llibre d'actes 1917-1951 (SIG. 129/2)
Llibre d'actes 1917-1951 (SIG. 129/2)
Cens de població 1877-1940 (SIG. 129/3)
Cens de població 1877-1940 (SIG. 129/3)
Interrogatori sobre recursos econòmics 1829 (SIG. 147/1)
Interrogatori sobre recursos econòmics 1829 (SIG. 147/1)
Justificants de revista "para la de comisario" 1854-1897 (SIG. 150/7)
Justificants de revista "para la de comisario" 1854-1897 (SIG. 150/7)
Expedients de pròrrogues. Vegeu: Expedients d'excepcions (2.1.5.13.3) 1924-1952
Expedients de pròrrogues. Vegeu: Expedients d'excepcions (2.1.5.13.3) 1924-1952
Llistes d'integrants de la Milícia Nacional 1837-1855 (SIG. 188/2)
Llistes d'integrants de la Milícia Nacional 1837-1855 (SIG. 188/2)
Expedients d'adquisició de béns immobles 1832-1983 (SIG. 188/5)
Expedients d'adquisició de béns immobles 1832-1983 (SIG. 188/5)
Expedients disciplinaris a secretaris 1916-1966 (SIG. 189/6)
Expedients disciplinaris a secretaris 1916-1966 (SIG. 189/6)
Expedients d'anomenament i cessaments de secretaris 1918-1989 (SIG. 190/1)
Expedients d'anomenament i cessaments de secretaris 1918-1989 (SIG. 190/1)
Expedients d'oferta d'ocupació pública 1988-1990 (SIG. 193/1)
Expedients d'oferta d'ocupació pública 1988-1990 (SIG. 193/1)
Plantilles i escalafons del personal de l'Ajuntament 1928-1978 (SIG. 193/2)
Plantilles i escalafons del personal de l'Ajuntament 1928-1978 (SIG. 193/2)
Inspeccions veterinàries: matances domiciliaries, hotels, mercat... 1981-1985 (SIG. 196/3)
Inspeccions veterinàries: matances domiciliaries, hotels, mercat... 1981-1985 (SIG. 196/3)
Manaments de pagaments ("Libramientos") 1872-1924 (SIG 406)
Manaments de pagaments ("Libramientos") 1872-1924 (SIG 406)
Resultados 1 a 100 de 2597