Showing 104 results

Archival description
Welcome Subfonds
Print preview View:

Universitat

Universitat

Gabinet de Batlia

Gabinet de Batlia

Junta agrícola

Junta agrícola

Planejament

Planejament

Obres municipals

Obres municipals

Acció i òrgans de govern

Acció i òrgans de govern

Secretaria

Secretaria

Registre de béns

Registre de béns

Administració

Administració

Junta municipal d’ensenyament

Junta municipal d’ensenyament

Junta municipal del cens de població i estadística

Junta municipal del cens de població i estadística

Morber

Morber

Urbanisme

Urbanisme

Cúria Reial

Cúria Reial

Comissió municipal permanent

Comissió municipal permanent

Abastament, mercat i escorxador

Abastament, mercat i escorxador

Entitats culturals

Entitats culturals

Quintes, voluntaris...

Quintes, voluntaris...

Junta municipal de beneficiència

Junta municipal de beneficiència

Organs de Govern

Organs de Govern

Ple

Ple

Secretaria general

Secretaria general

Plantilla

Plantilla

Abastaments

Abastaments

Llibres de Morberia

Llibres de Morberia

Junta local de seguretat ciutadana

Junta local de seguretat ciutadana

Administració econòmica

Administració econòmica

Clavaria i oïdors de comptes

Clavaria i oïdors de comptes

Pressuposts i gestió del pressupost

Pressuposts i gestió del pressupost

Junta Municipal de vocals associats

Junta Municipal de vocals associats

Escorxador

Escorxador

Agricultura, ramaderia, pesca i caça

Agricultura, ramaderia, pesca i caça

Junta municipal de sanitat

Junta municipal de sanitat

Junta municipal de reforma social

Junta municipal de reforma social

Patrimoni

Patrimoni

Búger

Búger

Junta local de policia local

Junta local de policia local

Imposts, drets i taxes

Imposts, drets i taxes

Comptabilitat

Comptabilitat

Operacions financeres passives

Operacions financeres passives

Batlia

Batlia

Administració

Administració

Junta ramadera

Junta ramadera

Centres escolars

Centres escolars

Jutjat Municipal

Jutjat Municipal

Defensa

Defensa

Obres particulars

Obres particulars

Registre general

Registre general

Junta municipal del cens electoral

Junta municipal del cens electoral

Personal Sanitari

Personal Sanitari

Obres

Obres

Reemplaçament i padrons

Reemplaçament i padrons

Serveis (Administració Econòmica)

Serveis (Administració Econòmica)

Diversos

Diversos

Gestió d’ingressos

Gestió d’ingressos

Ple municipal

Ple municipal

Cementiri

Cementiri

Control sanitari

Control sanitari

Béns eclesiàstics

Béns eclesiàstics

Personal

Personal

Serveis

Serveis

Jutjat de Pau

Jutjat de Pau

Comissions

Comissions

Cultura

Cultura

Urbanisme i obres

Urbanisme i obres

Eleccions

Eleccions

Registre Civil

Registre Civil

Diversos

Diversos

Recaptació

Recaptació

Educació

Educació

Economia i Hisenda

Economia i Hisenda

Administració de Justícia

Administració de Justícia

Administració de Justícia

Administració de Justícia

Milícies i quintes

Milícies i quintes

Població

Població

Fons Pergamins

Fons Pergamins

Sanejament i medi ambient

Sanejament i medi ambient

Sanitat

Sanitat

Medi natural

Medi natural

Seguretat i atenció ciutadana

Seguretat i atenció ciutadana

Serveis socials i beneficiència

Serveis socials i beneficiència

Paisatge

Paisatge

Patrimoni

Patrimoni

Actes de les sessions de la Junta Superior de Sanitat durant els anys de la P...

Actes de les sessions de la Junta Superior de Sanitat durant els anys de la Pesta

Acords de les sessions de la Junta Superior de Sanitat

Acords de les sessions de la Junta Superior de Sanitat

Comunicacions de la Junta de Sanitat d'Andratx

Comunicacions de la Junta de Sanitat d'Andratx

Càrrecs de la Junta Superior de Sanitat

Càrrecs de la Junta Superior de Sanitat

Correspondència

Correspondència

Documents diversos

Documents diversos

Disposicions de la Junta Superior de Sanitat

Disposicions de la Junta Superior de Sanitat

Documents

Documents

Escoles Annexes

Escoles Annexes

Expedients de correspondència de la Junta Superior de Sanitat

Expedients de correspondència de la Junta Superior de Sanitat

Expedients diversos de la Junta Superior de Sanitat

Expedients diversos de la Junta Superior de Sanitat

Escola de Magisteri

Escola de Magisteri

Escola Normal Femenina de Mestres

Escola Normal Femenina de Mestres

Escola Normal de Mestres Alberta Giménez

Escola Normal de Mestres Alberta Giménez

Escola Normal Masculina de Mestres

Escola Normal Masculina de Mestres

Escola Normal de Magisteri Primari

Escola Normal de Magisteri Primari

Epidèmies diverses

Epidèmies diverses
Results 1 to 100 of 104