Es mostren 5420 resultats

Descripció arxivística
Benvinguts Item
Vista prèvia d'impressió Vista:

2633 resultats amb objectes digitals Mostra els resultats amb objectes digitals

Pergamí 1
Pergamí 1
Pergamí 2
Pergamí 2
Pergamí 3
Pergamí 3
Pergamí 4
Pergamí 4
Pergamí 6
Pergamí 6
Pergamí 5
Pergamí 5
Pergamí 7
Pergamí 7
Pergamí 12
Pergamí 12
Pergamí 13
Pergamí 13
Pergamí 14
Pergamí 14
Pergamí 15
Pergamí 15
Pergamí 18
Pergamí 18
Pergamí 16
Pergamí 16
Pergamí 17
Pergamí 17
Pergamí 19
Pergamí 19
Pergamí 20
Pergamí 20
Pergamí 21
Pergamí 21
Pergamí 22
Pergamí 22
Pergamí 23
Pergamí 23

Actes de compravenda de porcions de terra i dipòsits d'aigua (1487)

Actes de compravenda de porcions de terra i dipòsits d'aigua (1487)
Pergamí 24
Pergamí 24
Pergamí 26
Pergamí 26

Memorial deixat per Gaspar Calaff a la seva esposa amb instruccions per a la ...

Memorial deixat per Gaspar Calaff a la seva esposa amb instruccions per a la seva absència (1504)
Pergamí 27
Pergamí 27

Sentència (1508)

Sentència (1508)
Pergamí 28
Pergamí 28

Poder atorgat a Gregori Genovart i Antoni Seguí per realitzar el capbreu dels...

Poder atorgat a Gregori Genovart i Antoni Seguí per realitzar el capbreu dels béns del Reial Patrimoni (1515)
Pergamí 29
Pergamí 29

Còpia de carta reial (1552)

Còpia de carta reial (1552)
Pergamí 30
Pergamí 30

Cartes dirigides al Capità General de Mallorca (1558)

Cartes dirigides al Capità General de Mallorca (1558)

Document notarial referent a Joan Bosch (1571)

Document notarial referent a Joan Bosch (1571)

Reial Ordre per disputa de competències (1573)

Reial Ordre per disputa de competències (1573)
Pergamí 31
Pergamí 31

Suplicació per cobrament de partides (1579)

Suplicació per cobrament de partides (1579)

Còpies de dues cartes del P. Fray Luís de Granada a la duquesa de Lisboa (1582)

Còpies de dues cartes del P. Fray Luís de Granada a la duquesa de Lisboa (1582)

Poder atorgat a Don Hug de Berard per la Corona (1587)

Poder atorgat a Don Hug de Berard per la Corona (1587)
Pergamí 32
Pergamí 32

Balanç del Reial Coadjutor de totes les entrades i sortides del Reial Patrimo...

Balanç del Reial Coadjutor de totes les entrades i sortides del Reial Patrimoni dels anys 1578-1587 (1588)

Expedient de reclamació de pèrdues per naufragi del genovès Lorenzo Ragio (1588)

Expedient de reclamació de pèrdues per naufragi del genovès Lorenzo Ragio (1588)

Tres "pagaré" de Miguel Fernández Bonnín a favor de D. Antonio Gil,...

Tres "pagaré" de Miguel Fernández Bonnín a favor de D. Antonio Gil, canonge de Mallorca (1590)

Còpia de privilegis i concessions sobre el capbreu general dels béns feudals ...

Còpia de privilegis i concessions sobre el capbreu general dels béns feudals del Reial Patrimoni (1591)

Proposició dels Jurats de Mallorca al Consell General sobre el capbreu genera...

Proposició dels Jurats de Mallorca al Consell General sobre el capbreu general del Reial Patrimoni (1592)
El batle de Mar de Ciutat al amat lo batle de Sóller
El batle de Mar de Ciutat al amat lo batle de Sóller

Còpia del privilegi reial en què s'estableix l'ofici de Dipositari ...

Còpia del privilegi reial en què s'estableix l'ofici de Dipositari de Mallorca (1595)

Document en relació a notícies sobre els Jesuïtes a Transilvània (1596)

Document en relació a notícies sobre els Jesuïtes a Transilvània (1596)

Sol·licitud de Pere Uris de Berard, dipositari reial, d'un salari pel se...

Sol·licitud de Pere Uris de Berard, dipositari reial, d'un salari pel seu ofici (1608)

Imprès del plet de la Companyia de Jesús contra els hereus de Francesc Bosch ...

Imprès del plet de la Companyia de Jesús contra els hereus de Francesc Bosch (c. 1614)
Pergamí 33
Pergamí 33

Esborrany d'acta de transició entre els germans Jaume i Elionor Valentí ...

Esborrany d'acta de transició entre els germans Jaume i Elionor Valentí (1615)
Pergamí 34
Pergamí 34

Censal (1622)

Censal (1622)

Esborranys de llistats de catedràtics i professors (1626)

Esborranys de llistats de catedràtics i professors (1626)

Documents notarials i solts dels Jesuïtes (1629-1772)

Documents notarials i solts dels Jesuïtes (1629-1772)
Pergamí 35
Pergamí 35
Pergamí 36
Pergamí 36
Pergamí 37
Pergamí 37

Rebuts i comptes (1656)

Rebuts i comptes (1656)

Documents comptables solts dels Jesuïtes (1663-1742)

Documents comptables solts dels Jesuïtes (1663-1742)
Pergamí 38
Pergamí 38
Pergamí 39
Pergamí 39

Informe sobre alous en predis del Bisbat (1672)

Informe sobre alous en predis del Bisbat (1672)

Còpia de carta reial sobre dotació de càtedres amb diners destinats a fortifi...

Còpia de carta reial sobre dotació de càtedres amb diners destinats a fortificacions de Menorca (1673)

Correspondència i circulars soltes (1677-1790)

Correspondència i circulars soltes (1677-1790)
Pergamí 40
Pergamí 40

Explicació de la idoneïtat de pagament d'uns drets (1685)

Explicació de la idoneïtat de pagament d'uns drets (1685)

Documentació referent a intercanvis comercials del patró Llorenç Rubí amb Val...

Documentació referent a intercanvis comercials del patró Llorenç Rubí amb València (1691)

Llibre de matrícules i aprovació de cursos (1692-1742)

Llibre de matrícules i aprovació de cursos (1692-1742)

Clavaris i dipòsits de la Universitat (1692-1707)

Clavaris i dipòsits de la Universitat (1692-1707)

Instàncies dirigides a la Universitat (1693)

Instàncies dirigides a la Universitat (1693)

Llibre d'actes de resolucions (1693-1762)

Llibre d'actes de resolucions (1693-1762)

Llibre d'actes de graus (1693-1696)

Llibre d'actes de graus (1693-1696)

Certificats d'estudis de l'any 1693.

Certificats d'estudis de l'any 1693.

Llibre d'actes literaris de batxiller, llicenciat i doctor (1693-1759)

Llibre d'actes literaris de batxiller, llicenciat i doctor (1693-1759)

Llibre d'aprovació de cursos i oposicions (1693-1712)

Llibre d'aprovació de cursos i oposicions (1693-1712)

Llibre de matrícules (1694-1717)

Llibre de matrícules (1694-1717)

Productes de matrícules (1694-1860)

Productes de matrícules (1694-1860)

Llibre d'oposicions i concessions de grau (1694-1713)

Llibre d'oposicions i concessions de grau (1694-1713)

Instrument de poder de la Universitat a favor del dr. Miquel Joan Dezcallar p...

Instrument de poder de la Universitat a favor del dr. Miquel Joan Dezcallar perquè la representi a Madrid (1694)

Documentació solta sobre càtedres (1694)

Documentació solta sobre càtedres (1694)

Llibre d'actes de graus (1696-1703)

Llibre d'actes de graus (1696-1703)

Autos per a privació de càtedra d'Anatomia del dr. Ferrer (1696)

Autos per a privació de càtedra d'Anatomia del dr. Ferrer (1696)

Certificats d'estudis, de malaltia i esborranys dels anys 1696-1698.

Certificats d'estudis, de malaltia i esborranys dels anys 1696-1698.

Documentació solta sobre estudis de Medicina (1696)

Documentació solta sobre estudis de Medicina (1696)

Reials Privilegis concedits a la Universitat Literària de Mallorca (1697)

Reials Privilegis concedits a la Universitat Literària de Mallorca (1697)

Juraments de catedràtics i professors (1697-1770).

Juraments de catedràtics i professors (1697-1770).

Juraments de canceller i rector (1698-1791)

Juraments de canceller i rector (1698-1791)

Capítols d'imposició de censos i propietats (1698)

Capítols d'imposició de censos i propietats (1698)

Estatuts i Privilegis de la Universitat Lul·liana del Regne de Mallorca (1698)

Estatuts i Privilegis de la Universitat Lul·liana del Regne de Mallorca (1698)

Documentació solta sobre estudis de Dret (1698)

Documentació solta sobre estudis de Dret (1698)

Llibre copiador de reials ordres i decrets (1698-1761)

Llibre copiador de reials ordres i decrets (1698-1761)

Sobre els danys en una escultura de Ramon Llull (1699)

Sobre els danys en una escultura de Ramon Llull (1699)

Instàncies dirigides a la Universitat (1700)

Instàncies dirigides a la Universitat (1700)

Primers títols emesos per la Universitat Literària de Mallorca

Primers títols emesos per la Universitat Literària de Mallorca

Pòlisses de rebuts i dipòsits per a la celebració de la festa del beat Ramon ...

Pòlisses de rebuts i dipòsits per a la celebració de la festa del beat Ramon Llull (1701-1710)

Comptes del clavari Pedro Servera i altres (1701-1718)

Comptes del clavari Pedro Servera i altres (1701-1718)

Certificats d'estudis dels anys 1702-1713.

Certificats d'estudis dels anys 1702-1713.

Lliurament dels estatuts de la Universitat al Bisbe, també canceller (1702)

Lliurament dels estatuts de la Universitat al Bisbe, també canceller (1702)

Llibre d'actes de graus (1703-1712)

Llibre d'actes de graus (1703-1712)

Documentació solta sobre estudis de Teologia (1703)

Documentació solta sobre estudis de Teologia (1703)
Resultats 1 a 100 de 5420