Fons Municipal Inventory list

Identificador Títol Nivell de descripció Data Sort ascending Objecte digital
01 Consells 1528-1718
01 Albarans, censals, comptes, deutes i restes, jornals, pòlisses i sentències 1541-1834
01 Administració frumentària 1571-1925
01 Llibres de Cort Reial 1578 - 1765
03 Veredes o Circulars 1586-1871
02 Almoïnes i ajudes 1595-1836
04 Cadastres 1600 - ?
02 Documentació militar 1617-1852
02 Correspondència 1643 - 1939
06 Segrests de Béns 1657-1852
05 Manaments 1713-1835
01 Actes 1718-1953
01 Expedients de col·legis primària 1719-1943
04 Documentació Impresa 1720-1862
01 Talla ordinària, comuna i vecinal 1730-1839
01 Padrons i eleccions 1762-1905
02 Talla general 1764-1836
04 Talla de guardes 1770-1831
07 Súpliques o peticions 1772-1834
02 Crides i Proclames 1774 - 1810
08 Diversos 1778-1872
03 Comptes municipals 1778-1939
07 Imposts i arbitris 1779-1944
04 Padró d’habitants 1801-1940
03 Talla de l’utensili 1802-1831
01 Registre d’enterraments 1804-1961
01 Dipòsits, avals i garanties 1805-1936
01 Multes 1807-1937
05 Diversos 1809-1937
01 Expedients, projectes i registres 1809-1942
05 Contribucions especials 1810-1839
01 Actes 1815-1968
03 Apeo 1818
03 Diversos 1820
03 Padrons de beneficiència 1820-1932
01 Pressuposts 1831-1940
02 Llibre de caixa 1832-1939
01 Requisició militar 1837-1937
02 Amillarament 1840-1939
01 Informes 1846-1885
01 Actes pericals 1848-1932
02 Recaptació 1852-1939
01 Actes 1858-1881
01 Expedients, projectes i registres 1858-1939
01 Actes 1859-1924
02 Correspondència 1860-1930
01 Llibre d’actes d’arqueig 1866-1937
08 Ingressos per serveis 1869-1913
01 Societats 1871-1934
03 Censos 1877-1879
01 Actes 1878-1912
01 Actes 1883-1916
01 Guarderia rural 1883-1935
03 Comptabilitat del pressupost general (Balanços) 1886-1921
01 Correspondència 1899-1911
01 Actes 1902-1915
02 Servei de manescal 1904-1939
02 Diversos 1905-1929
01 Actes 1907-1925
01 Projectes d’urbanització 1914
01 Expedients de disciplina i control 1920-1925
09 Taxes 1938-1941
01 Actes 1950-1959
01 Certificats
03 Expedients organització interna
02 Llibre de sortides
02 Racionament
04 Diversos
02 Civil
03 Defuncions
01 Decrets i Pregons
02 Inventari patrimonial
01 Expedients d'administració
01 Registres de personal
02 Campanyes agrícoles
03 Diversos
03 Processal
04 Matrimonis
09 Administració
02 Caixa
04 Llibres del pressupost ordinari i extraordinari
01 Llibre d’entrades
01 Informe de serveis
01 Administració
02 Civil
01 Administració
05 Naixements
10 Processal
01 Capbreus
01 Registres de béns
01 Diversos
11 Inventaris Judicials
03 Processal
01 Administració
02 Avortaments
02 Estadístiques
06 Contribucions generals