Fons FTS - Fons Escola de Treball Social

Àrea d'identificació

Codi de referència

ES 7040 AHUIB FTS

Títol

Fons Escola de Treball Social

Data(es)

  • 1950 - 1978 (Creation)

Nivell de descripció

Fons

Volum i suport

37 unitats d'instal·lació, formades per 7 llibres i 30 capses en paper.

Àrea de context

Nom del productor

(1959-1998)

Història administrativa

L’origen de l’Escola Universitària de Treball Social de la Universitat de les Illes Balears (UIB) és l’Escola Diocesana d’Assistència Social, fundada a Palma el 1959 des de Càritas Diocesana pel bisbe Jesús Enciso de Viana. Una de les activitats de Càritas a nivell general era precisament promoure escoles d’assistència social.
Després del nomenament de president de la junta directiva de l’Escola d’Assistència Social el senyor Juan Marqués Bennaser, se’n va procedir a la constitució. Bàrbara Pons Marqués en fou nomenada també secretària, la qual va ser la vertadera impulsora de l’Escola de Palma i qui la dirigí fins el 1969. Com a seu de l’escola es va triar l’Estudi General Lul·lià, que havia estat seu de l’antiga Universitat Lul·liana, tot això quan era rector Gerardo Thomás.

L’Estatut per a la constitució jurídica de l’escola data de 25 de setembre de 1959, i el 15 de novembre del mateix any el bisbe Enciso la inaugurà oficialment.

La necessitat de donar formació cada vegada més exigent als professionals dels serveis socials, fou la causa per la qual el bisbe Enciso fundà una Escola d’Assistents Socials, seguint els models europeus, i en la línia de les altres escoles espanyoles de l’Església. Funcionava des de feia temps la Unió Catòlica Internacional de Serveis Socials, UCISS, de la qual en formava part la Federació Espanyola d’Escoles de l’Església de Servei Social, FEISS. En aquell moment hi havia una sola Escola de Assistència Social Oficial de l’Estat amb seu a Madrid. Calia donar oficialitat civil, a nivell nacional, als assistents socials, a fi que tinguessin uns estudis i un títol que pogués ser valorat per la seva professionalitat i competència. Des del principi es va veure la necessitat que aquests estudis fossin universitaris.

Després de moltes peripècies econòmiques, que amenaçaven la mateixa existència de l’escola, i després de demanar ajuda tant a l’Ajuntament com al Consell Insular i Interinsular, es va arribar a un pacte entre la Diòcesi i les autoritats civils per tal de donar-li suport, i es va formar el Patronat de l’Escola de Assistència Social.

Les escoles d’assistents socials es transformaren en escoles universitàries de treball social mitjançant l’Ordre de 22/6/83. Es regulen a través de la disposició de la Llei General d’Educació, Decret 2293/1973, de 17 de agost, i Reial Decret 1850/1981, de 20 d’agost. Foren anys de lluita: per organitzar l’escola, mitjançant instruments com tenir un reglament; per finançar l’Escola; per un pla d’estudis; per formar part de la Universitat. El mes de novembre de 1984 quedà adscrita l’Escola d’Assistents Socials com a “Escola de Treball Social” a la Universitat de les Illes Balears. Signaren l’acord el bisbe de Mallorca, Teodor Úbeda Gramage, i el rector de la UIB, Nadal Batlle Nicolau.

Primerament va funcionar amb un pla d’estudis que no va ser aprovat pel Ministeri d’Educació i Ciència i, per tant, els títols de la primera promoció que es tramitaren a Madrid varen ser retornats a Mallorca. El 1989 es va publicar un pla d’estudis que, segons el servei de títols del Ministeri d’Educació i Ciència, es va aplicar amb efectes retroactius (des del moment en què s’impartiren els estudis de la diplomatura).

Història arxivística

El fons Escola de Treball Social (TS) primerament va romandre a la seu inicial de l'Estudi General Lul·lià, situada al carrer de Sant Roc de Palma. Després que l'escola fou absorbida per la Unversitat de les Illes Balears la documentació passà a l'Arxiu històric de la UIB durant el curs 1998-1999.

Origen de l'ingrés o de la transferència

Gràcies al fet que l'Escola de Treball Social passà a mans de la Universitat de les Illes Balears, el curs 1998-1999 la documentació passà a formar part de l'Arxiu històric.

Àrea de contingut i estructura

Abast i contingut

La documentació del fons arxivístic Escola de Treball Social té una doble importància. D’una banda, com a font de coneixement de la història de l’ensenyament de treball social impartit a Mallorca: itinerari dels estudis, contactes, congressos, seminaris, cursets, la creixent necessitat de tenir una escola universitària, la seva evolució i les gestions pel seu assoliment. D’altra banda, l’estudi del que ha estat l’assistència social a Mallorca i les seves relacions amb la resta de l’Estat espanyol i Europa que es pot veure, sobretot, a través de les pràctiques, les reunions de FEISS i la correspondència.

Entre la documentació que generà es troben: el llibre d’actes de la Junta de l’Escola, els llibres de registre dels documents, comptabilitat, cartes, actes de reunions i claustres, acords, memòries de curs, certificacions oficials, contractes, tribunals, estatuts, reglaments, normatives, despeses i finançaments de totes les èpoques, informes, projectes, plans d’estudi, enquestes, sol·licituds de beques i de titulacions, etc. Queda constància de moltes gestions, dels contactes amb altres organitzacions, de l’activitat acadèmica, matrícules, proves de curs, certificacions d’estudi, pràctiques i actes jurídics. Comprèn els documents de l’Escola d’Assistència Social Diocesana i de l’Escola de Treball Social adscrita a la Universitat de les Illes Balears fins l’any 1983, que acabà impartint els estudis de Treball Social a la Facultat de Filosofia i Lletres.

Ingressos

No es preveuen nous ingressos

Sistema d'organització

El fons Escola de Treball Social (TS), si exceptuam les unitats d'instal·lació que van de la 1 a la 7, que són llibres, és dins capses numerades de la 8 a la 37, que més o menys responen a grups de matèries. S'ha respectat l'ordre de procedència que la documentació tenia abans d'arribar a l'Arxiu històric.
Es disposa d'un inventari molt detallat, que divideix el fons en:
-Documents jurídics
-Documents acadèmics
-Documents de secretaria
-Documents econòmics

Àrea de condicions d'accés i ús

Condicions d'accés

Accés lliure

Condicions de reproducció

Idioma del material

  • català
  • espanyol
  • llatí

Escriptura dels documents

Nota sobre les llengües i escriptures

Característiques físiques i requeriments tècnics

Documentació en llibres i papers solts dins carpetes i capses.
Bon estat de conservació

Instruments de descripció

Es disposa d'inventari tipus sumari i d'un quadre de descripció: http://arxiu-historic.uib.es/arxiu_fitxers/Inventari_Fons_Escola_de_Treball_Social.pdf

Àrea de documentació relacionada

Existència i localització dels originals

Existència i localització de reproduccions

Unitats de descripció relacionades

Descripcions relacionades

Nota de publicació

Memoria del curso 1961-1962 de la Escuela de Asistentes Sociales de Palma de Mallorca.
Memoria del curso 1962-1963 de la Escuela de Asistentes Sociales de Palma de Mallorca.
Memoria del curso 1963-1964 de la Escuela de Asistentes Sociales de Palma de Mallorca.
Memoria del curso 1965-1966 de la Escuela de Asistentes Sociales de Palma de Mallorca.
Memoria del curso 1966-1967 de la Escuela de Asistentes Sociales de Palma de Mallorca.
FEISS (Dirigido al Consejo de Universidades). -"Memoria sobre la creación del área de Trabajo Social y Servicios Sociales".

Àrea de notes

Identificador(s) altenatiu

Punts d'accés

Punts d'accés per matèria

Punts d'accés per lloc

Punts d'accés per autoritat

Punts d'accés de gènere

Àrea de control de la descripció

Identificador de la institució

7040 AHUIB

Regles o convencions

ISAD(G)

Estat d'elaboració

Final

Nivell de detall

Full

Dates de creació revisió eliminació

Maig de 2013

Idioma(es)

  • català

Escriptura(es)

Fonts

Àrea d'ingressos

Matèries relacionades

Persones i organitzacions relacionades

Related genres

Llocs relacionats