Estade i Sabater, Miquel

Área de identidad

Tipo de entidad

Forma autorizada del nombre

Estade i Sabater, Miquel

Forma(s) paralela(s) de nombre

Forma(s) normalizada del nombre, de acuerdo a otras reglas

Otra(s) forma(s) de nombre

Identificadores para instituciones

Área de descripción

Fechas de existencia

Palma, ? - 1881

Historia

"Navilier i polític.

Fill de Josep Estade i Omar (Palma, Mallorca 1782 — 1849), conegut per les seves idees liberals i membre del partit progressista. Juntament amb el seu pare inicià la navegació regular de vapor entre Palma i Barcelona (1837) amb el “Mallorquín”, del qual fou capità. El 1850 promogué la constitució de l’empresa del vapor “Barcelonés” i aconseguí la fusió amb la del “Mallorquín”, cosa que els assegurà fins el 1857 l’exclusiva de les comunicacions amb la península. Membre del partit progressista, fou alcalde de Palma el 1865 i tingué una actuació molt destacada durant l’epidèmia de còlera d’aquell any, bé que hagué de dimitir a causa d’un enfrontament amb el governador Pizarro. Per l’octubre del 1868 fou vocal de la Junta Provisional de Govern de les Balears i alcalde de nou fins a la celebració d’eleccions. Fou també president de la diputació i de la junta provincial d’agricultura, indústria i comerç."

Gran Enciclopèdia Catalana
https://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0025104.xml

Lugares

Estatuto jurídico

Funciones, ocupaciones y actividades

Mandatos/fuentes de autoridad

Estructura/genealogía interna

Contexto general

Área de relaciones

Access points area

Occupations

Área de control

Identificador de registro de autoridad

Identificador de la institución

Reglas y/o convenciones usadas

Estado de elaboración

Nivel de detalle

Fechas de creación, revisión o eliminación

Idioma(s)

Escritura(s)

Fuentes

Notas de mantención

  • Portapapeles

  • Exportar

  • EAC