Documentació Acadèmica de l'Escola de Magisteri Inventory list

Identificador Sort ascending Títol Nivell de descripció Data Objecte digital
TRASMATRIC Trasllats de Matrícules de l'Escola de Magisteri 1963 - 1969
OIENTS Alumnes Oients de l'Escola de Magisteri 1964 - 1969
PRAC Pràctiques de l'Escola de Magisteri 1963 - 1968
MEMCA Memòries de Cursos Acadèmics de l'Escola de Magisteri 1963 - 1966
REGTIT Registre de Títols de l'Escola de Magisteri 1963
BEQUES Beques de l'Escola de Magisteri 1963 - 1969