Dipositaria Llista de l'inventari

Identificador Sort ascending Títol Nivell de descripció Data Objecte digital
02 Auxiliar d'ingressos Sèrie 1903-1952
06 Auxiliar d'ingressos i despeses Sèrie 1931-1940
09 Auxiliar de caixa Sèrie 1954-1975
04 Recaptació diària Sèrie 1977-1984
06 Registre de Recaptació Sèrie 1963-1971
03 Resguards bancaris Sèrie 1973-1991
03 Subauxiliar d'ingressos Sèrie 1945-1952
08 Llibres de caixa Sèrie 1896-1990
01 Auxiliar de comptes del recaptador Sèrie
05 Subauxiliar de despeses Sèrie 1944-1952
12 Llibres majors Sèrie 1870-1967
03 Multes Sèrie
05 Recaptació executiva Sèrie 1946-1988
01 Actes d'arqueig Sèrie 1865-1988
04 Auxiliar de despeses Sèrie 1903-1985
07 Subauxiliar d'ingressos i despeses Sèrie
10 Llibres de cabals Sèrie 1980-1982
11 Llibres de comptes Sèrie 1870-1952
02 Comptes del recaptador Sèrie 1750-1987
01 Comptes corrents i dipòsits bancaris Sèrie 1954-1975
02 Extractes de comptes corrents Sèrie 1964-1985