Colegio Médico Provincial Obligatorio

Àrea d'identificació

Tipus d'entitat

Corporate body

Forma autoritzada del nom

Colegio Médico Provincial Obligatorio

Forma(es) paral·lela(es) del nom

Forma(es) normalitzada del nom, d'acord a altres regles

Altra(es) forma(es) del nom

Identificadors per a organismes

Àrea de descripció

Dates d'existència

1918-1936

Història

El 1918 es va crear, a partir del Real Decret de 15 de maig de 1915, el Colegio Médico Provincial Obligatorio, la col·legiació obligatòria per a tots els metges mallorquins que conviuria durant un temps amb el Colegio Médico-Farmacéutico, de caràcter privat. Un any després, ambdues entitats es fusionarien i naixeria d'aquesta manera el primer col·legi oficial de les Illes sota la direcció de la Diputació Provincial. La nova corporació heretaria la metodologia experimental i el positivisme empíric que caracteritzava la pràctica mèdica dels professionals del Colegio Médico-Farmaceutico, amb el prestigi que això suposava.
Entre 1918 i 1936 l'activitat científica i cultural del Col·legi va ser molt desigual. En el 1918, amb l'excepció dels estudis de la pandèmia gripal, es pot dir que va ser pràcticament nul·la. Els anys compresos entre 1920 i 1924 van ser de gran pobresa cultural. A partir de llavors, el ritme col·legial científic va experimentar una revifalla, que perduraria fins la dècada següent fins l'esclat de la Guerra.
Per a solucionar els problema de les mancances que caracteritzaven el sector, com la falta d'ajuda mutua entre professionals, l'escassa d'inversió material i econòmica i els incompliments freqüents de la legislació, es crearia, al 1918, la Unión Médica Balear, que permetria atorgar un ingrés considerable als associats. Poc després s'instituiria las Sociedades de socorros mutuos, per tal de millorar l'exercici professional i fixar nous reglaments que oferissin un servei metge de qualitat.
Els anys 20 i 30 de la nova centúria, l'activitat medicinal a la Província va estar encaminada a la lluita contra la tuberculosi, la promoció de bones pràctiques d'higiene, l'adquisició de nous locals socials, la participació al VII Congrés de Metges de Llengua Catalana i la creació de l'Academia de Ciencias Médicas, a la qual s'unirien com a membres tots els metges col·legiats.

Bibliografia:
• TOMÁS MONSERRAT, J.: El Colegio de Médicos de Baleares (1882-1982). Palma: Colegio Oficial de Médicos de Baleares, 1985
• TOMÁS MONSERRAT, J.: La organización Médica en Baleares. Los Presidentes (1882-1999). Palma: Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears, 1999

Llocs

Palma. Illes Balears

Estatus jurídic

Funcions, ocupacions i activitats

Mandats/Fonts d'autoritat

Estructura/genealogia interna

Context general

Àrea de relacions

Access points area

Occupations

Àrea de control

Authority record identifier

Identificador de la institució

Regles o convencions

Estat d'elaboració

Nivell de detall

Dates de creació, revisió i eliminació

Idioma(es)

Escriptura(es)

Fonts

Notes de manteniment

  • Porta-retalls

  • Exporta

  • EAC