Cercle d'Obrers Catòlics

Àrea d'identificació

Tipus d'entitat

Corporate body

Forma autoritzada del nom

Cercle d'Obrers Catòlics

Forma(es) paral·lela(es) del nom

  • Círculo de Obreros Católicos

Forma(es) normalitzada del nom, d'acord a altres regles

Altra(es) forma(es) del nom

Identificadors per a organismes

Àrea de descripció

Dates d'existència

1877-1973

Història

Els cercles d’obrers catòlics, entitats creades amb la finalitat d’afavorir l’associacionisme obrer de caràcter confessional, s’incrementaren notablement arrel de la creixent preocupació dels papes pels problemes socials, plasmada en diverses encícliques, en particular la de Lleó XIII '"Rerum Novarum" (‘Sobre les coses noves’) el 1891. El principal impulsor d’aquestes associacions fou el jesuïta Antoni Vicent, que creà els primers a Manresa el 1865. La tasca d’aquest religiós i els seus coreligionaris tengué una influència molt forta del francès Albert de Mun; tots donaren als cercles un caire alhora religiós, econòmic, recreatiu i instructiu. Aquestes entitats, en darrer terme, depenien del bisbe de la diòcesi.
El primer Cercle d’Obrers Catòlics que es fundà a Mallorca fou el de Palma el 1877. Es difongueren per tola l’Illa. El de Manacor, per exemple, que és dels primers, data de 1880. Un esborrany firmat per Quadrado, diu “trasformada la Sociedad Católica en otra titulada Circulo de Obreros Católicos” (1877).

Llocs

Palma, Mallorca

Estatus jurídic

Funcions, ocupacions i activitats

Mandats/Fonts d'autoritat

Estructura/genealogia interna

Context general

Àrea de relacions

Access points area

Occupations

Àrea de control

Authority record identifier

AHUIB

Identificador de la institució

ES AU UIB

Regles o convencions

Estat d'elaboració

Final

Nivell de detall

Full

Dates de creació, revisió i eliminació

Abril de 2013

Idioma(es)

  • espanyol d'Espanya

Escriptura(es)

Fonts

Gran Enciclopèdia de Mallorca
ROSSELLÓ RAMON, Maria Rosa. El paper socio-educatiu del Cercle d'Obrers Catòlics de Palma (1877-1898)" a Educació i Cultura. Revista mallorquina de pedagogia. Palma: Universitat de les Illes Balears. Dept. de Ciències de l'Educació, 1986. núm. 5-6. pàg. 115-126.
CORTÉS i CORTÉS, gabriel: "Nuestra ciudad al fundarse el Cículo de Obreros Católicos". Conferència pronunciada el dia 9 de novembre de 1952 a la Sala Franciscana, amb motiu de les Fiestas Conmemorativas de las Bodas de Diamante del Círculo de Obreros Católicos. Ciudad de Mallorca: Premsa Mallorquina, 1952.

Notes de manteniment

  • Porta-retalls

  • Exporta

  • EAC