Cambra de Comerç. Mallorca, Eivissa i Formentera

Àrea d'identificació

Tipus d'entitat

Corporate body

Forma autoritzada del nom

Cambra de Comerç. Mallorca, Eivissa i Formentera

Forma(es) paral·lela(es) del nom

Forma(es) normalitzada del nom, d'acord a altres regles

Altra(es) forma(es) del nom

Identificadors per a organismes

Àrea de descripció

Dates d'existència

Història

La Càmera Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Mallorca, va ser fundada el 29 de setembre de 18886. És una Corporació de Dret Públic. El seu objectiu és promoure el desenvolupament econòmic i empresarial, mitjançant la prestació de serveis a empreses.
Aquesta corporació és gestionada per les mateixes empreses, de diversos sectors, i configura un òrgan consultiu i de col·laboració amb l'administració pública.
La Cambra defensa els interessos del conjunt de les empreses de les illes. Te com a principals eixos d'actuació el suport a la competitivitat empresarial i el foment de la internacionalització de les nostres empreses. Per això desenvolupa programes formatius per a afavorir l'ús dels joves, resolent controvèrsies entre empreses a través de el arbitratge i la mediació, fomentant i donant suport a la creació de noves empreses i executant projectes en sectors i àmbits concrets.

La Cambra de Comerç de Mallorca és una corporació amb estructura i funcionament democràtic. Els òrgans de govern integren el Ple, el Comitè Executiu i el President.

Llocs

Mallorca, Eivissa i Formentera

Estatus jurídic

Funcions, ocupacions i activitats

Mandats/Fonts d'autoritat

Estructura/genealogia interna

Context general

Àrea de relacions

Access points area

Occupations

Àrea de control

Authority record identifier

Identificador de la institució

Regles o convencions

Estat d'elaboració

Nivell de detall

Dates de creació, revisió i eliminació

Idioma(es)

Escriptura(es)

Fonts

Notes de manteniment

  • Porta-retalls

  • Exporta

  • EAC