Caixa Llista de l'inventari

Identificador Sort ascending Títol Nivell de descripció Data Objecte digital
09 Auxiliar de caixa Sèrie 1954-1975
02 Auxiliar d'ingressos Sèrie 1903-1952
06 Auxiliar d'ingressos i despeses Sèrie 1931-1940
03 Subauxiliar d'ingressos Sèrie 1945-1952
08 Llibres de caixa Sèrie 1896-1990
12 Llibres majors Sèrie 1870-1967
05 Subauxiliar de despeses Sèrie 1944-1952
10 Llibres de cabals Sèrie 1980-1982
11 Llibres de comptes Sèrie 1870-1952
01 Actes d'arqueig Sèrie 1865-1988
04 Auxiliar de despeses Sèrie 1903-1985
07 Subauxiliar d'ingressos i despeses Sèrie