Bujosa Homar, Francesc

Àrea d'identificació

Tipus d'entitat

Person

Forma autoritzada del nom

Bujosa Homar, Francesc

Forma(es) paral·lela(es) del nom

Forma(es) normalitzada del nom, d'acord a altres regles

Altra(es) forma(es) del nom

  • Francesc Bujosa Homar

Identificadors per a organismes

Àrea de descripció

Dates d'existència

1947-2020

Història

Francesc Bujosa i Homar va néixer el 1947 a Esporles. Es llicencià i doctorà
en Medicina a la Universitat de València. Ha seguit la carrera universitària i ha
estat professor adjunt a la Universitat de València i catedràtic d’Història de la
Ciència, a la Universitat de Saragossa. El 1991 es va incorporar com a
catedràtic d’Història de la Ciència a la Universitat de les Illes Balears, on
actualment imparteix l’ensenyament. Ha estat president de la Sociedad
Española de Historia de la Medicina i és actualment acadèmic numerari de la
Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears. Francesc Bujosa ha publicat
15 llibres i més de dos centenars de capítols de llibre, articles de revista, o
veus d’enciclopèdies, sempre de temes relatius a la història de la ciència.
Entre els seus llibres destaquen els següents: Orígenes históricos del concepto
de afasia, La Academia Médico Práctica de Mallorca i Historiografía y
Filosofía de la Medicina en España. La història de la ciència no esgota,
tanmateix, l’interès de Francesc Bujosa. Sol dir que li agrada tot manco
l’òpera, i escriu al diaris sobre els temes que el sedueixen: els cavalls de trot,
l’art o la ciència. Pensa que només hi ha una activitat més noble que la lectura:
la conversa.
http://diari.uib.es/digitalAssets/124/124874_1_curriculum_bujosa.pdf

Llocs

Estatus jurídic

Funcions, ocupacions i activitats

Mandats/Fonts d'autoritat

Estructura/genealogia interna

Context general

Autor de:
FRANCESC BUJOSA I HOMAR
LA ACADEMIA MÉDICO-PRÁCTICA DE MALLORCA(1788-1800)
Catálogo de sus disertaciones, censuras y documentos.
CATEDRA E INSTITUTO DE HISTORIA DE LA MEDICINA
Valencia 1975
I. S. B. N.: 84-600-6828-5
DEPOSITO LEGAL: V. 4.101 - 1975
http://bit.ly/AcademiaMPM

Àrea de relacions

Access points area

Occupations

Àrea de control

Authority record identifier

Identificador de la institució

Regles o convencions

Estat d'elaboració

Nivell de detall

Dates de creació, revisió i eliminació

Idioma(es)

Escriptura(es)

Fonts

Notes de manteniment

  • Porta-retalls

  • Exporta

  • EAC